Skoči do osrednje vsebine

Začetek zasedanja Sveta OZN za človekove pravice

V Ženevi se začenja 47. redno zasedanje Sveta Organizacije združenih narodov za človekove pravice (SČP), ki bo potekalo od 21. junija do 13. julija 2021. Med tematikami, ki bodo v ospredju na tokratnem zasedanju, bo Slovenija posebej pozorno spremljala vprašanja povezana z enakostjo spolov in opolnomočenjem žensk, človekove pravice in okolje, vpliv novih tehnologij na uživanje človekovih pravic in stanje človekovih pravic v posameznih državah.

Uvodoma bo nastopila Visoka komisarka Organizacije združenih narodov (OZN) za človekove pravice Michelle Bachelet, ki bo predstavila poročilo svojega Urada in aktualno stanje človekovih pravic po svetu, predvsem v kontekstu pandemije covida-19. Zasedanje bo osredotočeno na stanje človekovih pravic po državah, med katerimi bodo obravnavane Eritreja, Belorusija, Sirija, Venezuela in Mjanmar. Prav tako bo SČP obravnaval pobude s posameznih tematskih področij, med njimi nasilje nad ženskami, pravico do izobraževanja, človekove pravice in klimatske spremembe ter vpliv novih tehnologij na človekove pravice. Slovenija bo v razpravah in pogajanjih o posameznih resolucijah sodelovala skladno s svojimi stališči in stališči Evropske unije, posebno pozornost pa bo namenjala razpravam o krepitvi moči žensk in deklic, poročilih Visoke komisarke in stanju človekovih pravic v posameznih državah. 

Predvidene so tudi razprave s strokovnjaki Združenih narodov za stanje človekovih pravic v posameznih državah, med katerimi velja izpostaviti interaktivni dialog s posebnimi poročevalci o Eritreji, Belorusiji, Ukrajini in Mjanmaru, predstavitev poročila mednarodne preiskovalne komisije za Sirijo, dialog s posebnim poročevalcem za okupirana palestinska ozemlja ter predstavitev poročila komisije za ugotavljanje položaja v Venezueli. Potekala bo tudi letna razprava o pravicah žensk.

V okviru SČP bodo potekale še panelne razprave o škodljivih vplivih podnebnih sprememb na uživanje človekovih pravic starejših oseb, o promociji in zaščiti človekovih pravic skozi šport in olimpijski ideal, o tehničnem sodelovanju in krepitvi zmogljivosti za uveljavljanje pravice do izobraževanja in zagotavljanja vključujoče in pravične kakovosti izobraževanja in vseživljenjskega učenja za vse ter okrogla miza ob deseti obletnici Smernic OZN za spoštovanje človekovih pravicah v gospodarstvu.

Slovenija ima v SČP status države opazovalke, pri čemer glasno zagovarja sprejem ukrepov, ki bi prispevali k bolj učinkovitemu delovanju tega telesa. Slovenija kandidira za članstvo v SČP za obdobje 2026-2028.