Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 49. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o hipotekarni in komunalni obveznici – nujni postopek, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

2. Predlog zakona o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij – nujni postopek, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

3. Predlog mnenja o Predlogu zakona o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

3A. Predlog soglasja k predlogu amandmaja k Resoluciji o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

4. Predlog uredbe o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta celovite energetske prenove določenih objektov Ministrstva za zdravje – objekti Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Poročevalec: Janez Poklukar

5. Skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. – Predlog sklepa o določitvi plačila članom nadzornega sveta družbe SIDG, d. o. o., Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

5A. Predlog dopolnitve odzivnega poročila na Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije »Učinkovitost nabave zaščitne in medicinske opreme za obvladovanje širjenja virusa SARS-CoV-2«, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

6. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

7. Predlog 3-letnega poročila Društva za razvoj in varovanje GEOSS-a, ki upravlja območje geometričnega središča Republike Slovenije, o poteku realizacije projekta GEOSS, po določilih koncesijske pogodbe za leta 2018, 2019 in 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

III. ZADEVE EU

8. Predloga stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu - Obdavčitev podjetij za 21. stoletje, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

8A. Izhodišča za udeležbo ministra za finance mag. Andreja Širclja na Vrhu o okrevanju 30. junija 2021 v Lizboni, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

9.  Izhodišča za udeležbo Zvoneta Černača, ministra brez resorja, pristojnega za razvoj in EU kohezijsko politiko, na zasedanju Odbora Evropskega parlamenta za regionalni razvoj (Odbor REGI) 13. julija 2021, Poročevalec: Zvonko Černač

10. Izhodišča za udeležbo Zvoneta Černača, ministra brez resorja, pristojnega za razvoj in EU kohezijsko politiko, na Visokem političnem forumu za trajnostni razvoj ter na stranskem dogodku v okviru foruma na temo ciljev trajnostnega razvoja kot vodila za okrevanje po pandemiji in za boljšo prihodnost med 13. in 15. julijem 2021, Poročevalec: Zvonko Černač

11. Izhodišča za udeležbo ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca na Ministrskem srečanju o čezmejni povezljivosti med EU in Zahodnim Balkanom 5. in 6. julija 2021 na Brdu pri Kranju, Poročevalec: Jernej Vrtovec

12. Izhodišča za udeležbo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožeta Podgorška na spletnem dogodku Medskupine Evropskega parlamenta, imenovane Podnebne spremembe, biotska raznovrstnost in trajnostni razvoj, na temo EU Zelenega dogovora 30. junija 2021,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

13. Informacija o udeležbi dr. Jožeta Podgorška, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na virtualni konferenci parlamentarne medskupine za pametne vasi in podeželska območja (RUMRA and Smart Villages Intergroup) 6. julija 2021, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

14. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (trgovina) 20. maja 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

15. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (promet) 3. junija 2021 v Luksemburgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

16. Poročilo delovnega obiska ministra za finance mag. Andreja Širclja 1. in 2. junija 2021 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

17. Informacija o kandidaturi Republike Slovenije za članstvo v Svetu guvernerjev Mednarodne agencije za atomsko energijo v obdobju v obdobju 2021–2023, Poročevalec: dr. Anže Logar

18. Informacija o Vrhu predsednikov držav pobude Tri morja 8. in 9. julija 2021, v Sofiji in informacija o gospodarskih interesih Republike Slovenije v pobudi Tri morja, Poročevalec: dr. Anže Logar

19. Izhodišča za obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška od 4. do 6. julija 2021 v Jekaterinburgu v Ruski federaciji, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Letnem zasedanju sveta guvernerjev Evropske banke za obnovo in razvoj 1. julija 2021, ki bo potekalo preko videokonference, (DOKONČNA OBRAVANAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

21. Poročilo o predsedovanju Republike Slovenije Strategiji EU za jadransko-jonsko regijo in Jadransko-jonski pobudi v obdobju od 1. junija 2020 do 31. maja 2021, Poročevalec: dr. Anže Logar

22. Poročilo o udeležbi predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše na Delfskemu gospodarskemu forumu in srečanju s predsednikom Vlade Helenske Republike Kyriakosom Mitsotakisom 10. maja 2021 v Atenah, (DOKONČNA OBRAVANAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

23. Poročilo o delu delegacije Republike Slovenije na videokonferenčnem 87. zasedanju Stalnega odbora Konvencije o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin 19. in 20. maja 2021, (DOKONČNA OBRAVANAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

24. Poročilo o delovnem obisku ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije dr. Anžeta Logarja 7. in 8. junija 2021 v Republiki Koreji, (DOKONČNA OBRAVANAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

25. Poročilo o udeležbi ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na St. Peterburškem gospodarskem forumu od 2. do 5. junija 2021 v Ruski federaciji, (DOKONČNA OBRAVANAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z ustanovitvijo evropske slabe banke, 00104-252/2021 – (DOKONČNA OBRAVNAVA)Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zeleno digitalno transformacijo gospodarstva, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje v zvezi z izzivi gospodarstva, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana glede obvezne dolžne skrbnosti na področju človekovih pravic in okolja ter pravične trgovine, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

30. Predlog odgovora na poslansko pobudo Jožeta Tanka v zvezi z uvrstitvijo Termoelektrarne Brestanica na seznam kritične infrastrukture, Poročevalec: Jernej Vrtovec