Skoči do osrednje vsebine

232. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji soglašala s predlogi amandmajev k noveli Zakona o nalezljivih boleznih in k predlogu Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva. Imenovala je tudi posebnega revizorja za pregled izvajanja zakonskih in drugih predpisanih obveznosti v poslovanju družbe STA.

Vlada soglaša s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih

Predlagani amandmaji predvsem sledijo pripombam Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora Republike Slovenije, tako nomotehnične kot vsebinske narave.

Predlogi amandmajev vsebinske narave se nanašajo predvsem na:

  • jasnejši pomen besedila določitve okuženega in ogroženega območja,
  • določa pomen javni shod in javna prireditev in javni kraj s sklicevanjem na definicije iz področnih predpisov,
  • uporabljena besedna zveza »po preučitvi mnenja medicinske in epidemiološke stroke« se nadomesti z besedno zvezo »strokovna ocena, ki jo pripravi Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije«,
  • upošteva legaliteto načelo.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada soglaša s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva

Z amandmaji se usklajuje besedilo predloga zakona glede na pripombe Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora in doda predlog nove določbe, ki ureja štipendiranje zdravstvenih delavcev in sodelavcev. S predlaganim gradivom Vlada Republike Slovenije soglaša s predlogi amandmajev, ki jih je pripravilo Ministrstvo za zdravje.

Predlogi amandmajev vsebinske narave se nanašajo na:

  • namenitev sredstev za dodelitev štipendije, ki je vezana na delovno področje ministrstva za zdravje,
  • določitev izteka dovoljenja za medicinske laboratorije do konca leta 2021,
  • obveznost objave Sklepa Vlade o podaljšanju ukrepa v Uradnem listu Republike Slovenije,
  • začetek veljavnosti ukrepa za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti. 

Vir: Ministrstvo za zdravje

Imenovanje posebnega revizorja za pregled izvajanja zakonskih in drugih predpisanih obveznosti v poslovanju družbe STA

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela sklep o imenovanju posebnega revizorja, ki bo preveril izvajanje zakonskih in drugih predpisanih obveznosti v poslovanju družbe STA. Na podlagi omenjenega sklepa vlade bo izveden postopek izbire in imenovanja posebnega revizorja izmed pooblaščenih revizijskih družb. Imenovani revizor bo o ugotovitvah revizije pripravil pisno poročilo.

Vir: Urad vlade za komuniciranje