Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 43. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog prenosa zemljišč v gospodarjenje družbi Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

2. Predlog sklenitve pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist št. C2552-21-000038 s služnostnim zavezancem Občina Bovec, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

3. Predlog pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist št. C2552-21-000053 s služnostnim zavezancem Nadškofija Ljubljana, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

4. Predlog določitve Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna za upravljavca nepremičnin v k. o. Dobrna, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

5. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo za upravljavca nepremičnine v k. o. 882 Ravne, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

6. Predlog določitve Ministrstva za pravosodje za upravljavca nepremičnin v k. o. Maribor -Grad, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

7. Predlog določitve Ministrstva za notranje zadeve za upravljavca nepremičnin v k. o. 1730 Moste, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

8. Predlog popravka Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 47803-61/2021/3 z dne 26. 4. 2021 o določitvi upravljavca na nepremičninah v uporabi Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Oddelek Novo mesto, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

9. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorici Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za leto 2020, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

10. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorju Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani iz naslova izvajanja javne službe za leto 2020, Poročevalka: dr. Simona Kustec

11. Predlog soglasja za določitev višjega plačnega razreda ob premestitvi na drugo delovno mesto, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

12. Predlog soglasja za določitev višjega plačnega razreda ob premestitvi na delovno mesto vodje Sektorja za dolgotrajno oskrbo v Direktoratu za razvoj zdravstvenega sistema v nazivu sekretar, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

13. Predlog soglasja za določitev višjega plačnega razreda ob premestitvi na delovno mesto vodje Sektorja za zakonodajo v Direktoratu za razvoj zdravstvenega sistema v nazivu sekretar, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

14. Predlog razrešitve vršilca dolžnosti generalnega direktorja Finančne uprave Republike Slovenije, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

15. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Finančne uprave Republike Slovenije, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

16. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

16A. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Uprave Republike Slovenije za vojaško dediščino v Ministrstvu za obrambo, Poročevalec: mag. Matej Tonin

17. Predlog razrešitve in imenovanja v Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

18. Predlog razrešitve in imenovanja člana v Nadzorni odbor Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

19. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

20. Predlog imenovanja nadomestnega člana Sveta Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

21. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnice ustanovitelja v Svetu javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Srednja trgovska šola Ljubljana, Poročevalka: dr. Simona Kustec

22. Predlog razrešitve članov in imenovanje nadomestnih članov ter namestnice članice Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja, Poročevalka: dr. Simona Kustec

23. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta za kmetijstvo in podeželje, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

24. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Komisije za podelitev spominskega znaka »Za požrtvovalnost v boju proti COVID-19« za leto 2021, Poročevalec: Peter Šuhel

25. Predlog imenovanja novega stalnega predstavnika Republike Slovenije pri svetovni meteorološki organizaciji, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak