Skoči do osrednje vsebine

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin vodila prvo delovno skupino kot PSEU 2021

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je 28. junija na prošnjo dosedanje predsedujoče Portugalske, pred uradnim prevzemom predsedovanja Svetu EU vodilo sestanek za usklajevanje stališč pred zasedanjem Codex Alimentarius CCPR52 (52. zasedanje Codex komiteja za ostanke pesticidov).

Sestanek delovne skupine, ki so se ga v imenu Slovenije udeležili predstavniki MKGP – Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) ter Stalnega predstavništva pri Evropski uniji Bruselj (SPBR), je bil organiziran v t.i. hibridni obliki (predstavniki slovenskega predsedstva in Evropske komisije so bili fizično prisotni v prostorih Sveta, države članice pa so se povezale virtualno).

Na sestanku je Evropska komisija predstavila pripravljena stališča EU na določene točke iz dnevnega reda CCPR, med drugim glede aktivnosti FAO/WHO, ki se nanašajo na smernice za napovedovanje vnosa ostankov pesticidov, na predlog določitve MRL za določene pesticide, glede revizije klasifikacije hrane in krme ter glede predloga smernic za snovi z majhim zdravstvenim tveganjem.

Slovenija je prvo delovno skupino za usklajevanje EU stališč pred zasedanjem Codex Alimentarius CCPR52 vodila uspešno. Evropska Komisija in Generalni sekretariat Sveta sta se slovenskemu predsedstvu zahvalila za dobro opravljeno delo. S to popotnico bo Slovenija nadaljevala številne aktivnosti in delovne sestanke naslednjih šest mesecev.