Skoči do osrednje vsebine

Odprtje prenovljenega merilnega mesta za kakovost zraka v Novi Gorici

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak, župan Občine Nova Gorica Klemen Miklavčič in v. d. Generalnega direktorja Agencije za okolje Joško Knez so v Novi Gorici odprli prenovljeno merilno mesto za kakovost zraka. Gre za eno od 22 lokacij Državne merilne mreže kakovosti zraka, ki jo je Agencija za okolje prenovila v projektu Sinica, vrednem 6,3 milijona evrov. Podatki o kakovosti zraka so namenjeni opozarjanju prebivalcev na onesnaženost zraka, pripravi ukrepov za izboljšanje zraka in preverjanju, kako so ti ukrepi učinkoviti.

Minister je na dogodku dejal: »Za spremljanje kakovosti zraka je ključno za to, da preprečujemo dodatno onesnaževanje. Ta merilna naprava je pomemben korak za Novo Gorico in širšo okolico v smislu izboljševanja kakovosti zraka. Ministrstvo preko programa Sklada za podnebne spremembe pomembno vlaga v zamenjavo  kurilnih naprav s sodobnejšimi. Pred nami je tudi velik izziv t.i. razogljičenja Slovenije preko Dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050. To pomeni, da bomo radikalno posegli v vse vire izpustov CO2. Ključen je transport, zamenjava transportnih sredstev z javnim in z elektromobilnostjo. Predvidenih je kar 27 mrd evrov vlaganj v cilj, da bomo po letu 2050 podnebno nevtralni.«

Kakovost zunanjega zraka je eden večjih okoljskih izzivov, ki ga moramo nenehno obravnavati. Nekakovosten zrak namreč zlasti občutljivim in izpostavljenim skupinam ljudi z boleznimi dihal ter srca in ožilja slabša kakovost življenja in ga celo skrajšuje.

Minister je napovedal, »da bo država tudi v prihodnje zagotavljala denarne spodbude za izboljšanje kakovosti zraka. Še naprej pa bo veljalo: dobro kakovost zraka lahko ohranjamo samo vsi skupaj«.

Tega se zaveda tudi Mestna Občina Nova Gorica. Kljub temu, da ni bila med občinami  z načrti za izboljšanje kakovosti zraka, je prva v Sloveniji uvedla brezplačen mestni potniški promet. Skrbno načrtuje trajnostno mobilnost in ozavešča občane o skrbi za kakovosten zrak. Občina je ena prvih institucij v Sloveniji, ki je preko spleta v realnem času obveščala občane o kakovosti zraka.

Klemen Miklavič je o aktualnih dejavnostih Občine za ohranjanje kakovosti zraka dejal: »Posodobitev merilnega mesta za kakovost zraka v Novi Gorici je zelo dobrodošla, saj nam bo nudila dragocene podatke o onesnaženosti zraka na našem območju. Za čist zrak se na Goriškem trudimo s širjenjem sistema daljinskega ogrevanja, spreminjamo energente, obnavljamo promet, poskušamo ga usmeriti na kolesarske steze in ven iz mesta, gradimo sistem kolesarskih poti, energetsko saniramo objekte. Pohvaliti moram tvorno sodelovanje med mestno občino, Ministrstvom za okolje in prostor in ARSO, ki bistveno pripomore k uspešni izvedbi projektov s področja varstva okolja.«

Joško Knez je povedal, da je, razen senzorjev na merilnih mestih, vse sad domačega znanja in domačih izvajalcev (izdelava in namestitev kontejnerjev, notranja oprema, potrebna gradbena dela, izdelava baz podatkov, priprava modelov za izračun onesnaženosti zraka …). Zamisel za opremo postaje po modelu »plug & play« omogoča, da se lahko, npr. določen senzor, enostavno in hitro premesti ali namesti, lahko se ga takoj lahko poveže v informacijsko infrastrukturo, kar omogoča takojšnje spremljanje podatkov.

Agencija za okolje je v preteklem kohezijskem obdobju v projektu Bober posvetila pozornost spremljanju vodnega kroga. V zdajšnjem pa bolj natančnemu spremljanju kakovosti zraka.

Meritve kakovosti zunanjega zraka so se v Novi Gorici pričele izvajati jeseni 2001. V sklopu kohezijskega projekta je bila postaja popolnoma prenovljena in nadgrajena z meritvami delcev PM2,5 v realnem času. Merilna postaja je med bolj opremljenimi v Državni merilni mreži za spremljanje kakovosti zunanjega zraka.

V letošnjem letu potekajo na tej lokaciji dodatne meritve usmerjene v kemijsko karakterizacijo delcev PM10. Na osnovi teh meritev bomo pridobili informacijo o virih, ki vplivajo na ravni onesnaženosti z delci PM10.

ARSO izvaja meritve z metodami, ki omogočajo primerljivost meritev z drugimi državami. Poleg tega imamo na ARSO vpeljan tudi sistem zagotavljanja kakovosti meritev. V zadnjem obdobju so za izvajanje meritev kakovosti zunanjega zraka na tržišču pojavljajo tudi merilniki, ki so cenovno dostopni tudi posameznikom. Merilni principi teh nizkocenovnih merilnikov niso referenčni. Na podlagi teh meritev lahko dobimo le indikacijo stanja onesnaženosti zraka

Z vidika kakovosti zunanjega zraka so v Novi Gorici najbolj problematične visoke ravni ozona v poletnih mesecih. Te so povezane z visokimi temperaturami in močnim sončnim obsevanjem ter vplivom Padske nižine, kjer prihaja do velikih  izpustov predhodnikov ozona. V zimskem obdobju občasno zaznamo preseganja dnevne mejne vrednosti za delce PM 10, vendar pa je število preseganj manjše od dovoljenega. Tudi epizode povišanih ravni delcev so povezane s transportom onesnaženega zraka s Padske nižine. Poleg Padske nižine na kakovosti zraka v Novi Gorici vpliva še promet in individualna kurišča.

Logo Projekta Sinica. Pod imenom »sinica« poznamo v Sloveniji 10 vrst ptic. Te  živahne, okrogle, pisane pevke lahko opazujemo in poslušamo povsod, kjer so človeška bivališča. Tudi pozimi iščejo hrano v življenjskem okolju, ki si ga vso leto delijo z nami.

Imamo priložnost, da si s sinicami delimo življenjsko okolje s čistim zrakom.

Vsak se lahko odloči, da se bo do okolja obnašal odgovorno. Posameznik sicer  lahko dobi občutek, da njegova odločitev pravzaprav ne obstaja, vendar je v skupnem prizadevanju za isto stvar moč . Prav vsak lahko zmanjša onesnaženost zraka v Sloveniji. Npr. z zmanjšanjem toplotnih izgub stavb, z zamenjavo zastarelih kurilnih naprav na les, tako da ne kuri na prostem in se ne zabava z ognjemeti. V kmetijstvu lahko zmanjša uporabo amonijaka. V mobilnosti izbere ustrezen prevoz: javni prevoz, kolo, skiro, rolerje, kotalke, rolko, hojo …

Pogled izza merilnega mesta za kakovst zraka na Novo Gorico

Pogled izza merilnega mesta za kakovst zraka na Novo Gorico | Avtor Mateja Pelikan

1 / 2