Skoči do osrednje vsebine

Na peti redni seji so se sestali članice in člani delovne skupine za lokalno samoupravo

Delovna skupina za lokalno samoupravo, ki jo je v tem mandatu ustanovil in jo vodi minister za javno upravo Boštjan Koritnik, se je sestala na peti redni seji, drugi v letošnjem letu. Gre za telo, namenjeno medinstitucionalnemu dialogu med državnimi organi in občinami. Seja je tokrat zaradi postopnega sproščanja ukrepov za obvladovanje epidemije bolezni covida-19 potekala v živo, člani pa so razpravljali o različnih pobudah reprezentativnih združenj občin.
udeleženci seje sedijo za mizo med razpravo

Delovna skupina za lokalno samoupravo se je sestala na peti redni seji. Seje so se udeležili predstavniki vseh treh reprezentativnih združenj občin. | Avtor: Ministrstvo za javno upravo

1 / 2

Vodja delovne skupine, minister Boštjan Koritnik, je zbrane uvodoma pozdravil in izrazil zadovoljstvo, da je seja po dolgem času potekala v živo. »Neposreden stik bo zagotovo prispeval k že tako uspešnemu delu delovne skupine,« je poudaril minister, ki je ob tej priložnosti udeležencem seje predstavil novo vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem Ministrstva za javno upravo mag. Sašo Jazbec, ki jo je imenoval tudi v delovno skupino za lokalno samoupravo.

Seje so se udeležili predstavniki vseh treh reprezentativnih združenj občin (Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije). Predstavniki Ministrstva za javno upravo so uvodoma predstavili poročilo o sofinanciranju delovanja skupnih občinskih uprav ter vsebino novele Zakona o financiranju občin. V nadaljevanju seje pa so članice in člani razpravljali o več pobudah združenj občin, ki se nanašajo na pristojnosti različnih ministrstev: o prepovedi članstva v nadzornih organih za župane in podžupane, o standardih in normativih v vrtcih, o načinu izračunavanja stroškov, ki služijo za izračun povprečnine, o zimski službi in nekaterih drugih vsebinah.

Članom delovne skupine je predstavnica Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva Spirit predstavila vladni program udeležbe na svetovni razstavi EXPO v Dubaju 2021.