Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 78. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Kopriva 2 v Občini Sežana, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.4. Nacionalni program spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence v Republiki Sloveniji do leta 2025, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.8. Predlog obsega izdaje spominskega kovanca z enotnim motivom ob 35. obletnici programa Erasmus, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.9. Predlog soglasja Slovenskemu inštitutu za standardizacijo za pridobitev finančnih sredstev s strani Evropskega odbora za standardizacijo in Evropskega odbora za standardizacijo v elektrotehniki iz naslova izvajanja projekta »SA/CEN/2021-02 in SA/CLC/2021-02 - Translation of European Standards into Community languages«, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.10. Predlog odgovora na poizvedbo Zagovornika načela enakosti v postopku izvedbe ocene diskriminatornosti 101. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.11. Predlog odgovora na poizvedbo Varuha človekovih pravic glede postopka ratifikacije Izbirnega protokola k Mednarodnemu paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.12. Informacija o izdelavi predhodne (izračunane) ocene škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic pozebe od 5. do 9. aprila 2021, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.13. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe med proračunskimi uporabniki, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.14. Predlog sklepa o razporeditvi pravic porabe med proračunskimi uporabniki, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.15. Predlog za uvrstitev 97 novih in sprememb 13 obstoječih projektov za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti državnega cestnega omrežja v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.16. Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-21-4601 Lesnopredelovalni center v Loški dolini v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.17. Letno poročilo o delu policije za leto 2020, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.18. Predlog stališča do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu Odboru in Odboru regij - Taksonomija EU, poročanje podjetij glede trajnostnosti, preference glede trajnostnosti in fiduciarne obveznosti: usmerjanje financiranja v evropski zeleni dogovor, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.21. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (promet) 3. junija 2021 v Luksemburgu, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.23. Izhodišča za udeležbo ministra za obrambo mag. Mateja Tonina na neformalnem srečanju ministrov za obrambo Evropske unije 28. maja 2021 v Lizboni, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.24. Izhodišča za delovni obisk ministra za finance mag. Andreja Širclja 1. in 2. junija 2021 v Bruslju, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.25. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na konferenci na visoki ravni »Vseatlantske raziskave in inovacije za trajnosten ocean« od 2. do 4. junija 2021 v Ponta Delgadi, poročevalka: dr. Simona Kustec

1.26. Informacija o nameravanem podpisu Note o pristopu Ministrstva za obrambo Republike Severne Makedonije k Pismu o nameri glede ustanovitve združenja držav v kontekstu Natovega koncepta vodilnih držav, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.27. Informacija o podpisu Pisma o nameri o razvoju lahkega modularnega terenskega vozila za podporo nižjim taktičnim enotam v neprijaznem okolju z dvonamenskimi zmogljivostmi, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.28. Informacija o podpisu Pisma o nameri o obrambnih tehnologijah, podprtih z umetno inteligenco, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.29. Informacija o poteku postopka nakupa bojnih kolesnih vozil 8x8 za izgradnjo Srednje bataljonske bojne skupine, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.30. Predlog humanitarne pomoči Republiki Indiji za preprečevanje širjenja pandemije koronavirusa COVID-19, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.31. Predlog za kandidaturo Republike Slovenije za članstvo v Izvršnem odboru UNICEF za obdobje 2025–2027, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1.32. Predlog soglasja za plačilo prispevka Svetovalnemu svetu za akvakulturo (AAC), Svetovalnemu svetu za Sredozemsko morje (MEDAC) in Svetovalnemu svetu za trge (MAC) za leto 2021, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.33. Izhodišča za udeležbo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožeta Podgorška na 3. ministrski konferenci Mehanizma za sodelovanje med Kitajsko in državami Srednje in Vzhodne Evrope na področju gozdarstva (17+1) 2. junija 2021, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.34. Izhodišča za delovni obisk ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja 7. in 8. junija 2021 v Republiki Koreji, poročevalec: dr. Anže Logar

1.35. Izhodišča za srečanje predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše s predsednikom Vlade Črne gore dr. Zdravkom Krivokapićem ob delovnem obisku 28. maja 2021 v Republiki Sloveniji, poročevalec: dr. Anže Logar

1.38. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na virtualnem ministrskem zasedanju Sveta Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj 31. maja in 1. junija 2021, poročevalec: dr. Anže Logar

1.39. Izhodišča za udeležbo ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška od 2. do 5. junija 2021 na St. Peterburškem gospodarskem forumu v Ruski federaciji, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.41. Izhodišča za delovno srečanje ministra za finance, mag. Andreja Širclja, s švicarskim zveznim ministrom za finance Uelijem Maurerjem, 28. maja 2021 v Ljubljani, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.42. Informacija o delovnem obisku državnega sekretarja v Ministrstvu za okolje in prostor Roberta Rožaca 3. in 4. junija 2021 v Republiki Severni Makedoniji, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.43. Informacija o organizaciji desetega neformalnega srečanja ministrov za notranje zadeve Brdo procesa 9. in 10. junija 2021 v Ljubljani, poročevalec: Aleš Hojs

1.44. Informacija o obisku ministrice brez resorja, pristojne za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu dr. Helene Jaklitsch 31. maja 2021 na Občini Trst, poročevalka: dr. Helena Jaklitsch

1.45. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja ob uradnem obisku predsednika Portugalske republike dr. Marcela Rebela de Souse od 30. maja do 1. junija 2021 v Republiki Sloveniji, poročevalec: dr. Anže Logar

1.46. Predlog mnenja o Predlogu zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.47. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, poročevalka: dr. Simona Kustec   

1.48. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, poročevalka: dr. Simona Kustec  

1.49. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z deinstitucionalizacijo dolgotrajne oskrbe, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.50. Predlog sklepa o odprtju proračunske postavke in zagotovitev pravic porabe pri Ministrstvu za finance, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.51. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalec: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.52. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o srečanju predsednikov držav tria predsedstev Svetu EU Nemčija-Portugalska-Slovenija 30. maja 2021 v Ljubljani, poročevalec: dr. Anže Logar

II. LISTA B

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji – prva obravnava - prva obravnava, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

3. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje – skrajšani postopek, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

4. Predlog usmeritev za pripravo Predloga sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022 in Predloga proračuna Republike Slovenije za leto 2023, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

4A. Predlog dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021, poročevalec: Boštjan Koritnik  

4B. Predlog sklepov o spornih vprašanjih v zvezi s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2021, poročevalec: Janez Poklukar

4C. Predlog stališča Republike Slovenije v sodnem postopku za sprejetje predhodne odločbe v zadevi C 45/21 Banka Slovenije, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

5. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

5.1. Predlog sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Kirşehirju, v Republiki Turčiji

5.2. Predlog sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepa o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Kirşehirju, v Republiki Turčiji

5.3. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o odprtju konzulata Republike Slovenije v Antalyi

5.4. Predlog sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepa o imenovanju generalne konzulke Republike Slovenije v Münchnu

5.5. Predlog soglasja k imenovanju direktorice javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Brežice

5.6. Predlog soglasja k imenovanju direktorja javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetnega kliničnega centra Maribor

5.8. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Lambrechtovega doma Slovenske Konjice

5.9. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka

5.10. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zavoda Geodetskega inštituta Slovenije

5.11. Predlog imenovanja članice v Upravni odbor javnega raziskovalnega zavoda Instituta informacijskih znanosti (IZUM)

5.12. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše

5.13. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija in srednja šola Kočevje

5.14. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Frana Milčinskega Smlednik

5.15. Predlog imenovanja članov Strokovnega sveta javnega zavoda Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (CTK)

5.16. Predlog imenovanja članov Upravnega odbora Univerze v Ljubljani

5.17. Predlog soglasja k imenovanju predstavnika delodajalcev v Upravni odbor javnega visokošolskega zavoda Univerza v Mariboru

5.18. Predlog imenovanja v uradniški naziv prve stopnje: višji sekretar v Ministrstvu za okolje in prostor

5.19. Predlog imenovanja v uradniški naziv prve stopnje: višji sekretar v Ministrstvu za finance

5.20. Predlog imenovanja v uradniški naziv prve stopnje: višji sekretar v Ministrstvu za finance

5.21. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Komisije Vlade Republike Slovenije za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno

5.22. Predlog odloka o spremembah Odloka o imenovanju državne komisije in regijskih komisij za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah

5.23. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Medresorske delovne skupine za spremljanje izdelave ocen tveganj za nesreče, razvidov in ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče

5.24. Predlog odloka o ustanovitvi, sestavi in načinu dela Medresorske komisije za kemijsko varnost

5.25. Predlog sklepa Vlade Republike Slovenije, da se ne bo seznanila s predlogom Državnotožilskega sveta za imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev 

5.26. Predlog odločbe o razveljavitvi odločbe Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 1030-4/2021/10, z dne 17. 3. 2021

5.27. Predlog odločbe o razveljavitvi odločbe Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 67132-816/2019/2, z dne 14. 1. 2021

5.28. Predlog odločbe o pritožbi Gobarskega mikološkega društva Ljubljana zoper odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 215-31/2021-2550-4 z dne 9. 3. 2021

5.29. Predlog sklenitve Aneksa št. 1 k Pogodbi o prenosu ustanoviteljskih pravic in obveznosti do javnega zavoda Primorsko dramsko gledališče Nova Gorica z Mestno občino Nova Gorica

6. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

6.1. Predlog razrešitve vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja v Ministrstvu za notranje zadeve, Inšpektoratu Republike Slovenije za notranje zadeve, poročevalec: Aleš Hojs

6.2. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja v Ministrstvu za notranje zadeve, Inšpektoratu Republike Slovenije za notranje zadeve, poročevalec: Aleš Hojs

6.3. Predlog razrešitve generalne direktorice Direktorata za multilateralo in razvojno sodelovanje v Ministrstvu za zunanje zadeve, poročevalec: dr. Anže Logar

6.4. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za multilateralo in razvojno sodelovanje v Ministrstvu za zunanje zadeve, poročevalec: dr. Anže Logar

6.5. Predlog soglasja k imenovanju direktorice Andragoškega centra Republike Slovenije, poročevalec: dr. Simona Kustec