Skoči do osrednje vsebine

Z odprtjem razstave Čar lesa so se pričeli Dnevi slovenskega lesarstva

Danes je v Cankarjevem domu potekalo slavnostno odprtje 13. razstave Čar lesa in Dnevov slovenskega lesarstva. Odprtje je bil prvi od treh dogodkov lesno predelovalne panoge, ki se odvijajo med 8. in 16. junijem 2021 in skupaj tvorijo Dneve slovenskega lesarstva 2021. Dogodek smo organizirali v sodelovanju s SPIRIT Slovenija in Društvom za zaščito lesa Slovenije.

Danilo Anton Ranc, generalni direktor Direktorata za lesarstvo

Danilo Anton Ranc, generalni direktor Direktorata za lesarstvo | Avtor Foto: Nebojša Tejić/STA

Jutri sledi 2. Dan slovenskega lesarstva, osrednji strokovni dogodek slovenske lesne industrije s predavanji, okroglo mizo, poslovnimi srečanji med podjetji ter podelitvijo nagrad za oblikovalski lesarski presežek leta.

Uvodoma je udeležence pozdravil Danilo Anton Ranc, generalni direktor Direktorata za lesarstvo, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Opozoril je na pomen lesne industrije pri zniževanju emisij CO2 ter predstavil aktivnosti direktorata za spodbujanje panoge in podporo podjetnikom z različnimi razpisi. »Izkoristimo priložnost za prestrukturiranje slovenske energetsko zahtevne industrije v nizko-emisijsko in okoljsko prijazno lesno industrijo, uporabimo in izberimo slovenski les,« je povedal.

Udeležence je nagovoril tudi dr. Tomaž Kostanjevec, direktor javne agencije SPIRIT Slovenija, ki je izpostavil številne aktivnosti, ki jih agencija izvaja za promocijo slovenskega lesa in lesenih izdelkov že vse od leta 2013. »Z njimi si prizadevamo za  pozitivno podobo lesa v splošni in strokovni javnosti ter krepimo zavedanje o lesu. Cilj naših prizadevanj je opolnomočiti Slovence, da s tem, ko kupimo izdelek iz slovenskega lesa, podpiramo domačo lesno verigo, slovenska lesarska podjetja in slovensko lesno predelovalno panogo ter s tem odgovorno ravnamo z našim slovenskim naravnim bogastvom - lesom.« Pred kratkim so v ta namen zagnali promocijsko kampanjo Uporabimo slovenski les, s katero les promovirajo kot surovino prihodnosti.

V nadaljevanju je prof. dr. Franc Pohleven, organizator razstave Čar lesa, predstavil pomen same razstave in prednosti lesenih izdelkov. »S prireditvami Čar lesa v Sloveniji že 13 let promoviramo in spodbujamo rabo lesa. Namen razstav je ozaveščanje potrošnikov o trajnostnem pomenu lesnopredelovalne industrije in uporabe lesnih izdelkov.« Opozoril je, da izdelki iz lesa največ prispevajo k znižanju emisij ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, kar je bistveno za obvladovanje podnebnih sprememb in varovanje okolja. » Upam, da bo razstava pripomogla k večjemu zavedanju ljudi o pomenu predelave in rabe lesa, kar bo posledično vodilo k razmahu lesne industrije,« je zaključil in predlagal, da bi bilo treba les opredeliti kot strateško surovino nacionalnega pomena.

Na koncu je Andrej Čuš, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, razstavo tudi uradno odprl. »Naše ministrstvo prepoznava pomen lesne industrije za slovensko gospodarstvo in družbo. Razstavljeni izdelki dokazujejo vsestranske možnosti rabe in potencial predelave lesa, hkrati po kreativnost, inovativnost in podjetnost naših proizvajalcev,« je uvodoma izpostavil. Pripomnil je, da ministrstvo podpira predvsem izdelke z visoko dodano vrednostjo, ki prinašajo največ pozitivnih učinkov ter spodbuja domače in tuje investitorje pri uresničevanju projektov na področju predelave lesa. »Med projekti so proizvodna linija za iverne plošče, proizvodnja konstrukcijskega lesa za gradbeništvo, proizvodnja žaganega lesa, proizvodnja križno lepljenega lesa in lepljenega lameliranega lesa. Tovrstne investicije bodo prispevale k hitrejšemu razvoju delov lesne verige in k regionalnem razvoju«. Za lesno industrijo so uspeli zagotoviti sredstva iz evropskih virov, in sicer 28 mio EUR iz Načrta za okrevanje in odpornost, ki bodo predvidoma razpisana v prvi polovici leta 2022,« je naznanil za konec.

Sledil je ogled razstave, nato pa strokovni posvet z naslovom Kakovost, varnost in okoljske prednosti lesenih izdelkov, na katerem so predstavniki raziskovalnih in izobraževalnih institucij (predvsem Biotehniške fakultete) predstavili različne teme vezane na obdelavo lesa.

Razstava Čar lesa bo širši javnosti na ogled do 11. junija 2021 v Veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Tradicionalna razstava opozarja na pomen lesa kot naravnega vira ter predstavlja njegove prednosti in različne možnosti uporabe širši javnosti. Razstavljeni izdelki so narejeni iz slovenskega lesa, izdelki so enotno označeni z imenom izdelovalca, vrsto lesa, količino CO2, ki jo izdelek prispeva k znižanju tega v ozračju ter drugimi tehničnimi podatki.

Zaradi ugodnejših epidemioloških razmer in ob upoštevanju vseh veljavnih ukrepov je dogodek potekal v živo, posnetek pa bo naknadno objavljen na spletu.