Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 48. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I.  PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog sklenitve pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja za nepremičnine v uporabi Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani, Poročevalka: dr. Simona Kustec

1A. Predlog soglasja k Pogodbi o zagotavljanju poslovnih prostorov za potrebe Ministrstva za notranje zadeve št. C1714-21-390023, ki jo sklepata D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d. o. o., in Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Poročevalec: Aleš Hojs

2. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo za upravljalca nepremičnin v k. o. Teharje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

3. Predlog določitve Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d. za upravljavca več nepremičnin v lasti Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

4. Predlog določitve Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d.za upravljavca več nepremičnin v lasti Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

5. Predlog določitve Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d. za upravljavca več nepremičnin v lasti Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

6. Predlog določitve Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d. za upravljavca več nepremičnin v lasti Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

III.  PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

7. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost javnim uslužbencem plačne skupine B v javnem zdravstvenem zavodu Bolnišnica Sežana,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

8. Predlog pooblastila Vlade Republike Slovenije Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Upravnega sodišča Republike Slovenije v upravnem sporu opr. št. III U 72/2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Dikaučič

9. Podatki o sklenjenih sodnih in izvensodnih poravnavah, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Janja Garvas Hočevar

IV.  PREDLOGI IMENOVANJ

11A. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Koreji s sedežem v Tokiu, Poročevalec: dr. Anže Logar

11B. Predlog imenovanja generalnega direktorja v Ministrstvu za notranje zadeve, Direktoratu za migracije, Poročevalec: Aleš Hojs

11C. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za logistiko in nabavo v Ministrstvu za notranje zadeve, Poročevalec: Aleš Hojs

11Č. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za medije  v Ministrstvu za kulturo, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

11D. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo v Ministrstvu za zunanje zadeve, Poročevalec: dr. Anže Logar

11E. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju člana nadzornega sveta gospodarske družbe Loterija Slovenije, d. d., Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

11F. Predlog imenovanja članov v Svet Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

11G. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika Republike Slovenije in njegovega namestnika v Upravni odbor Evropske železniške agencije za obdobje do januarja 2024, Poročevalec: Jernej Vrtovec

11H. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Projektnega sveta za civilni nadzor nad izvajanjem projekta drugega tira železniške proge Divača – Koper, Poročevalec: Jernej Vrtovec

11I. Predlog sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za vzpostavitev upravljavca JPP, Poročevalec: Jernej Vrtovec

V.  PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

12. Predlog spremembe Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2020 in 2021 – začasni prenosi kvot med organi državne uprave, Poročevalec: Boštjan Koritnik