Skoči do osrednje vsebine

233. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela novelo Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja in predlog mnenja o dopolnitvi pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti določenih odlokov ter soglašala s predlogi amandmajev k predlogu interventnega zakona.

Sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

Vlada je danes izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Na novo se določa višina, do katere se povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ter višina plačila vajencem za obvezno praktično delo ne vštevata v davčno osnovo.

Z uredbo obravnavamo problematiko povračil stroškov prevoza na delo in z dela glede na spremenjen nivo pravic zaposlenih v javnem sektorju na podlagi Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 in na tej podlagi sklenjenih aneksov kolektivnih pogodb v javnem sektorju.

Vir: Ministrstvo za finance

Vlada sprejela predlog mnenja o dopolnitvi pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti določenih odlokov

Vlada je 6. maja 2021 od Državnega zbora Republike Slovenije v mnenje prejela dopolnitev pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti, ki ju je Državnemu zboru Republike Slovenije predložilo Ustavno sodišče Republike Slovenije. Vlada zavrača očitke pobudnikov in zatrjuje, da je izvršilna veja oblasti v času širjenja nalezljive bolezni Covid-19 sprejemala ukrepe skladne z ustavo in Zakonom o nalezljivih boleznih (ZNB).

Vlada je bila zaprošena za mnenje glede predlogov pobud z vidika izvršilne veje oblasti. Po seznanitvi vlade z dopolnitvami pobud je Ustavno sodišče odločilo, da sta 2. in 3. točka prvega odstavka 39. člena ZNB v neskladju z Ustavo Republike Slovenije (URS). Ustavno sodišče je odločilo tudi, da so bili v neskladju z Ustavo RS Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji, Odlok z začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji in Odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji, v delu, v katerem so bili sprejeti na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena ZNB.

Vlada Republike Slovenije v mnenju zavrača očitke pobudnikov in zaključuje, da je izvršilna veja oblasti v času epidemije in tudi po preklicu epidemije sprejemala ukrepe, ki so skladni z zakonodajo s področja nalezljivih bolezni in tudi z Ustavo RS, pri tem pa je na zakonit in ustavnopravno dopusten način zasledovala ustavnopravni cilj varovanja javnega zdravja v skladu z 51. členom Ustave.

Mnenje je bilo pripravljeno v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada soglaša s predlogi amandmajev k predlogu interventnega zakona

Vlada Republike Slovenije soglaša s Predlogi amandmajev k Predlogu zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19.

S predlogi amandmajev k predlogu zakona se v pretežnem delu upošteva pripombe ZPS, ki jih je le-ta podala z vidika skladnosti predlaganega zakona z Ustavo RS, pravnim sistemom in z zakonodajno-tehničnega vidika

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo