Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 49. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci – skrajšani postopek, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1A. Predlog soglasja k Predlogom amandmajev k dopolnjenemu Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

2. Poročilo o uresničevanju Strategije sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah, sodelovanju v potekajočih mednarodnih operacijah in misijah v letu 2020 in načrtih prihodnjega sodelovanja, Poročevalec: dr. Anže Logar

3. Osmo poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji, Poročevalec: mag. Stanko Baluh

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

4. Predlog uredbe o izvajanju Izvedbene uredbe (EU) o tehničnih standardih za vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti tobačnih izdelkov, Poročevalec: Janez Poklukar

5. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej slovenske osamosvojitve, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

5A. Predlog za povračilo stroškov občinam ob zunanji schengenski meji, nastalih kot posledica povečanega nadzora meje v letu 2021, Poročevalec: Aleš Hojs

6. Poročilo o uresničevanju Akcijskega programa za invalide 2014–2021 v letu 2020, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

8. Poročilo Delovne skupine Vlade Republike Slovenije za pripravo predlogov za učinkovitejše varovanje državne meje, preprečevanje ilegalnih migracij in boju proti tihotapljenju ljudi,Poročevalec: Aleš Hojs

9. Predlog soglasja družbi Thermana d. d. za vložitev kandidature pri Mednarodni biljardni zvezi za organizacijo Evropskega prvenstva za mladince v biljardu od 1. do 8. avgusta 2021 v Laškem, Poročevalka: dr. Simona Kustec

10. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MZ, Uprava RS za zaščito in reševanje, MDDSZ, MIZŠ, GSV, MF, FURS, SVRK, MJU, MZZ), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

11. Predlog za spremembo vrednosti projekta 1914-11-0022 Prilagoditev infrastrukture profesionalizacije SV in uvrstitev novega projekta 1914-21-0009 Rekonstrukcija in prizidava stavbe 14 v vojašnici barona Andreja Čehovina Postojna v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, Poročevalec: mag. Matej Tonin

III. ZADEVE EU

12. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nadomestitvi prilog A in B k Uredbi (EU) 2015/848 o postopkih v primeru insolventnosti, Poročevalec: Marjan Dikaučič

13. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o krepitvi uporabe načela enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti za moške in ženske s preglednostjo plačil in mehanizmi za izvrševanje, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

15. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na neformalnem srečanju ministrov za zaposlovanje in socialno politiko 8. in 9. julija 2021 na Brdu pri Kranju, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

16. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na virtualni Mednarodni konferenci o digitalnem izobraževanju 24. maja 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

17. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zaposlovanje in socialno politiko) 14. junija 2021 v Luksemburgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

18. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Madžarske, Ministrstvom za obrambo Italijanske republike, Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in zvezno ministrico za obrambo Republike Avstrije o napotitvi avstrijskega častnika opazovalca v poveljstvo večnacionalnih sil kopenske vojske, Poročevalec: mag. Matej Tonin

19. Predlog za spremembo podpisnika Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Helenske republike o medsebojnem varovanju izmenjanih tajnih podatkov, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Igor Eršte

19A. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o udeležbi na Prespa forumu za dialog 2. julija 2021, Poročevalec: dr. Anže Logar

20. Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše na virtualnem Vrhu Berlinskega procesa 5. julija 2021, Poročevalec: dr. Anže Logar

21. Informacija o udeležbi ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa na videokonferenčnem srečanju ministrov za notranje zadeve Berlinskega procesa, 29. junija 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

22. Predlog materialne pomoči Nepalu za preprečevanje širjenja pandemije koronavirusa COVID-19, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

23. Poročilo o sodelovanju ministra za obrambo mag. Mateja Tonina na političnem seminarju o strateškem kompasu 23. aprila 2021 v Lizboni, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

25. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 64. zasedanju Komisije OZN za droge od 12. do 16. aprila 2021 na Dunaju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

26. Poročilo o uradnem obisku ministra za zunanje zadeve Republike Srbije Nikole Selakovića 25. in 26. maja 2021 v Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

27. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na Forumu Europa 11. junija 2021 v Wachau-u, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

28. Poročilo o obisku dr. Helene Jaklitsch, ministrice, odgovorne za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, 2. in 3. junija 2021 pri slovenski skupnosti v Republiki Srbiji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Helena Jaklitsch

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z Mestno občino Maribor, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z napakami, storjenimi na Geodetski upravi Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z ZZSIZS in politiko specializacij sekundarne zdravstvene mreže, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z okužbami z virusom mišje mrzlice, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo cepljenja proti covid-19 v gospodarskih družbah, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s cepilno strategijo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zagotavljanjem sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih 2021 do 2031 (ZZSIZS) in informatizacija javnega zdravstva, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s kadrovsko prenovo slovenskega javnega zdravstva, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s kadrovsko dopolnitvijo zdravstvenih ekip, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

38. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Lenarta v zvezi z razlikami pri izplačilu dodatka za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19, glede na to ali zaposleni dela v javnem ali zasebnem sektorju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z implementacijo sklepa delovnega telesa Državnega zbora, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

40. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z Globalnim dogovorom o migracijah, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

41. Predlog odgovora na poslansko pobudo Luke Mesca v zvezi z zagotavljanjem PCR testov, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

42. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Dejana Židana glede uvedbe dodatnih ukrepov za omejevanje ukrepov širjenja virusa Covid-19, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar