Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 17. dopisne seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I.  PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog soglasja k sklenitvi najemne pogodbe za oddajo službenega stanovanja na naslovu Tesarska 4,  Ljubljana z ID znakom 2677-70-22, št stanovanja 4 v 1.nadstropju stanovanjske stavbe, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: dr. Vasko Simoniti

2. Predlog za odvzem statusa javno dobro - javna železniška infrastruktura v k. o. Spodnja Šiška, k. o. Rdeči Breg II in k. o. Dravograd in določitev upravljavca nepremičninam, Predlagatelj: Jernej Vrtovec

3. Predlog določitve Ministrstva za notranje zadeve za upravljavca garaž na naslovu Prušnikova ulica 51, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: Aleš Hojs

III.  PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

4. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje v upravnem sporu tožeče stranke zoper toženo stranko Republiko Slovenijo, Ministrstvo za pravosodje, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagateljica: mag. Lilijana Kozlovič

5. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost javnim uslužbencem plačne skupine B v javnem zdravstvenem zavodu Splošna bolnišnica Jesenice, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: Janez Poklukar

6. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost javnim uslužbencem plačne skupine B v javnem zdravstvenem zavodu Splošna bolnišnica Trbovlje, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: Janez Poklukar

7. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljev in direktorjev javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, katerih ustanoviteljica je država, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagateljica: dr. Simona Kustec

8. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljev in direktorjev javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagateljica: dr. Simona Kustec

9. Predlog soglasja k določitvi višjega plačnega razreda ob premestitvi ob premestitvi na delovno mesto vodja službe v Ministrstvu za notranje zadeve, Policiji, Generalni policijski upravi, Službi generalnega direktorja policije, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: Aleš Hojs

10. Predlog soglasja k določitvi višjega plačnega razreda ob premestitvi na delovno mesto direktor uprave v Ministrstvu za notranje zadeve, Policiji, Policijski upravi Maribor, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: Aleš Hojs

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

12. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Demokratični socialistični republiki Šrilanki s sedežem v New Delhiju, Predlagatelj: dr. Anže Logar

13. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Federativni demokratični republiki Nepal s sedežem v New Delhiju, Predlagatelj: dr. Anže Logar

14. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Butan s sedežem v New Delhiju, Predlagatelj: dr. Anže Logar

15. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Indiji, Predlagatelj: dr. Anže Logar

16. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski republiki Bangladeš s sedežem v New Delhiju, Predlagatelj: dr. Anže Logar

17. Predlog imenovanja članice Sveta Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa – predstavnice uporabnikov, strokovnih organizacij in organizacij civilne družbe, Predlagatelj: Jernej Vrtovec

18. Predlog imenovanja članov Upravnega odbora javnega raziskovalnega zavoda Gozdarski inštitut Slovenije, Predlagateljica: dr. Simona Kustec

19. Predlog razrešitev in imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Dom starejših Rakičan, Predlagatelj: Janez Cigler-Kralj

20. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj, Predlagatelj: Janez Poklukar

21. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Nadzornega odbora za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij, Predlagatelj: Aleš Hojs