Skoči do osrednje vsebine

Vlada sprejela in potrdila Nacionalni program spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence

Vlada RS je minuli teden na seji sprejela in potrdila Nacionalni program spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence v Republiki Sloveniji do leta 2025 (NpUI).
na modri podlagi grafika človeške glave in možganov ter digitalne niti in lučke, ki ponazarjajo umetno inteligenco

simbolna fotografija - umetna inteligenca | Avtor: pixabay.com

Različne tehnologije umetne inteligence (UI) vse bolj prodirajo v vse vrste proizvodov in storitev  in tako oblikujejo kompleksen družbeno tehnični sistem, ki spreminjajo obstoječa razmerja tako na ekonomskem, pravnem kot tudi na političnem področju.

Hitrost in potencialni učinek uvajanja UI napoveduje družbene in geopolitične spremembe, ki bodo verjetno zaznamovale bodoči razvoj celotnega sveta.

Posamezne države področju umetne inteligence izkazujejo izjemno prioriteto, saj nekateri napovedujejo, da bodo tisti, ki bodo obvladovali umetno inteligenco, obvladovali svet, zato je pomembno uveljavljati evropske usmeritve razvoja in uporabe umetne inteligence, ki zagovarjajo odgovorno uporabo umetne inteligenci, ki je osredotočena na človeka in upošteva evropske vrednote, etična načela in človekove pravice ter prioritete.

Za spopadanje s temi izzivi so potrebne pametne in učinkovite javne politike, s katerimi bomo zagotovili zaupanje ljudi v umetno inteligenco in omejili njene negativne vplive na posameznika in družbo ter izkoristili prednosti, ki jih umetna inteligenca lahko prinese v naša življenja, kar  bo omogočilo, da bomo imeli od umetne inteligence koristi vsi ljudje, predvsem pri izboljšanju življenjskih razmer in življenjskega standarda.

Slovenija se je s potrditvijo programa uvrstila ob bok državam EU, ki so že pripravile nacionalne strateške usmeritve za področje umetne inteligence ter se zavezale k skupnemu sodelovanju na tem področju na ravni EU. Slovenija bo pri tem gradila na dolgoletnih izkušnjah in znanju, ki ga imajo naši strokovnjaki na tem področju.

Po potrditvi in sprejemu NpUI je pred nami priprava izvedbenega načrta skupaj z določitvijo finančnih virov ter priprava vseh deležnikov na izvedbo predvidenih aktivnosti.

Vlada Republike Slovenija je za koordinacijo izvajanja in spremljanja ukrepov NpUI v skladu z opredeljeno upravljavsko strukturo za izvajanje NpUI določila Ministrstvo za javno upravo.