Skoči do osrednje vsebine

V Vipavi slovesna prisega ob koncu temeljnega vojaškostrokovnega usposabljanja kandidatov za vojake Slovenske vojske

V petek, 11. junija, je bila v Veščinskem centru v Vipavi slovesna prisega kandidatk in kandidatov za poklicne vojake Slovenske vojske.

58 kandidatov (med njimi 11 kandidatk) je tudi uspešno končalo 14-tedenski program temeljnega vojaškostrokovnega usposabljanja, v katerem so usvojili veščine za opravljanje vojaške službe.

Minister za obrambo mag. Matej Tonin je v slavnostnem nagovoru vojake in vojakinje generacije »februar 2021« nagovoril z besedami: »Vi ste prihodnost Slovenske vojske. Razmere, v katerih ste se usposabljali, so vas posebej izklesale. To usposabljanje je bilo eno izmed najtežjih tudi zaradi covid razmer. Prepričan sem, da vas bo to še dodatno utrdilo v vašem prepričanju, da služite domovini.« Poudaril je, da je njihova odločitev v času, ko vse temelji na individualizmu, še posebej spoštovanja vredna.

Minister je spomnil na bližajočo se 30. obletnico naše domovine in na to, da je Slovenska vojska njen konstitutivni element. »Brez obrambnih sil, brez takratne Teritorialne obrambe – danes Slovenske vojske, Republika Slovenija danes ne bi bila samostojna. Če poleti junija 1991 ne bi imeli svojih lastnih obrambnih sil, najverjetneje ne bi zmogli v praksi uresničiti zelo jasno izražene želje Slovenk in Slovencev po življenju v lastni in samostojni državi, na plebiscitu pred šestimi meseci. Zato je jasno, da je vojska tudi danes garant miru in stabilnosti. Z vašo dobro pripravljenostjo in usposobljenostjo bo Slovenija mirnejša in varnejša. Mir in varnost pa sta temeljna predpogoja, da delujejo vsi drugi podsistemi v tej državi – od šolstva, zdravstva do gospodarstva,« je poudaril minister Tonin. Omenil je tudi delovanje pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske v misijah v bližnji in širši okolici s ciljem ustvarjanja in vzdrževanja miru, tudi z namenom, da se naša domovina teh nemirov obvaruje.

Minister Tonin je nato povzel razvoj Slovenske vojske v treh desetletjih. V prvem desetletju so se po njegovih besedah postavljali njeni temelji. Sledilo je naslednje desetletje, posvečeno predvsem profesionalizaciji in vključevanju v zavezništvo Nato. V tretjem desetletju pa je nastopila obdobje krize, ki se je, žal, končalo s stagnacijo. Kot popotnico v četrto desetletje Slovenske vojske je minister dejal, da verjame, da bo to desetletje ponovno desetletje rasti in razvoja Slovenske vojske. Poudaril je, da so za razvoj Slovenske vojske pomembni finančni in kadrovski viri. »Na podlagi stabilnih in srednjeročnih finančnih virov, zagotovljenih v lanskem letu, se Slovenska vojska modernizira, nova oprema in tehnika že prihajata v Slovenijo,« je dejal. V nadaljevanju je minister Tonin poudaril prizadevanje za izboljšanje položaja pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske. Ob tem je omenil popravljen zakon o obrambi, ki ureja položaj pripadnikov po dopolnjenem 45. letu. V proceduri in v drugi obravnavi v Državnem zboru je tudi že zakon o službi v Slovenski vojski, ki še dodatno izboljšuje položaj pripadnic in pripadnikov. Ta zakon med drugim predvideva 4-odstotni dvig plače zaradi prepovedi stavke (oziroma kot kompenzacijo) in še vrsto drugih izboljšav.

Minister za obrambo mag. Matej Tonin se je zahvalil tudi družinam novih vojakov in vojakinj Slovenske vojske za njihovo podporo ter izrazil prošnjo, da jim bodo pri opravljanju poslanstva v službi domovine še naprej stali ob strani.

Zbrane je nagovoril tudi poveljnik Veščinskega centra Slovenske vojske podpolkovnik Iztok Stavanja.

Ob tokratni priložnosti je Slovenska vojska predstavila novosti, ki jih uvaja na področju temeljnega vojaškostrokovnega usposabljanja, in sicer:

  • višja vstopna starostna meja (30 let, prej 27 let),
  • lažji prehod med statusi (prostovoljci lahko postanejo pripadniki stalne sestave med samim usposabljanjem),
  • krajši, strnjen, optimiziran program (s 14 na 13 tednov),
  • izenačitev vstopnih pogojev in statusa udeležencev na programu,
  • slovenska prisega po končani prvi fazi usposabljanja,
  • možnost udeležbe na dodatnih (fakultativnih) vsebinah za vse udeležence, kot so gasilske vsebine, tečaj in izpit iz prve pomoči za vožnjo motornih vozil B-kategorije ter teoretični del usposabljanja, sestavljen iz splošnega in dodatnega dela ter izpita iz cestnoprometnih predpisov po programu usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil B-kategorije.

Prvi kandidati, vojaki prostovoljci in pogodbeni rezervisti bodo usposabljanje začeli po prenovljenem programu v ponedeljek, 5. julija.

Program temeljnega vojaškostrokovnega usposabljanja (TVSU) je edina vstopna točka v Slovensko vojsko. Usposabljanje se odvija neprekinjeno, načrtujejo do 4 napotitve letno. Program TVSU traja 13 tednov, v treh fazah (5, 6 in 2 tedna). Po uspešno končanih vseh treh fazah so vojaki prostovoljci odslužili vojaški rok, vojaki stalne sestave pa nadaljujejo specialistično usposabljanje v Vipavi za naziv vojak pehote ali v enotah Slovenske vojske.

Kandidati skozi vse tri faze na različnih zahtevnostnih stopnjah dopolnjujejo in nadgrajujejo vojaške veščine, kot so postrojitvena pravila, ravnanje z osebno oborožitvijo, kondicijska vadba, prva pomoč, osnove preživetja in delovanja na bojišču. 

Po uspešno končani 1. fazi kandidati pridobijo naziv vojak rezerve, po 2. fazi pa vojak strelec rezerve. Z nadaljevanjem usposabljanja in uspešno končano 3. fazo imajo opravljen vojaški rok ter neposredno možnost zaposlitve v stalni sestavi Slovenske vojske ali opravljajo vojaško službo v pogodbeni rezervni sestavi ali nadaljujejo delo v enotah Slovenske vojske.  

Posamezna nedokončana faza se lahko kasneje znova opravlja, vendar največ enkrat. Prav tako je v primeru opravičljivih razlogov za prekinitev PSVR v prvih dveh tednih posameznik lahko znova napoten na PSVR, vendar največ enkrat.

Program TVSU poteka v vojašnicah v Vipavi, na Bohinjski Beli in v Murski Soboti. Prednostno se popolnjuje zmogljivosti v Vipavi, ob večjem zanimanju se program izvaja še v drugi ali tretji vojašnici. Trenutno je zagotovljenih 300 mest za kandidate v programu TVSU.

Govor ministra za obrambo (audio)

Nagovor poveljnika Veščinskega centra (audio)

 

Postroj pripadnikov Vešćinskega centra z mimohodom treh pripadnikov, ki nosijo bojno zastavo Veščinskega centra.

Postroj pripadnikov Vešćinskega centra z mimohodom treh pripadnikov, ki nosijo bojno zastavo Veščinskega centra. | Avtor: Slovenska vojska

1 / 3