Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 76. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varnosti igrač, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o določitvi seznama strateškega blaga in pripadajočih nadzornih režimih, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vozilih, plovilih, oborožitvi in posebni opremi policije, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.4. Predlog odloka o spominski medalji »30. obletnica samostojne in neodvisne države Republike Slovenije«, poročevalka: mag. Janja Garvas Hočevar

1.5. Predlog programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poletnih neurij s poplavami v letu 2020, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.6. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu »Casino Fortuna igralni salon«, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.7. Predlog soglasja k Spremembam in dopolnitvam Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.8. Predlog sprememb in dopolnitev Načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2021, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.9. Predlog soglasja za spremembo pogodbe o izvedbi sanacije skladišč Slovenske vojske, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.10. Predlog zagotovitve dodatnih sredstev Rdečemu križu Slovenije na podlagi tretjega odstavka 38. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP), poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.11. Informacija o aktivnostih Rdečega križa Slovenije na področju zaščite, reševanja in pomoči ter nastalih intervencijskih stroških pri preprečevanju širjenja virusa SARS-CoV-2 in zmanjšanju posledic epidemije nevarne bolezni COVID-19 med 1. 1. in 31. 3. 2021, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.12. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.13. Predlog mnenja o sklepu za začetek postopka za oceno ustavnosti 135. in 138. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, prvega odstavka 213. člena in 223. člena Družinskega zakonika in prvega stavka tretjega odstavka 2. člena Zakona o partnerski zvezi, poročevalec: Janez Cigler-Kralj   

1.14. Poročilo o uresničevanju Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije 2011–2020 do 2020, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley za mednarodno trgovino s surovimi diamanti (prenovljeno besedilo), poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.16. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o akcijskem načrtu za razvoj ekološke pridelave, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ohranitvenih in upravljalnih ukrepov, ki se uporabljajo na območju Konvencije o ribištvu v zahodnem in osrednjem delu Tihega oceana, in spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 520/2007, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču glede trgovinskih standardov za oljčna olja in olja iz oljčnih tropin, ki se v imenu Evropske unije zastopa v svetu članic Mednarodnega sveta za oljke, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na neformalnem zasedanju ministrov za ekonomske in finančne zadeve in Evroskupine 21. in 22. maja 2021 v Lizboni, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.21. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 26. in 27. maja 2021 v Bruslju, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.22. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (notranji trg, industrija, raziskave in vesolje) 27. in 28. maja 2021 v Bruslju, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.23. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (raziskave) 28. maja 2021, poročevalka: dr. Simona Kustec

1.24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na virtualni Mednarodni konferenci o digitalnem izobraževanju 24. maja 2021, poročevalka: dr. Simona Kustec

1.25. Izhodišča za virtualno udeležbo delegacije Republike Slovenije na Ministrskem srečanju Platform za izobraževanje in usposabljanje ter za raziskave in inovacije za Zahodni Balkan 27. maja 2021, poročevalka: dr. Simona Kustec

1.26. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Švedske o prenehanju veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Švedske o spodbujanju in medsebojni zaščiti naložb s protokolom, poročevalec: dr. Anže Logar

1.27. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Finske o prenehanju veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Finske o spodbujanju in zaščiti naložb, poročevalec: dr. Anže Logar

1.28. Predlog uredbe o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o »Postavitvi modularnega objekta za izobraževalne namene - donacija Republike Slovenije Republiki Albaniji po potresu novembra 2019«, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.29. Predlog za kandidaturo Republike Slovenije za prevzem predsedovanja UNECE Konvenciji o varstvu in rabi čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer v obdobju od 2024 do 2027 in organizacijo 10. zasedanja pogodbenic leta 2024, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.30. Informacija o nameravanem sodelovanju Republike Slovenije v Konzorciju raziskovalne infrastrukture za biobanke in biomolekularne vire kot Evropskega konzorcija raziskovalne infrastrukture (BBMRI-ERIC), poročevalka: dr. Simona Kustec

1.31. Informacija o nameravanem podpisu Dogovora med Zveznim ministrstvom za obrambo Zvezne republike Nemčije in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o napotitvi nemškega častnika za povezavo na Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije za podporo predsedovanju Svetu EU v drugi polovici leta 2021, poročevalec: mag. Matej Tonin  

1.32. Informacija o podpisu Pisma o nameri med Ministrstvom za obrambo Italijanske republike, Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Republike Ciper o pomorskem obrambnem sistemu proti pomorskim samoiskalnim vodenim izstrelkom, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.33. Predlog namere o zaključku sodelovanja pripadnikov Slovenske vojske v svetovalni misiji Nata Odločna podpora (RSM) v Afganistanu in prispevku Republike Slovenije v Skrbniški sklad za Afganistansko nacionalno vojsko 2021– 2024 (ANA TF 2021– 2024) za obdobje od 2021 do 2024, Poročevalec: mag. Matej Tonin 

1.35. Izhodišča za delovno srečanje ministra za infrastrukturo Republike Slovenije Jerneja Vrtovca z ministrom za promet Češke republike Karlom Havličkom 21. maja 2021 v Pragi, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.36. Izhodišča za pogovore predstavnikov Vlade Republike Slovenije ob uradnem obisku ministra za zunanje zadeve Republike Srbije Nikole Selakovića 25. in 26. maja 2021 v Republiki Sloveniji, poročevalec: dr. Anže Logar

1.37. Izhodišča za srečanje ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja z ministrom za zunanje zadeve Kraljevine Nizozemske Stefom Blokom ob delovnem obisku od 31. maja do 1. junija 2021 v Ljubljani/Brdo pri Kranju, poročevalec: dr. Anže Logar

1.38. Izhodišča za delovni obisk ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja v Severni Makedoniji in Albaniji, ki bo potekal skupaj z ministroma za zunanje zadeve Češke Jakubom Kulhánekom ter Avstrije Alexandrom Schallenbergom 22. in 23. maja 2021, poročevalec: dr. Anže Logar

1.39. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 74. zasedanju Generalne skupščine Svetovne zdravstvene organizacije od 24. maja do 1. junija 2021, poročevalec: Janez Poklukar

1.40. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o vojaški dolžnosti, poročevalec: mag. Matej Tonin   

1.41. Predlog sprememb in dopolnitev Seznama pomembnih investicij (2. dopolnitev), poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.42. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Nacionalnega inštituta za javno zdravje, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

1.43. Informacija o nameravanem podpisu Pisma o nameri med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske o sodelovanju pri gospodarskem in družbenem razvoju narodnostno mešanega območja na obeh straneh slovensko-madžarske meje, poročevalec: Zdravko Počivalšek  

1.44. Izhodišča za virtualni obisk Konference predsednikov političnih skupin v Evropskem parlamentu 25. in 26. maja 2021 v Republiki Sloveniji, poročevalec: dr. Anže Logar

1.45. Izhodišča za obisk ministrske delegacije za notranje zadeve Republike Slovenije od 23. do 25. maja 2021 v Helenski republiki, Republiki Malti in na Evropskem azilnem podpornem uradu (EASO) , poročevalec: Aleš Hojs

1.46. Predlog pooblastila za zastopanje na razčiščevalnem sestanku v zvezi z osnutkom revizijskega poročila Računskega sodišča Republike Slovenije Učinkovitost ureditve javne službe in razmejevanja od ostalih dejavnosti javnih zavodov v letih 2016 do 2018, poročevalec: Boštjan Koritnik   

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi z epidemijo COVID-19

2.1. Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom SARS-CoV-2, poročevalka: Eva Kompan

2.2. Poročilo Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije o izvajanju nadzora cepljenja proti COVID-19, poročevalka: Eva Kompan

2.3. Poročilo o ukrepih policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa (SARS-CoV-2), poročevalec: mag. Stanislav Vrečar

2.5. Predlog odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

2.6. Predlog odloka o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

2.7. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, poročevalec: Aleš Hojs   

2.11. Predlog odloka o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, poročevalec: Janez Poklukar 

2.12. Predlog sklepa Vlade Republike Slovenije o izvajanju ukrepov po Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o informacijski varnosti – nujni postopek, poročevalec: Boštjan Koritnik

3A. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

3A. Skupščina 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o. – Novelacija investicijskega programa za projekt Drugi tir Divača–Koper, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

4. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

4.1. Predlog razrešitve vršilca dolžnosti generalnega direktorja Finančne uprave Republike Slovenije

4.2. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Finančne uprave Republike Slovenije

4.3. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije za knjigo Republike Slovenije

4.4. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Uprave Republike Slovenije za vojaško dediščino v Ministrstvu za obrambo

4.5. Predlog razrešitve in imenovanja člana Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

4.6. Predlog za razrešitev in imenovanje člana Nadzornega odbora Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

4.7. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu

4.8. Predlog imenovanja nadomestnega člana Sveta Javne agencije za knjigo Republike Slovenije

4.9. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnice ustanovitelja v Svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja trgovska šola Ljubljana

4.10. Predlog razrešitve članov in imenovanje nadomestnih članov ter namestnice članice Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja

4.11. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta za kmetijstvo in podeželje

4.12. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Komisije za podelitev spominskega znaka »Za požrtvovalnost v boju proti COVID-19« za leto 2021

4.13. Predlog imenovanja novega stalnega predstavnika Republike Slovenije pri svetovni meteorološki organizaciji

4.14. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorju Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani iz naslova izvajanja javne službe za leto 2020

4.15. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorici Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za leto 2020

4.16. Predlog prenosa zemljišč v gospodarjenje družbi Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

4.17. Predlog sklenitve pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist št. C2552-21-000038 s služnostnim zavezancem Občina Bovec

4.18. Predlog pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist št. C2552-21-000053 s služnostnim zavezancem Nadškofija Ljubljana

5. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

5.1. Predlog za razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta Sklada Republike Slovenije za nasledstvo, javnega sklada, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

5.2. Predlog sklepa o ustanovitvi in imenovanju Sveta Vlade Republike Slovenije za odprta vprašanja s Katoliško Cerkvijo , poročevalec: Peter Šuhel

5.3. Predlog za določitev izplačilnih dni za plače pri proračunskih uporabnikih za obdobje od junija do decembra 2021, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

5.4. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svetu javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, poročevalec: Janez Poklukar