Skoči do osrednje vsebine

Podpora vinarskemu sektorju za sejemske in promocijske dejavnosti na ciljnih trgih

V mesecu juniju se prične oddaja zahtevkov za podporo vinarskemu sektorju v okviru sejemskih in promocijskih dejavnosti na območju Evropske unije.

Dne 1. 6. 2021 se začne rok za oddajo zahtevkov za podporo vinarskemu sektorju za sejemske in promocijske dejavnosti na ciljnih trgih, ki se nanašajo na pomoč za sodelovanje na specializiranih sejmih (London International Wine Fair). Rok za oddajo zahtevka se izteče 5. 6. 2021.

Dne 20. 6. 2021 se začne rok za oddajo zahtevkov, ki se nanašajo na pomoč za promocijske dejavnosti na trgih Velike Britanije, Nemčije, Italije, Francije, Avstrije, Poljske, Belgije, Nizozemske in Hrvaške (objave v medijih, predstavitve vin in tržne raziskave) ter pomoč za svetovanje zaradi uvajanja vina na novem tržišču oziroma svetovanje iz enologije in izobraževanje. Rok se izteče 30. 6. 2021.

Zahtevek se odda v pisni obliki (po pošti) na naslov Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana na obrazcu, ki je priloga 6 Uredbe o ureditvi trga z vinom (Uradni list RS, št. 6/12, 24/13, 66/14, 38/16 in 14/17) ali elektronsko preko E-kmetije v aplikaciji "Tržni ukrepi", ki je dostopna tukaj, vendar morajo biti elektronsko vneseni zahtevki izpisani iz aplikacije in s prilogami prav tako poslani po pošti.

Agencija je pripravila tehnična navodila za e-vnos vlog in posnela spletni seminar o e-vnosu, kar je obenem z obrazcem za zahtevek objavljeno v storitvi "Pridobitev podpore vinarskemu sektorju za sejemske in promocijske dejavnosti na ciljnih trgih", ki je dostopno na tej povezavi.