Skoči do osrednje vsebine

Odločitev o vpisu izbranih Plečnikovih del v Ljubljani na Seznam svetovne dediščine bo znana julija

Nominacija izbranih del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za vpis na UNESCO Seznam svetovne dediščine je prejela pozitivno oceno Mednarodnega sveta za spomenike in spomeniška območja (ICOMOS).

Vir: nominacijski dosje | Avtor: Vladimir Brezar

1 / 3

Slovenija je nominacijo v uradni postopek vložila konec januarja 2020. Na podlagi strokovnega vrednotenja dosjeja, terenskega obiska in dodatnih informacij, ki jih je Slovenija posredovala novembra 2020 in februarja 2021, je ICOMOS potrdil utemeljenost predloga za vpis vseh predlaganih sestavnih delov nominacije na podlagi zahtevanih kriterijev.

Dela Jožeta Plečnika v Ljubljani je ICOMOS prepoznal kot izjemen primer oblikovanja urbanega prostora po meri človeka, v skladu z globoko humano vizijo arhitekta, ki je med obema svetovnima vojnama preoblikoval nekdanje provincialno mesto cesarstva v simbolno narodno prestolnico. ICOMOS je pritrdil predlagani argumentaciji izbora javnih prostorov (mestnih trgov, parkov, ulic, promenad, nabrežij in mostov reke Ljubljanice) in javnih ustanov (Nacionalna univerzitetna knjižnica, pokopališki kompleks Žale, cerkvi sv. Frančiška Asiškega in sv. Mihaela ter tržnice), ki so občuteno integrirani v obstoječe urbane, kulturne in naravne kontekste ter sledijo potrebam prebivalcev. Izbrane spomenike, spomeniška območja in celote v središču in predmestju Ljubljane odlikuje poseben arhitekturni jezik, ki vzpostavlja vez s preteklostjo, nove izvirne in ekonomične intervencije pa skupaj gradijo identiteto mesta.

Po mnenju ICOMOS je Plečnikov pristop utemeljen v reformističnih arhitekturnih gibanjih zgodnjega 20. stoletja in trenutno manj zastopan na Seznamu svetovne dediščine. Kot primerni so označena avtentičnost in celovitost predlaganih del, njihovo stanje ohranjenosti, pravna zaščita in upravljanje. Prepoznana je sistematična skrb za dediščino, odgovornost pristojnih institucij in sodelovanje različnih deležnikov, dodana pa so priporočila glede presoje razvojnih projektov tako v osrednjem kot v vplivnih območij posamičnih delov serije.

V sklepnem delu poročila ICOMOS Odboru za svetovno dediščino UNESCO priporoča vpis nominiranih del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani na Seznam svetovne dediščine.

Letošnje zasedanje Odbora za svetovno dediščino, ki ga sestavlja 21 držav članic, bo pod kitajskim predsedovanjem potekalo v drugi polovici julija prek spleta. Zasedanje organizira Center za svetovno dediščino kot osrednje telo za koordinacijo Konvencije o svetovni dediščini. Odbor je pri svojem odločanju neodvisen, praviloma pa sledi strokovnim priporočilom posvetovalnih teles ICOMOS in IUCN.

Članice medvladnega odbora bodo razen o nominacijah za vpis odločale še o vrsti vsebinskih vprašanj, povezanih z varovanjem kulturne in naravne dediščine. Med najpomembnejšimi so poročila o stanju ohranjenosti spomenikov in spomeniških območij, vpisanih na Seznam svetovne dediščine.

Nominacijo izbranih del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani je pod vodstvom Ministrstva za kulturo pripravljala delovna skupina strokovnjakov Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Muzeja in galerij mesta Ljubljana in zunanjih sodelavcev, v partnerstvu z Mestno občino Ljubljana ter v sodelovanju z lokalnimi zavodi, lastniki in upravljavci Plečnikove dediščine.

Slovenija ima trenutno na Seznamu svetovne dediščine štiri vpise, od tega dva v kategoriji kulturne dediščine. S pričakovano pozitivno odločitvijo Odbora za svetovno dediščino se bodo kulturni dediščini živega srebra v Idriji in prazgodovinskim koliščem na Igu na Ljubljanskem barju na Seznamu svetovne dediščine pridružila tudi dela Jožeta Plečnika v Ljubljani.

Več o nominaciji:
Na Vladi RS potrjen nominacijski dosje Plečnikova Ljubljana za vpis na Unesco seznam svetovne kulturne in naravne dediščine
Nominacija Ljubljana, brezčasna prestolnica po meri človeka v zasnovi Jožeta Plečnika