Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 43. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Švedske o prenehanju veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Švedske o spodbujanju in medsebojni zaščiti naložb s protokolom, Poročevalec: dr. Anže Logar

2. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Finske o prenehanju veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Finske o spodbujanju in zaščiti naložb, Poročevalec: dr. Anže Logar

3. Poročilo o uresničevanju Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije 2011–2020 do 2020, Poročevalka: dr. Simona Kustec

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

4. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varnosti igrač, Poročevalec: Janez Poklukar

5. Predlog sprememb in dopolnitev Seznama pomembnih investicij (2. dopolnitev), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

6. Predlog soglasja k Spremembam in dopolnitvam Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

7. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu »Casino Fortuna igralni salon«, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

8. Predlog programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poletnih neurij s poplavami v letu 2020, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

9. Skupščina 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o. – Novelacija investicijskega programa za projekt Drugi tir Divača–Koper, Poročevalec: Jernej Vrtovec

11. Predlog za povečanje namenskega premoženja in kapitala Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

11A. Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-21-5555 Povečanje proizvodnih zmogljivosti TV - Hisense v veljavni načrt razvojnih programov za obdobje 2021–2024, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

III. ZADEVE EU

12. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley za mednarodno trgovino s surovimi diamanti (prenovljeno besedilo), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

13. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o akcijskem načrtu za razvoj ekološke pridelave, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ohranitvenih in upravljalnih ukrepov, ki se uporabljajo na območju Konvencije o ribištvu v zahodnem in osrednjem delu Tihega oceana, in spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 520/2007, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču glede trgovinskih standardov za oljčna olja in olja iz oljčnih tropin, ki se v imenu Evropske unije zastopa v svetu članic Mednarodnega sveta za oljke, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

16. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju ministrov za ekonomske in finančne zadeve in Evroskupine 21. in 22. maja 2021 v Lizboni, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 26. in 27. maja 2021 v Bruslju, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

18.  Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (notranji trg, industrija, raziskave in vesolje) 27. in 28. maja 2021 v Bruslju, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

19. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (raziskave) 28. maja 2021, Poročevalka: dr. Simona Kustec

20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 46. (videokonferenčnem) sestanku Odbora za evropski statistični sistem 20. in 21. maja 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Smrekar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

21. Predlog za kandidaturo Republike Slovenije za prevzem predsedovanja UNECE Konvenciji o varstvu in rabi čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer v obdobju od 2024 do 2027 in organizacijo 10. zasedanja pogodbenic leta 2024, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

21A. Informacija o nameravanem podpisu Pisma o nameri med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske o sodelovanju pri gospodarskem in družbenem razvoju narodnostno mešanega območja na obeh straneh slovensko-madžarske meje, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

22. Informacija o nameravanem sodelovanju Republike Slovenije v Konzorciju raziskovalne infrastrukture za biobanke in biomolekularne vire kot Evropskega konzorcija raziskovalne infrastrukture (BBMRI-ERIC), Poročevalka: dr. Simona Kustec

23. Izhodišča za delovno srečanje ministra za infrastrukturo Republike Slovenije Jerneja Vrtovca z ministrom za promet Češke republike Karlom Havličkom 21. maja 2021 v Pragi, Poročevalec: Jernej Vrtovec

24. Izhodišča za delo delegacije Republike Slovenije na videkonferenčnem 87. zasedanju Stalnega odbora Konvencije o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin 19. in 20. maja 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

25. Poročilo delegacije Republike Slovenije o posvetovanjih z redno misijo Mednarodnega denarnega sklada po 4. členu Statuta Mednarodnega denarnega sklada, ki so potekala virtualno, od 8. do 19. marca 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

26. Poročilo o 9. avdiovidekonferenčnem zasedanju mešane komisije za trgovinsko in gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo 23. marca 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

27. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na srečanju ministrov za zunanje zadeve Republike Slovenije, Republike Hrvaške in Italijanske republike 21. aprila 2021 na Brdu pri Kranju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s postpandemičnim gospodarskim prebojem Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z Nacionalnim načrtom za okrevanje in obnovo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zvonko Černač

30. Predlog odgovora na Zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Nika Prebila v zvezi z usklajevanjem Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zvonko Černač

31. Predlog odgovora na vprašanje državnega svetnika Branka Tomažiča glede podelitve zaščitnega znaka kakovosti »izbrana kakovost – Slovenija« za prašičje meso, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

32. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Janoša Kerna za spremembo oziroma dopolnitev Zakona o trgovini v delu, ki določa izjeme za prodajalne, ki so lahko odprte ob nedeljah in praznikih, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek