Skoči do osrednje vsebine

234. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji spremenila Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov in soglašala s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij, predlogu Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici in predlogu novele Zakona o trgu finančnih instrumentov.

Sprememba Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov

Vlada Republike Slovenije je izdala spremembo Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ter ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Z njo se spreminja čas veljavnosti testa, ki ga morajo predložiti športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, in gledalci, da se tekmovanj lahko udeležijo. Negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo ali hitrega antigenski test, ne sme biti starejši od 48 ur.

Veljavnost odloka se podaljšuje do vključno 18. julija 2021, spremembe pa začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Vlada o amandmajih k zakonodajnim predlogom s finančnega področja

Vlada je danes soglašala s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij, predlogu Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici in predlogu novele Zakona o trgu finančnih instrumentov.

Predlagani amandmaji k predlogoma Zakona o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij in novele Zakona o trgu finančnih instrumentov sledijo mnenju Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, podanemu z vidika skladnosti predlaganega zakona z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika.

Tudi predlagani amandmaji k predlogu Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici v pretežnem delu upoštevajo pripombe Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, podane z vidika skladnosti predlaganega zakona z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika. V kolikor mnenje ni bilo upoštevano, je bilo to zakonodajno-pravni službi ustrezno utemeljeno.

Vir: Ministrstvo za finance