Skoči do osrednje vsebine

Odziv Ministrstva za obrambo na sindikalne aktivnosti Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije

Na Ministrstvu za obrambo smo po zadnjem srečanju s predstavniki Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije (SPGS) v marcu zelo resno pristopili k pripravam za nadaljevanje pogajanj za sklenitev normativnega dela Kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva in zakonske dopolnitve pravice do položajnega dodatka za poklicne gasilce.

Pogajalsko skupino smo dopolnili tako, da so vanjo vključeni vsi legitimni predstavniki slovenskega gasilstva, kot tudi dejanski delodajalci, to so predstavniki občin. Skladno z Zakonom o gasilstvu sta Združenje slovenskih poklicnih gasilcev in Gasilska zveza Slovenije tisti krovni organizaciji na področju gasilstva v Sloveniji, ki sta poleg ustanoviteljev – občin, ključni za sooblikovanje in sprejemanje odločitev v zvezi z zahtevami SPGS.

Na Ministrstvu za obrambo redno in dobro sodelujemo z gasilskimi organizacijami in smo vedno pripravljeni na pogovore, še posebej ko gre za urejanje statusa poklicnih gasilcev. Za nadaljevanje pogajanj za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodi za gasilsko dejavnost je ključno imenovanje pogajalske skupine. Vlada RS je s sklepom, št. 10104-2/2021/5 z dne 28. 4. 2021 pogajalsko skupino že imenovala. Zaradi objektivnih okoliščin zamenjave državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo je ministrstvo Vladi RS posredovalo predlog spremembe sestave pogajalske skupine, s katerim se za vodjo skupine imenuje novi državni sekretar mag. Janez Žakelj. Takoj ko bo sprememba pogajalske skupine potrjena s strani Vlade RS, bomo v najkrajšem možnem času pogajanja nadaljevali.