Skoči do osrednje vsebine

Krizno skladiščenje vina v letu 2021

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) poziva vlagatelje, pridelovalce vina, k oddaji vlog za podporo za krizno skladiščenje vina v letu 2021. Rok za oddajo vlog se izteče 31. 5. 2021.

Oddaja vlog je možna:

- po pošti priporočeno na naslov: Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »Krizno skladiščenje vina v letu 2021«,

- v sprejemni pisarni AKTRP,

- elektronsko z digitalnim potrdilom (elektronski kvalificiran podpis) na elektronski poštni predal aktrp@gov.si.

Do podrobnejših informacij o ukrepu in do vloge lahko dostopate na sledeči elektronski povezavi.