Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2021

Predmet podpore javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirani kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.

V petek, 14.5.2021 je bil v Uradnem listu številka 74/2021 objavljen Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2021. Vsebina javnega razpisa je dostopna na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Več o storitvi si lahko preberete na spletni strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

  • Vodnik za vlagatelje

    Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja