Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 82. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M1A/1 – interkonekcija Rogatec, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge parametre, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.4. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.5. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.6. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

1.7. Predlog sklepa o oblikovanju obveznih rezerv nafte in njenih derivatov v letu 2021, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.8. Predlog sprememb Programa spodbujanja gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti 2021–2024, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.9. Predlog odločitve v sporu o pristojnosti za pokrivanje področja boja proti antisemitizmu, poročevalec: dr. Anže Logar

1.10. Predlog soglasja k Poslovniku Komisije Vlade Republike Slovenije za presojanje upravičenosti prevladujočega javnega interesa v zvezi z razkritjem podatkov, ki so določeni kot tajni, poročevalec: Igor Eršte    Gradivo

1.11. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.12. Predlog za uvrstitev novega projekta 3340-21-0004 Center Rotovž, inovativni center, usmerjen k promociji knjige, izobraževanja, kulture in digitalizacije v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: dr. Vasko Simoniti

1.13. Predlog za uvrstitev novega projekta 2550-21-0041 Vzdrževanje in nadgradnja Prostorskega informacijskega sistema v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.14. Poročilo o delu Pogajalske skupine za pogajanja glede stavkovnih zahtev s Stavkovnim odborom Policijskega sindikata Slovenije, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.15. Poročilo o delu Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj za leto 2020, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.16. Prvo poročilo o izvajanju Akcijskega načrta Republike Slovenije za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu za obdobje 2018–2020, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.17. Predlog mnenja o pobudi za oceno ustavnosti tretjega odstavka 141.a člena Zakona o pravdnem postopku in 9. člena Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih, poročevalec: Marjan Dikaučič

1.18. Informacija o stanju izvajanja makroregionalnih strategij EU v obdobju od maja 2020 do konca decembra 2020, poročevalec: dr. Anže Logar

1.19. Predlog stališča do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodni organizaciji za trto in vino, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.20. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o finančnih prispevkih članic Evropskega razvojnega sklada za financiranje tega sklada, vključno z drugim obrokom za leto 2021, poročevalec: dr. Anže Logar

1.23. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 22. junija 2021 v Luksemburgu, poročevalec: dr. Anže Logar

1.24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Otvoritveni konferenci za nova programa Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota 18. junija 2021 v Viano de Castelo na Portugalskem, poročevalka: dr. Simona Kustec

1.25. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Konferenci na visoki ravni o boju proti brezdomstvu – prednostna naloga naše socialne Evrope 21. junija 2021 v Lizboni, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1.26. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o spremembi Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Republiko Hrvaško, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Madžarsko, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško Republiko in Republiko Finsko, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.27. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o spremembi Sporazuma o prenosu in vzajemnosti prispevkov v okviru enotnega sklada za reševanje med Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Republiko Hrvaško, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Madžarsko, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško Republiko in Republiko Finsko, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.28. Pobuda za sklenitev sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije o medsebojnem varovanju tajnih podatkov, poročevalec: Igor Eršte    Gradivo

1.29. Informacija o nameravanem podpisu Sporazuma o sodelovanju med Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja in Agencijo Romunije za financiranje naložb v razvoj podeželja, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.30. Informacija o podpisu Pisma o nameri o Federativnem bojnem laboratoriju Evropske unije (EUFBL), poročevalec: mag. Matej Tonin

1.31. Informacija o podpisu Pisma o nameri o medsektorskih zmogljivostih na področju inovativnih in v prihodnost usmerjenih obrambnih rešitev za FIIST – prihodnja inovativna rešitev za celovito vojaško usposabljanje v notranjih prostorih, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.32. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na virtualnem srečanju ministrov za zunanje zadeve držav članic Srednjeevropske pobude 23. junija 2021, poročevalec: dr. Anže Logar

1.33. Izhodišča za srečanje ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja z državnim ministrom in ministrom za zunanje zadeve Portugalske republike dr. Augustom Santosom Silvo ob uradnem obisku slednjega 24. junija 2021 v Republiki Sloveniji, poročevalec: dr. Anže Logar

1.34. Izhodišča za udeležbo ministra za javno upravo Boštjana Koritnika na zasedanju ministrov neformalne mreže javnih uprav držav članic EU (EUPAN) 22. in 23. junija 2021 v Lizboni, poročevalec: Boštjan Koritnik

1.35. Izhodišča za obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška 22. in 23. junija 2021 v Rimu, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.36. Informacija o srečanju dr. Jožeta Podgorška, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, z Miroslavom Tomanom, ministrom za kmetijstvo Češke republike, ob robu 18. čebelarskega praznika Slovenije in osrednjega praznovanja 4. svetovnega dne čebel 18. in 19. junija 2021 v Mariboru in Lovrencu na Pohorju, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.38. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, poročevalec: Janez Cigler-Kralj 

1.39. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah Zakona o delovnih razmerjih, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1.40. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, poročevalec: Janez Poklukar  

1.42. Predlog soglasja Vlade Republike Slovenije k predlogom amandmajev k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi s COVID -19

2.1. Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom SARS-CoV-2, poročevalka: Eva Kompan

2.2. Poročilo Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije o izvajanju nadzora cepljenja proti COVID-19, poročevalka: Eva Kompan

2.3. Poročilo o ukrepih policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa (SARS-CoV-2), poročevalec: dr. Anton Olaj

2.4. Tedensko poročilo o realizaciji sklepa Vlade Republike Slovenije o izvedenih aktivnostih za lažji dostop prebivalcev do storitev zaupanja, poročevalec: Boštjan Koritnik

2.5. Predlog odloka o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

2.6. Predlog odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

2.7. Predlog odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

2.9. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

2.10. Predlog odloka o spremembah Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

2.11. Predlog odloka o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

2.13. Predlog sklepa o podaljšanju ukrepa iz 61. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

2.14. Predlog sklepa za zagotovitev dodatka za nevarnosti in posebne obremenitve v skladu s 115. in 138. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

2.15. Predlog sklepa o delovanju klicnega centra za informacije o novem koronavirusu, poročevalec: mag. Uroš Urbanija    Gradivo

3. Prvi paket ukrepov Strateškega sveta za digitalizacijo, poročevalec: Mark Boris Andrijanič    Gradivo

4. Predlog zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva – nujni postopek (PONOVNA OBRAVNAVA) - nujni postopek, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

4A. Predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o nujnih ukrepih na področju zdravstva, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

6. Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi – prva obravnava (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

6A. Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 – prva obravnava, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

6B. Predlog zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

6C. Predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

7. Predlog zakona o urejanju prostora – prva obravnava, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

8. Predlog gradbenega zakona – prva obravnava, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

9. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

9.2. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Izmirju

9.3. Predlog soglasja k imenovanju direktorja javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje

9.4. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik

9.5. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja ekonomska šola Ljubljana

9.6. Predlog imenovanja članov Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov

9.8. Predlog razrešitve in imenovanje članov Sveta javnega zavoda Moderna galerija Ljubljana

9.9. Predlog razrešitve in imenovanje članov Sveta javnega zavoda Tehniški muzej Slovenije

9.10. Predlog spremembe sestave članov Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo

9.11. Predlog razrešitve in imenovanje članov Upravnega odbora javnega raziskovalnega zavoda Zavod za gradbeništvo Slovenije

9.12. Predlog sklepa o imenovanju Komisije za podelitev spominske medalje »30. obletnica samostojne in neodvisne države Republike Slovenije«

9.13. Predlog odgovora na tožbo tožeče stranke zaradi molka organa

9.14. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišč v k. o. 2144 Bistrica na Občino Tržič

9.15. Predlog vpisa lastninske pravice v korist DARS, d. d. na nepremičnini parc. št. 807/2, potrebni za opravljanje spremljajočih dejavnosti ob avtocestah v k. o. Podmežaklja (Počivališče Jesenice)

9.16. Predlog vpisa lastninske pravice v korist DARS, d. d. na presežnih zemljiščih, pridobljenih za potrebe gradnje avtocest