Skoči do osrednje vsebine

Vlada soglaša s predlogom amandmaja k predlogu novele Zakona o informacijski varnosti

Vlada je na dopisni seji dala soglasje k predlogu amandmaja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o informacijski varnosti.

Predlagan je amandma k 6., 10. in 11. členu predloga Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o informacijski varnosti, s katerimi se delno upoštevajo pripombe Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora. Amandma natančneje in bolj jasno določa nekatere spremembe, ki jih prinaša novela Zakona o informacijski varnosti. Med drugim je v členih natančneje opredeljeno, da bo naloge CSIRT organov državne uprave opravljala notranje organizacijska enota pristojnega nacionalnega organa. Predlagan amandma pa odpravlja tudi nejasnost in nenatančnost glede začetka delovanja urada kot vladne službe.

Po predlogu zakona, ki ga je Vlada Republike Slovenije poslala v obravnavo Državnemu zboru po nujnem postopku, se namreč spreminja umestitev pristojnega nacionalnega organa za informacijsko varnost, kot ga trenutno določa Zakon o informacijski varnosti, in sicer tako, da se Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost, ki je organ v sestavi Ministrstva za javno upravo, preoblikuje v samostojno strokovno službo Vlade Republike Slovenije. V novo vladno službo se umešča tudi skupina za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij organov državne uprave (CSIRT organov državne uprave).

Vir: Ministrstvo za javno upravo