Skoči do osrednje vsebine

Predstavitev področja poklicnega gasilstva v Sloveniji in ključnih razvojnih prioritet

Na tedenski novinarski konferenci smo predstavili delovanje in organiziranost poklicnega gasilstva v Republiki Sloveniji.

V naši državi imamo več kot 1000 poklicnih gasilcev, ki so zaposleni v 13 javnih poklicnih gasilskih zavodih, katerih ustanoviteljice so občine, ki tudi financirajo izvajanje javne gasilske službe. Lani so poklicni gasilci sodelovali v več kot devet tisoč intervencijah. Pomagali so pri premagovanju epidemije covida-19, pri čemer velja izpostaviti predvsem izvajanje dezinfekcije javnih prostorov.

Državni sekretar mag. Janez Žakelj, ki je na Ministrstvu za obrambo zadolžen za področje zaščite in reševanja, kamor sodi tudi področje poklicnega gasilstva, je na novinarsko konferenci uvodoma predstavil organiziranost poklicnega gasilstva v naši državi ter ključne prioritete na tem področju. Kot je poudaril, je cilj zagotoviti primeren normativni in sistemski okvir, kakovostne in varne pogoje za delo ter ustrezno financiranje. Poleg zagotavljanja varnosti je pomembna tudi strokovna usposobljenost in karierno napredovanje poklicnih gasilcev. Na tem področju imamo na Ministrstvu za obrambo tri prioritete: noveliranje Zakona o gasilstvu, uvedba enotnih gasilskih zavarovanj in vzpostavitev karierne poti za poklicne gasilce.

Državni sekretar je tudi vodja Pogajalske skupine za sklenitev normativnega dela Kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva. Ob tej priložnosti je dosedanji potek pogajanj s predstavniki Sindikata poklicnih gasilcev Slovenije, ki redno potekajo od 27. maja letos, ocenil kot dober. Sprejeta je bila Uredba o kriterijih za določitev položajnega dodatka za javne uslužbence, ki  ureja položajni dodatek tudi za vodje manjših skupin v poklicnem gasilstvu (od tri do pet pripadnikov). S tem odpravljamo neenako obravnavo nekaterih skupin znotraj javnega sektorja in izboljšujemo položaj poklicnih gasilcev. Izrazil je upanje, da bomo za pogajalsko mizo prišli do dogovorov, ki bodo sprejemljivi tako za vladno stran kot tudi za sindikat poklicnega gasilstva. Državni sekretar mag. Žakelj je posebej poudaril, da poklicni gasilci delujejo znotraj enotnega plačnega sistema in da moramo kot predstavniki vladne pogajalske skupine skrbeti za sistemsko skladnost morebitnih sklenjenih dogovorov.

Na novinarski konferenci sta sodelovala tudi predstavnica Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije in županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič ter predstavnik Združenja poklicnih gasilcev Tomaž Vilfan. Županja je predstavila stališča Skupnosti občin in Združenja občin Slovenije do urejanja področja poklicnega gasilstva, saj so občine ustanoviteljice trinajstih javnih poklicnih zavodov. Občine na področju poklicnega gasilstva nastopajo kot predstavniki delodajalcev, saj financirajo izvajanje javne službe in skrbijo za razvoj poklicnega gasilstva.

Tomaž Vilfan iz Združenja poklicnih gasilcev Slovenije je predstavil organiziranost poklicnih gasilcev in delovanje njihovega združenja. Predstavil je delovanje Komisije za karierno napredovanje, ki je zadolžena za pripravo kariernega sistema za poklicne gasilce, oblikovanje pravil gasilske službe in zasnovo usposabljanj za operativne vodje. Jeseni uvajamo novo tri-nivojsko usposabljanje za operativne vodje, ki ga bo izvajala URSZR. S tem izboljšujemo strokovno usposobljenost poklicnih gasilcev, še posebej vodij, in zagotavljamo predvidljivost karierne poti. Z Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev usklajujemo tudi nova poimenovanja in sistemizacijo delovnih mest.

Gradivo za novinarje