Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 45. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu deklaracije o podpori prizadevanjem za mednarodno prepoved smrtonosnih avtonomnih orožnih sistemov, Poročevalec: mag. Matej Tonin

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog uredbe o dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev, Poročevalec: Boštjan Koritnik

3. Akcijski načrt za izvajanje Programa za otroke 2020–2025 za obdobje 2020–2022,Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

4. Poročilo o delu Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije za leto 2020, Poročevalec: Janez Poklukar

5. Poročilo o poteku sanacije v javnih zdravstvenih zavodih, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in ki opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni, za obdobje od 1. 1. do 6. 8. 2020, Poročevalec: Janez Poklukar

6. Predlog odzivnega poročila na Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije »Učinkovitost zagotavljanja kibernetske varnosti v Republiki Sloveniji«, Poročevalec: Boštjan Koritnik

6A. Predlog spremembe odzivnega poročila na Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije »Učinkovitost sistema upravljanja javnih zavodov« v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

7. Letno poročilo Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za leto 2020, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

8. Poročilo Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi za leto 2020, Poročevalec: Aleš Hojs

9. Poročilo o izvrševanju 2. točke sklepa Vlade Republike Slovenije št. 84200-4/2020/3 z dne 16. 12. 2020 o izdelavi načrtov dejavnosti kot priloge k Državnemu načrtu zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 4.0, Poročevalec: mag. Matej Tonin

10. Poročilo o izvedbi vaje državnega pomena »Vaja POTRES 2021«, Poročevalec: mag. Matej Tonin

11. Predlog za uvrstitev novega projekta 3330-21-0020 Izgradnja objekta UL ALUO na Roški v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, Poročevalka: dr. Simona Kustec

12. Predlog sklepa o odprtju nove proračunske postavke pri proračunskem uporabniku Generalštab Slovenske vojske, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

13. Predlog sklepa o odprtju proračunske postavke pri Ministrstvu za pravosodje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

14. Izredna naturalizacija – predhodno mnenje o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije , (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

III. ZADEVE EU

15. Izhodišča za obisk delegacije Republike Slovenije v Češki republiki, Slovaški republiki in Kraljevini Danski 2. in 3. junija 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

15A. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o obisku pri voditeljih institucij EU 3. in 4. junija 2021 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

16. Poročilo o virtualnem srečanju ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja z evropskimi socialnimi partnerji, Socialno platformo in Odborom Evropskega parlamenta o pravicah žensk in enakosti spolov 22. aprila 2021 v Bruslju,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

17. Poročilo o obisku evropske komisarke Ylve Johansson na bilateralnem srečanju z ministrom za notranje zadeve Alešem Hojsom in ministrom za zunanje zadeve dr. Anžetom Logarjem 22. in 23. aprila 2021 v Ljubljani, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

18. Poročilo o delovnem obisku ministra za zdravje Janeza Poklukarja od 10. do 12. maja 2021 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

19. Informacija o nameravanem podpisu Dogovora o podpori usposabljanju (TSA) med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Kopensko vojsko Združenih držav Amerike v Evropi in Afriki (USAREUR-AF) o usposabljanju in vajah na določenih vadiščih na ozemlju Zvezne republike Nemčije, Poročevalec: mag. Matej Tonin

20. Informacija o nameravanem podpisu Amandmaja 2 k Memorandumu o soglasju o zmogljivosti strateškega zračnega prevoza, Poročevalec: mag. Matej Tonin

20A. Informacija o nameravanem podpisu Note o pristopu k Tehničnemu dogovoru med Ministrstvom za obrambo Republike Srbije in Nacionalno gardo Ohia Združenih držav Amerike v zvezi z vajo »Platinasti volk 21« (Platinum Wolf 21), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

21. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o uradnem obisku predsednika Švicarske konfederacije Guya Parmelina 8. in 9. junija 2021 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Anže Logar

21A. Izhodišča za srečanje ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa in ministrice za notranje zadeve Republike Italije Luciane Lamorgese 4. junija 2021 v Republiki Sloveniji in priprava na zasedanje Koordinacijskega odbora ministrov Republike Slovenije in Republike Italije 14. junija 2021, Poročevalec: Aleš Hojs

21B. Izhodišča za delovno srečanje ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja in ministra za zunanje zadeve in trgovino Madžarske Pétra Szijjárta 2. junija 2021 v Ljubljani, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

22. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na virtualnem zasedanju ministrov za zunanje zadeve Berlinskega procesa 8. junija 2021, Poročevalec: dr. Anže Logar

22A. Izhodišča za udeležbo tripartitne delegacije Republike Slovenije na 109. zasedanju Mednarodne konference dela, ki bo potekala v spletnem formatu, med 3. in 19. junijem 2021 ter med 25. novembrom in 11. decembrom 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

23. Informacija o obisku dr. Helene Jaklitsch, ministrice, odgovorne za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, 2. in 3. junija 2021 pri slovenski skupnosti v Republiki Srbiji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Helena Jaklitsch

24. Informacija o opravljenem delovnem obisku predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja 13. maja 2021 v Republiki Kosovo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

25. Poročilo o video konferenčnem pogovoru ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa in ministrice za notranje zadeve Republike Italije Luciane Lamorgese 16. aprila 2021 v Ljubljani,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

26. Poročilo o uradnem obisku ministrice za zunanje zadeve Kraljevine Švedske Ann Linde 26. aprila 2021 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

27. Poročilo o obisku ministra za zunanje zadeve Japonske Motegija Toshimitsuja 30. aprila 2021 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s popisom in odkupom zbirke grafik podarjene zdravilišču Rogaška Slatina, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z kriminalnim društvom BELIS, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Möderndorferja v zvezi z organizacijo konference Real World Evidence v času slovenskega predsedovanja Evropskemu svetu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Lenarta v zvezi z razlikami pri izplačilu dodatka za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19, glede na to ali zaposleni dela v javnem ali zasebnem sektorju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

32. Predlog odgovora na poslansko pobudo Lidije Divjak Mirnik v zvezi z zagotavljanjem sredstev za financiranje zaposlenih, ki se financirajo iz nejavnih sredstev za opravljanje javne službe, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

33. Predlog odgovora na poslansko pobudo Primoža Siterja v zvezi z nujnostjo takojšnjega reševanja študentskih problematik, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec