Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 43. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o vojaški dolžnosti, Poročevalec: mag. Matej Tonin

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vozilih, plovilih, oborožitvi in posebni opremi policije, Poročevalec: Aleš Hojs

3. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o določitvi seznama strateškega blaga in pripadajočih nadzornih režimih, Poročevalec: Janez Poklukar

4. Predlog uredbe o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o "Postavitvi modularnega objekta za izobraževalne namene - donacija Republike Slovenije Republiki Albaniji po potresu novembra 2019", Poročevalec: dr. Anže Logar

4A. Predlog odloka o spominski medalji »30. obletnica samostojne in neodvisne države Republike Slovenije«, Poročevalka: mag. Janja Garvas Hočevar

5. Predlog zagotovitve dodatnih sredstev Rdečemu križu Slovenije na podlagi tretjega odstavka 38. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP), Poročevalec: mag. Matej Tonin

6. Informacija o aktivnostih Rdečega križa Slovenije na področju zaščite, reševanja in pomoči ter nastalih intervencijskih stroških pri preprečevanju širjenja virusa SARS-CoV-2 in zmanjšanju posledic epidemije nevarne bolezni COVID-19 med 1. 1. in 31. 3. 2021, Poročevalec: mag. Matej Tonin

7. Predlog sprememb in dopolnitev Načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2021, Poročevalec: mag. Matej Tonin

8. Predlog soglasja za spremembo pogodbe o izvedbi sanacije skladišč Slovenske vojske, Poročevalec: mag. Matej Tonin

9. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

III. ZADEVE EU

13. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na virtualni Mednarodni konferenci o digitalnem izobraževanju 24. maja 2021, Poročevalka: dr. Simona Kustec

14. Izhodišča za virtualno udeležbo delegacije Republike Slovenije na Ministrskem srečanju Platform za izobraževanje in usposabljanje ter za raziskave in inovacije za Zahodni Balkan 27. maja 2021, Poročevalka: dr. Simona Kustec

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

15. Informacija o nameravanem podpisu Dogovora med Zveznim ministrstvom za obrambo Zvezne republike Nemčije in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o napotitvi nemškega častnika za povezavo na Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije za podporo predsedovanju Svetu EU v drugi polovici leta 2021, Poročevalec: mag. Matej Tonin

16. Informacija o podpisu Pisma o nameri med Ministrstvom za obrambo Italijanske republike, Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Republike Ciper o pomorskem obrambnem sistemu proti pomorskim samoiskalnim vodenim izstrelkom,Poročevalec: mag. Matej Tonin

18A. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 74. zasedanju Generalne skupščine Svetovne zdravstvene organizacije od 24. maja do 1. junija 2021, Poročevalec: Janez Poklukar

18B. Izhodišča za delovni obisk ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja v Severni Makedoniji in Albaniji, ki bo potekal skupaj z ministroma za zunanje zadeve Češke Jakubom Kulhánekom ter Avstrije Alexandrom Schallenbergom 22. in 23. maja 2021, Poročevalec: dr. Anže Logar

19. Izhodišča za udeležbo državne sekretarke na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mateje Ribič na virtualnem dogodku "Diversity in Times of Covid-19" 19. maja 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

20. Izhodišča za pogovore predstavnikov Vlade Republike Slovenije ob uradnem obisku ministra za zunanje zadeve Republike Srbije Nikole Selakovića 25. in 26. maja 2021 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Anže Logar

21. Izhodišča za srečanje ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja z ministrom za zunanje zadeve Kraljevine Nizozemske Stefom Blokom ob delovnem obisku od 31. maja do 1. junija 2021 v Ljubljani/Brdo pri Kranju, Poročevalec: dr. Anže Logar

22. Poročilo o uradnem obisku ministrice za obrambo Črne gore Olivere Injac 20. in 21. aprila 2021 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z izjavami predsednika Vlade RS o položaju Slovenije v Evropski uniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Peter Šuhel

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z izjavami in nastopi predsednika Vlade RS v Evropskem parlamentu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Peter Šuhel

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z neustreznim odzivom Vlade na epidemiološko stanje v državi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Peter Šuhel

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z odgovarjanjem ministrstev in vlade na poslanska vprašanja, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Peter Šuhel

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z deinstitucionalizacijo dolgotrajne oskrbe, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z načinom komuniciranja ukrepov za zajezitev Covid-19, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s številom rehabilitacijskih ekip v javnem zdravstvenem sistemu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s povečanim kriminalom v Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z obvladovanjem epidemije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s programom Mira, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s finančno podporo ekipi sledilnik in vključevanje »sledilnikovih« strokovnjakov v pripravo NNOO, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zdravljenjem diabetesa, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s problematiko čakalnih vrst v zdravstvu, 00104-184/2021 – (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s kadrovskimi potrebami po logopedih v Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z razvojem preventivnih rehabilitacijskih programov, 00104-193/2021 – (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

38. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana v zvezi s pripravo ustreznih aktov na podlagi prvega odstavka 403. člena ZPIZ-2, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

39. Predlog odgovora na poslansko pobudo Mihe Kordiša v zvezi z državnimi pomočmi iz interventne zakonodaje in množičnim odpuščanjem, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

40. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Bojane Muršič v zvezi z reševanjem Doma na Osankarici, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

41. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Marka Koprivca v zvezi z umikom Slovenske vojske iz Afganistana, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

42. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Meire Hot v zvezi z ukrepi za zajezitev okužb COVID-19, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

43. Predlog odgovora na poslansko pobudo Braneta Golubovića v zvezi s sprejemom dodatnih ukrepov za preprečitev širjenja okužb s koronavirusom v tretjem valu epidemije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

44. Predlog odgovora na vprašanje Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v zvezi s problematiko izvajanja policijskega nadzora in sankcioniranja kmetov – voznikov traktorjev zunaj cestnega prometa na zasebnih zemljiščih, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

45. Predlog mnenja o zahtevi Okrožnega sodišča v Kopru za oceno ustavnosti in predlogu za začasno zadržanje izvajanja 184. in 297. Družinskega zakonika, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

46. Predlog mnenja o sklepu za začetek postopka za oceno ustavnosti 135. in 138. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, prvega odstavka 213. člena in 223. člena Družinskega zakonika in prvega stavka tretjega odstavka 2. člena Zakona o partnerski zvezi, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj