Skoči do osrednje vsebine

236. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela več odločitev.

Vlada je določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju – tretja obravnava

Vlada je določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju (ZOro-1C) – tretja obravnava in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo.

Državni zbor je na seji 9. julija 2021 sprejel sklep, da Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju za tretjo obravnavo pripravi vlada. Predlog zakona za tretjo obravnavo je pripravljen na podlagi pregleda sprejetih amandmajev k dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju (ZOro-1C), druga obravnava, in pregleda členov, h katerim so bili amandmaji sprejeti.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Vlada je sprejela Dopolnjen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa

Vlada je sprejela Dopolnjen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-F), tretja obravnava, in ga poslala  Državnemu zboru Republike Slovenije.

Vlada je skladno s sklepom Državnega zbora Republike Slovenije, sprejetim na 24. redni seji dne 9. julija 2021, po obravnavi Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa – druga obravnava z dne 12. 7. 2021, pripravila besedilo Dopolnjenega predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa za tretjo obravnavo. V besedilo Dopolnjenega predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa je vključen sprejet amandma k 16. členu Dopolnjenega predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa – druga obravnava.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Vlada je na položaj generalnega direktorja Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo imenovala dr. Jaroša Britovška

Vlada je na predlog ministra za obrambo mag. Mateja Tonina, na položaj generalnega direktorja Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo, z dnem 1. 8. 2021,  imenovala dr. Jaroša Britovška. Na ta položaj je imenovan za dobo petih let, in sicer do 31. 7. 2026.

Dr. Jaroš Britovšek je v Obveščevalno varnostni službi Ministrstva za obrambo zaposlen od leta 2008. V svoji karieri je bil večkrat napoten na mednarodne operacije in misije. Od 1. 9. 2020 je opravljal naloge vršilca dolžnosti generalnega direktorja OVS.

Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, dr. Jaroš Britovšek izpolnjuje pogoje za delovno mesto generalnega direktorja Obveščevalno varnostne službe v Ministrstvu za obrambo, določene v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za obrambo z organi v sestavi.

Vir: Ministrstvo za obrambo