Skoči do osrednje vsebine

Krizna destilacija vina

Vlagatelje, ki bodo v letu 2021 zaprosili za pridobitev podpore za ukrep Krizna destilacija vina obveščamo, da je rok za oddajo zahtevkov 20. 7. 2021.

Zahtevek za dodelitev podpore za krizno destilacijo vina se lahko pošlje po pošti priporočeno na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »krizna destilacija vina«. Zahtevek se lahko odda tudi v sprejemni pisarni Agencije ali pošlje elektronsko na elektronski poštni predal aktrp@gov.si s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Pogoji za pridobitev podpore za Krizno destilacijo vina v letu 2021:

  • upravičenci: pridelovalci vina, ki so pridelali vsaj 15.000 litrov vina letnika 2020  in so prijavili zaloge vina za leto 2020 (stanje v Register pridelovalcev grozdja in vina na 1. 3. 2021);
  • destilacija vsaj 25.000 litrov vina letnika 2020 ali 2019 oziroma vsaj 5000 litrov za manjše pridelovalce vina (pridelali pod 100.000 litrov letnika 2020);
  • pogoj za odkupovalce grozdja: letošnji odkup grozdja vsaj v količini 70 % odkupa letnika 2019;
  • podpora znaša 0,80 evrov na liter vina za destilacijo;
  • če vino do 20. 7. 2021 še ni destilirano, je obvezen polog varščine v višini 110 % pričakovane podpore z veljavnostjo najmanj 3 mesece po nameravani destilaciji.

Več informacij o ukrepu in navodilo pri postopku obračuna in plačila trošarine v skladu s trošarinsko zakonodajo  za namen izvedbe ukrepa (dokument: "Obračun in plačilo trošarine za namen ukrepa krizna destilacija vina") je dostopno na povezavi Podpora za krizno destilacijo vina v letu 2021.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na e-mail naslovu vin-ukrepi.aktrp@gov.si ali na telefonski številki (0)1 580 77 92.