Skoči do osrednje vsebine

Epidemiološki podatki državo uvrščajo v rumeno fazo

Na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni COVID-19 so sodelovali epidemiologinja Irena Grmek Košnik iz območne enote NIJZ v Kranju, Leon Cizelj z Instituta Jožef Stefan in direktorica ZD Domžale Renata Rajapakse.

Epidemiološka slika postaja spodbudnejša

Včeraj je bilo ob opravljenih 3.642 PCR testih potrjenih 491 novih okužb. Opravljenih je bilo tudi  43.620 hitrih antigenskih testov. Tudi podatek o 7-dnevnem povprečnem številu okužb so bolj spodbudni, saj se znižal na 549 (včeraj 606), tj.  pod mejo, ki je na državni ravni določena za rumeno fazo po načrtu sproščanja ukrepov. Navkljub boljšim podatkom pa razlike med regijami še vedno ostajajo. Najslabša je situacija v primorsko-notranjski regiji.

V bolnišnicah se danes zdravi 477 pacientov, kar pomeni, da je tudi ta kriterij padel pod mejo določeno za rumeno fazo. O izpolnitvi obeh pogojev bo v luči trenutnih epidemioloških razmer in napovedi za prihodnje tedne jutri s Svetovalno skupino razpravljala Vlada, je v uvodu novinarske konference povedala Maja Bratuša

Podrobnejši pregled razmer v bolnišnicah pokaže, da je bilo včeraj v bolnišnice sprejetih 26 pacientov, odpuščenih pa 54 pacientov. Kot že rečeno, se v bolnišnicah zdravi 477 obolelih za covid, od tega 131 na oddelkih intenzivne terapije. Umrle so 3 osebe.

Cizelj: Slovenija je po podatkih že v rumeni fazi

Po številkah je Slovenija že v rumeni fazi. Če ne bi šli v zaprtje države 1. aprila, bi imeli v bolnišnicah preko tisoč ljudi. Danes jih imamo manj kot 500 in zaprtje je v resnici uspelo, je ocenil Leon Cizelj z Instituta Jožef Stefan. Meni, da so k umirjanju epidemije v zadnjih dveh tednih pripomogle tudi prvomajske počitnice, ko je bilo manj medosebnih stikov, sicer pa imata največji vpliv precepljenost (vsak teden 50 tisoč novih imunih) in prekuženost prebivalstva (okoli 15 tisoč novih prekuženih tedensko).

Na IJS pričakujejo, da se bo epidemija v prihodnjih tednih še naprej umirjala, vendar je to odvisno od samozaščitnega obnašanja in hitrosti cepljenja. Zeleno fazo bi morda lahko dosegli v začetku poletja.

Grmek Košnik: Preventivni ukrepi niso dovolj, celjenje je nujno

Epidemiologinja Irena Grmek Košnik z NIJZ območne enote Kranj je predstavila epidemiološke razmere v svetu, Evropi in Sloveniji. Svetovna zdravstvena organizacija je do 10. maja 2021 poročala o 157.973 438 potrjenih primerih okužb, 3.288 455 smrti. Vzpodbudna informacija je, da je bilo v tem obdobju že uporabljenih več kot 1,2 milijarde doz cepiv.  

14-dnevno število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev v Evropi v obdobju 15. in 16. tedna in teden kasneje vendarle nakazuje, da se položaj izboljšuje. Trendi številnih kazalnikov so v več državah stabilni ali se zmanjšujejo. Vseeno absolutne vrednosti več kazalnikov, kot npr. zasedenost bolnišnic in ICU, ostajajo visoke, kar kaže na razširjen prenos.

Do konca 17. tedna  je bila 14-dnevna stopnja v EU po podatkih ECDC 340 (razpon držav: 42–1.145) na 100000 prebivalcev.

V treh državah (Irska, Latvija in Litva) še vedno beležijo naraščanje stopnje okužb. V 25 državah (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Italija, Lihtenštajn, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija in Švedska) so trendi stabilni ali padajoči. .

Stopnje okužb so odvisne od več dejavnikov, tudi od stopnje testiranja. Tedenske stopnje testiranj po državah se gibljejo od 849 do 59 081 testov na 100 000 prebivalcev. Danska ima najvišjo stopnjo testiranja, sledijo ji Ciper, Avstrija, Češka in Slovenija.

Med 25 državami z visoko 14-dnevno stopnjo smrtnosti (vsaj 10 na milijon) so opazili povečanje v dveh državah (Hrvaška in Litva). V 23 državah (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Luksemburg, stabilni ali padajoči trendi smrtnosti v trajanju 1–6 tednov) Malta, Nizozemska, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija in Švedska).

Ker kot najverjetnejši vir okužbe ostaja lokalni vir, je Grmek Košnik poudarila, da je treba pri . opravljanju vsakodnevnih opravil in izvajanju aktivnosti še posebej paziti, da se ne okužimo ali nevede prenesemo okužbo na ljudi okrog sebe.

Pomembno je, je dejala, da dosledno upoštevamo preventivne ukrepe (nosimo masko, skrbimo za higieno rok in kašlja, upoštevamo varno medosebno razdaljo), če se slabega počutimo oziroma zbolimo, pa ostanemo doma in se po telefonu posvetujemo z osebnim zdravnikom.

Grmek Košnik je tudi poudarila, da amo z zaščitnimi ukrepi ni možno dovolj učinkovito preprečevati novih okužb, lahko pa to dosežemo z ustrezno precepljenostjo prebivalcev z varnimi in učinkovitimi cepivi. Cilji cepljenja so preprečiti širjenje novega koronavirusa in zmanjšati možne zdravstvene posledice okužbe s covid-19 in s tem škodljive posledice za našo družbo. Tako bomo lahko spet v polni meri zagnali vsa področja življenja.

Izvajanje pogoja P(reboleli) - C(epljeni) – T(estirani) v gostinstvu in turizmu

Ker se v javnosti še vedno pojavljajo vprašanja glede pristojnosti za nadzor izpolnjevanja pogoja PCT v gostinskih in nastanitvenih obratih, je Maja Bratuša dodatno pojasnila, da naj  ponudniki nastanitvenih in gostinskih storitev ob prijavi v nastanitveni obrat oz. pred postrežbo v notranjosti gostinskega obrata, gosta seznanijo oz. opozorijo, da je za koriščenje navedenih storitev potreben pogoj PCT. V kolikor se gost ne želi izjasniti glede izpolnjevanja pogoja PCT, ponudnik nastanitvenih in gostinskih storitev gosta zavrne. Za izpolnjevanje pogoja PCT se upoštevajo tako hitri kot molekularni testi,  izvedeni s strani pooblaščenega izvajalca ministrstva za zdravje. Po besedah Bratuše ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo tudi pojasnjuje, da lahko nastanitveni obrat svojim gostom ponuja testiranje na lokaciji nastanitvenega obrata, če zagotovi, da testiranje izvaja pooblaščeni izvajalec ministrstva za zdravje. Na to obveznost lahko goste opozorijo na obveznost izpolnjevanja pogoja PCT z obvestili ob vhodu.

Bratuša je ob tem tudi poudarila, da je vsak izmed nas odgovoren za preprečevanje širjenja epidemije. Namen pogoja P(reboleli) - C(epljeni) - T(estirani) je navsezadnje varno koriščenje gostinskih in namestitvenih storitev s čim manj tveganja za okužbo.

Direktorica Zdravstvenega doma Domžale Renata Rajapakse je predstavila delo njihovega cepilnega centra in vse občane na območju ZD Domžale pozvala, da se čim prej prijavijo za cepljenje in s tem pomagajo k hitrejši normalizaciji življenja.

 

Posnetek novinarske konference