Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 50. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog vpisa lastninske pravice v korist DARS, d. d. na presežnih zemljiščih pridobljenih za potrebe gradnje avtocest, Poročevalec: Jernej Vrtovec

2. Predlog določitve Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za upravljavca nepremičnine v k. o. 747 Pokoše (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

3. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca nepremičnin v k. o. 1886 Zagorje mesto in v k. o. 1884 Loke pri Zagorju (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

4. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo za upravljalca nepremičnin v k. o. 1886 Zagorje mesto in v k. o. 2641 Zagorje (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

5. Predlog sklenitve sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke proti toženi stranki Republiki Sloveniji, ki se na prvi stopnji vodi pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št.  P 496/2020 zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

6. Predlog mnenja k podelitvi madžarskega državnega odlikovanja »poveljniški križ za zasluge« slovenskemu državljanu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

7. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Okrožnega sodišča v Ljubljani v upravnem sporu tožeče stranke zoper toženo stranko Republiko Slovenijo, opr. št. I U 696/2021 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Dikaučič

7A. Predlog določitve višjega plačnega razreda ob ponovni zaposlitvi na delovno mesto policist SR-NDM v Ministrstvu za notranje zadeve, Policiji, Policijski upravi Maribor, Policijski postaji Podlehnik, Skupini za varovanje državne meje (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

7B. Predlog določitve višjega plačnega razreda ob zaposlitvi na delovno mesto sekretar  v Sektorju za koordinacijo pametne specializacije, v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zvonko Černač

7C. Predlog določitve višjega plačnega razreda na delovno mesto vodje Sektorja za zdravila in medicinske pripomočke v nazivu sekretar na Ministrstvu za zdravje (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

7Č. Predlog imenovanja na položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za javno upravo, Poročevalec: Boštjan Koritnik

7D. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Poročevalka: dr. Simona Kustec

7E. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, Poročevalka: dr. Simona Kustec

7F. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Ekonomska šola Novo mesto, Poročevalka: dr. Simona Kustec

7G. Predlog razrešitve in imenovanje člana v Svet Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

7H. Predlog imenovanja članov Sveta javnega zavoda Muzej slovenske osamosvojitve, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

7I. Predlog imenovanja Medresorske komisije iz 12. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti,  Poročevalec: Boštjan Koritnik

7J. Predlog sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za pripravo stališč o predlogu podnebno energetskega paketa »Pripravljeni za 55«, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

V. PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

8. Predlog izdaje dovoljenja državni sekretarki za opravljanje pedagoške dejavnosti, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

8A. Predlog sklepa za prenos neizrabljenega letnega dopusta, odmerjenega za leto 2020, ki ga predsednik vlade, ministri, vršilka dolžnosti generalnega sekretarja vlade in državni sekretarji zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa SARS-CoV-2 ali zaradi posledic epidemije COVID-19, niso izrabili do 30. 6. 2021, Poročevalka: mag. Janja Garvas Hočevar