Skoči do osrednje vsebine

Diplomanti višje lesarske šole pripravljeni na izzive v lesni industriji

V sredo, 23. junija 2021, je potekala svečana podelitev diplom novi generaciji inženirjev lesarstva in inženirjev oblikovanja materialov na Višji strokovni šoli - Lesarski šoli Maribor. Podelitve se je s pozdravnim nagovorom udeležil generalni direktor Direktorata za lesarstvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Danilo Anton Ranc. Izpostavil je dobro sodelovanje ministrstva z izobraževalnimi ustanovami.

Govor direktorja na podelitvi na Lesarski šoli Maribor

Govor direktorja na podelitvi na Lesarski šoli Maribor

Ozaveščenost in pozitiven odnos mladih do lesa je ključna za prihodnost slovenske lesne industrije in za učinkovito izkoriščanje tega naravnega vira. Na Direktoratu za lesarstvo zato posvečamo posebno pozornost promociji lesa med mladimi.

»Tako kot je les vsestransko uporaben material, je tudi vsestransko veliko priložnosti za zaposlitev na tem področju,« je diplomante s spodbudnimi besedami nagovoril Danilo Anton Ranc, direktor direktorata. Poudaril je pomembno vlogo, ki jo imajo izobraževalne ustanove pri razvoju inovacij in tehnološkega napredka panoge ter opozoril na večanje pomena lesa v luči evropskih umeritev pri boju proti podnebnim spremembam. »Najboljša surovina je tista, ki nam je blizu in ki jo imamo na voljo. Industrija mora temeljiti na lokalnih virih in namesto uvoza umetnih materialov uporabljati našo naravno danost«, je še povedal.

Z Lesarsko šolo Maribor je Direktorat za lesarstvo sodeloval že v okviru razstave Čar lesa, na kateri so bili predstavljeni tudi izdelki njihovih študentov.

Preko institucij InnoRenew CoE in Biotehniške fakultete pa na različnih srednjih in osnovnih šolah po vsej Sloveniji organiziramo izobraževalne delavnice za mlade na temo lesa. Lani je bilo izvedenih 23 delavnic, ki se jih je skupaj udeležilo 619 učencev, letos pa je v pripravi še igralna enota Lesarski kotiček, interaktivna otroška delavnica v Minicity Ljubljana.       

Ministrstvo dodatno sodeluje z raziskovalno-izobraževalnimi institucijami pri pripravi različnih analiz, raziskovalnih projektov in strokovnih študij, ki so podlaga za nadaljnje delo direktorata in uvedbo ukrepov za povečanje konkurenčnosti in razvoja panoge.