Skoči do osrednje vsebine

Varuh športnikov pravic: "Institut varuha se je med športniki dobro uveljavil"

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Varuh športnikovih pravic Rožle Prezelj je danes na novinarski konferenci predstavil Letno poročilo za leto 2020.

Fotografija varuha športnikovih pravic za govorniškim pultom.

Varuh športnikovih pravic Rožle Prezelj | Avtor: STA

1 / 2

Institut varuha pravic športnikov in strokovnih delavcev v športu v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport deluje od aprila 2018. Za varuha je bil imenovan nekdanji vrhunski atlet Rožle Prezelj

Z vzpostavitvijo pravne podlage za njegovo delovanje je Republika Slovenija postala ena od vodilnih držav na področju razvoja in zagotavljanja družbene odgovornosti na področju varovanja pravic športnikov in strokovnih delavcev v športu.

Varuh ima petletni mandat. Pri svojem delu neodvisen in samostojen, materialna in finančna sredstva za njegovo delovanje zagotavlja MIZŠ. 

Število primerov, ki jih varuh obravnava, skozi leta narašča. Varuh športnikovih pravic Rožle Prezelj je v letu 2108 obravnaval 43 primerov, v letu 2020 56 primerov. Po njegovem mnenju se je institut varuha med športniki in športnimi delavci dobro uveljavil. Nanj se največkrat obračajo po elektronski pošti, posameznikom pa je na voljo tudi po telefonu. Leto 2020 v svojem poročilu opiše kot specifično, največ obravnavanih primerov pa se je nanašalo na vprašanja, povezana z epidemijo Covid19, ter na 34. člen Zakona o športu, ki govori o prostih prestopih športnikov. Celotno letno poročilo je na voljo v spodaj pripetem dokumentu. 

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec je v uvodu novinarske konference poudarila, da v poročilu lahko preberemo tudi pozitivne stvari, posebej v času krize koronavirusa, ko šport kaže na zdravo družbo. Strinjala se je, da je bilo leto 2020 zaradi epidemije zahtevno, ter dodala, da je šport predstavljal velik zgled, s svojim razumevanjem, strpnostjo, solidarnostjo. "Poročilo pa kaže tudi na mnoge izzive, ki jih opažamo v športu, pa se o njih premalo govori. Prav temu moramo dati posebno pozornost ter zanje skupaj poiskati rešitve. Govorim o različnih oblikah nasilja v športu, spolnih zlorabah, dopingu, pa tudi o vlogi in odnosu športnih organizacij do svojih športnikov. Pred nami je zato kar nekaj aktivnosti in ukrepov, ki jih moramo skupaj nasloviti - od predlogov ukrepov za pomoč pri okrevanju športa po epidemiji, revizije dosedanjega izvajanja pravnih podlag za delovanje športa, tudi pogovora o Evropskem modelu športa, ki bo na področju športa glavna tema v času predsedovanja Slovenije svetu EU," je izpostavila ministrica prof. dr. Kustec ter se varuhu zahvalila za opravljeno delo in izčrpno poročilo.