Skoči do osrednje vsebine

Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic COVID-19

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) obvešča, da je bil dne 27. 5. 2021 v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 85/21, objavljen Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. 2. 2021 do 30. 4. 2021. Zahtevke za dodelitev finančnega nadomestila lahko vlagatelji vložijo do vključno 4. 6. 2021.

AKTRP poziva nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki so imeli najpozneje na dan 1. 9. 2020 dokončno dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in izpolnjujejo pogoje iz Odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. 2. 2021 do 30. 4. 2021, da vložijo zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila.

Zahtevke za dodelitev finančnega nadomestila lahko vlagatelji vložijo do vključno 4. 6. 2021, s pripisom: »Izpad dohodka – DDK«:

  • na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana,
  • ali v elektronski obliki po elektronski pošti na elektronski poštni predal aktrp@gov.si v obliki elektronskega dokumenta podpisanega s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Več informacij o finančni pomoči in zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila najdete na tej spletni povezavi.