Skoči do osrednje vsebine

Soglasje k predlogom amandmajev k predlogu novele Zakona o železniškem prometu

Vlada je na današnji dopisni seji soglašala s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu.


S predlaganim gradivom se sledi določbam Poslovnika Vlade Republike Slovenije, iz katerih izhaja, da v primerih, kadar vlada določi besedilo predloga akta, ki ga sprejema Državni zbor, in mu ga pošlje v obravnavo, lahko ministrstvo na vloženo besedilo predlaga vložitev amandmajev le ob soglasju vlade. Amandmaji se nanašajo na gospodarjenje z nepremičninami in na prevoznike, kadar gre za prisilno poravnavo oz. so redakcijske narave.

Amandmaji so pripravljeni na podlagi mnenja Zakonodajne pravne službe DZ RS.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo