Skoči do osrednje vsebine

Izdane so odločbe za vloge iz sklopa B na 6. javnem razpisu za podporo za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

22 upravičencem (sklop B) so bile izdane odločbe o pravici do sredstev. Porabljena so bila sredstva v skupni vrednosti 12,88 milijonov evrov.

6. javni razpis za podukrep 4.2 iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 - Podpora za naložbe v naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020 je bil objavljen 24. 7. 2020. Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala od 17. 8. 2020 do objave zaprtja javnega razpisa - 15. 12. 2020. 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov, zadrug, zavodov in gospodarskih družb (sklop B) znašala 13,00 milijonov evrov. 

Na AKTRP je prispelo 88 vlog v skupni zaprošeni vrednosti 35,26 milijonov evrov. 

Izdanih je bilo 22 odločb o pravici do sredstev v skupni višini 12.879.493,80 evrov ter 66 zavrnilnih odločb.