Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 84. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta celovite energetske prenove določenih objektov Ministrstva za zdravje – objekti Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o izvajanju Izvedbene uredbe (EU) o tehničnih standardih za vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti tobačnih izdelkov, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

1.3. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej slovenske osamosvojitve, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

1.4. Predlog dopolnitve odzivnega poročila na Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije »Učinkovitost nabave zaščitne in medicinske opreme za obvladovanje širjenja virusa SARS-CoV-2«, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.5. Predlog soglasja družbi Thermana d. d. za vložitev kandidature pri Mednarodni biljardni zvezi za organizacijo Evropskega prvenstva za mladince v biljardu od 1. do 8. avgusta 2021 v Laškem, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.6. Poročilo o uresničevanju Akcijskega programa za invalide 2014–2021 v letu 2020 , poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.7. Poročilo Delovne skupine Vlade Republike Slovenije za pripravo predlogov za učinkovitejše varovanje državne meje, preprečevanje ilegalnih migracij in boju proti tihotapljenju ljudi, poročevalec: Aleš Hojs

1.8. Predlog za povračilo stroškov občinam ob zunanji schengenski meji, nastalih kot posledica povečanega nadzora meje v letu 2021, poročevalec: Aleš Hojs

1.9. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.10. Predlog za spremembo vrednosti projekta 1914-11-0022 Prilagoditev infrastrukture profesionalizaciji SV in uvrstitev novega projekta 1914-21-0009 Rekonstrukcija in prizidava stavbe 14 v vojašnici barona Andreja Čehovina Postojna v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.11. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nadomestitvi prilog A in B k Uredbi (EU) 2015/848 o postopkih v primeru insolventnosti, poročevalec: Marjan Dikaučič

1.12. Predloga stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu - Obdavčitev podjetij za 21. stoletje, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.13. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o krepitvi uporabe načela enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti za moške in ženske s preglednostjo plačil in mehanizmi za izvrševanje, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1.14. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na neformalnem srečanju ministrov za zaposlovanje in socialno politiko 8. in 9. julija 2021 na Brdu pri Kranju, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1.15. Izhodišča za udeležbo ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca na Ministrskem srečanju o čezmejni povezljivosti med EU in Zahodnim Balkanom 5. in 6. julija 2021 na Brdu pri Kranju, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.16. Izhodišča za udeležbo Zvoneta Černača, ministra brez resorja, pristojnega za razvoj in EU kohezijsko politiko, na zasedanju Odbora Evropskega parlamenta za regionalni razvoj (Odbor REGI) 13. julija 2021, poročevalec: Zvonko Černač

1.17. Izhodišča za udeležbo Zvoneta Černača, ministra brez resorja, pristojnega za razvoj in EU kohezijsko politiko, na Visokem političnem forumu za trajnostni razvoj ter na stranskem dogodku v okviru foruma na temo ciljev trajnostnega razvoja kot vodila za okrevanje po pandemiji in za boljšo prihodnost med 13. in 15. julijem 2021, poročevalec: Zvonko Černač

1.18. Informacija o udeležbi dr. Jožeta Podgorška, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na virtualni konferenci parlamentarne medskupine za pametne vasi in podeželska območja (RUMRA and Smart Villages Intergroup) 6. julija 2021, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.19. Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše na virtualnem Vrhu Berlinskega procesa 5. julija 2021, poročevalec: dr. Anže Logar

1.20. Izhodišča za obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška od 4. do 6. julija 2021 v Jekaterinburgu v Ruski federaciji, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.21. Informacija o Vrhu predsednikov držav pobude Tri morja 8. in 9. julija 2021 v Sofiji in informacija o gospodarskih interesih Republike Slovenije v pobudi Tri morja, poročevalec: dr. Anže Logar

1.22. Informacija o kandidaturi Republike Slovenije za članstvo v Svetu guvernerjev Mednarodne agencije za atomsko energijo v obdobju 2021–2023, poročevalec: dr. Anže Logar

1.23. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Madžarske, Ministrstvom za obrambo Italijanske republike, Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in zvezno ministrico za obrambo Republike Avstrije o napotitvi avstrijskega častnika opazovalca v poveljstvo večnacionalnih sil kopenske vojske, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.24. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o udeležbi na Prespa forumu za dialog 2. julija 2021, poročevalec: dr. Anže Logar

1.25. Poročilo o predsedovanju Republike Slovenije Strategiji EU za jadransko-jonsko regijo in Jadransko-jonski pobudi v obdobju od 1. junija 2020 do 31. maja 2021, poročevalec: dr. Anže Logar

1.26. Predlog mnenja o Predlogu zakona o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.27. Poročilo Vlade Republike Slovenije Državnemu zboru o uresničevanju Strategije sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah, sodelovanju v potekajočih mednarodnih operacijah in misijah v letu 2020 in načrtih prihodnjega sodelovanja, poročevalec: dr. Anže Logar

1.28. Osmo poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji, poročevalec: mag. Stanko Baluh    Gradivo

1.30. Predlog za povečanje vrednosti projekta 2711-16-0002 Urgentni center Ptuj v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2021–2024, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi s COVID -19

2.1. Predlog odloka o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

2.3. Predlog odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

2.4. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

2.5. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

2.6. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

2.7. Predlog odloka o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, poročevalec: Janez Poklukar

2.8. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

3. Predlog zakona o hipotekarni in komunalni obveznici – nujni postopek - nujni postopek, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

4. Predlog zakona o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij – nujni postopek - skrajšani postopek, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci – skrajšani postopek, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

7. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

7.1. Skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. – Predlog sklepa o določitvi plačila članom nadzornega sveta družbe SIDG, d. o. o., poročevalec: dr. Jože Podgoršek

8. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

8.3. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Koreji s sedežem v Tokiu

8.4. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za migracije v Ministrstvu za notranje zadeve

8.5. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za logistiko in nabavo v Ministrstvu za notranje zadeve

8.6. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za medije v Ministrstvu za kulturo

8.7. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo v Ministrstvu za zunanje zadeve

8.8. Predlog odpoklica in imenovanja člana nadzornega sveta gospodarske družbe Loterija Slovenije, d. d.

8.9. Predlog imenovanja članov v Svet Javnega zavoda Krajinski park Goričko

8.10. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika Republike Slovenije in njegovega namestnika v Upravni odbor Evropske železniške agencije za obdobje do januarja 2024

8.11. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Projektnega sveta za civilni nadzor nad izvajanjem projekta drugega tira železniške proge Divača–Koper

8.12. Predlog sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za vzpostavitev upravljavca javnega potniškega prometa

8.13. Predlog sklenitve pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja za nepremičnine v uporabi Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani

8.14. Predlog soglasja k Pogodbi o zagotavljanju poslovnih prostorov za potrebe Ministrstva za notranje zadeve št. C1714-21-390023, ki jo sklepata D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d. o. o. in Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve

9. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

9.1. Predlog soglasja k imenovanju direktorja Državnega izpitnega centra, poročevalec: dr. Simona Kustec