Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 41. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali – prva obravnava, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – nujni postopek, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost – nujni postopek, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – nujni postopek, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

5. Predlog odgovora na zahtevo Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor javnih financ za pridobitev podatkov v zvezi z Načrtom za okrevanje in odpornost, Poročevalec: Zvonko Černač

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

6. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

7. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

8. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

9. Predlog odloka o finančnem nadomestilu za izpad dohodka pri reji prašičev zaradi epidemije COVID-19 v letu 2021, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

10. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o uvedbi pribitka k cestnini na določenih odsekih cestninskih cest, Poročevalec: Jernej Vrtovec

12. Poročilo o izvajanju Načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 in Programa ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 za leto 2020, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

13. Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic potresa 29. decembra 2020, Poročevalec: mag. Matej Tonin

14. Predlog dodatka k Cenam objav in preklicev v glasilu Uradni list Republike Slovenije za leto 2021, Poročevalka: mag. Mateja Lekan Štrukelj

15. Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije v upravljanju Vlade Republike Slovenije za leto 2020, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

16. Informacija o projektu »Udeležba slovenskih visokotehnoloških startupov in mladih podjetij v izraelskem pospeševalniškem programu Eilat Tech Hub, ki ga izvaja Arieli Capital«, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

III. ZADEVE EU

17. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij Digitalni kompas do leta 2030: Evropska pot v digitalno desetletje, Poročevalec: Boštjan Koritnik

18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Tunizijo na drugi strani, v imenu Evropske unije, Poročevalec: Jernej Vrtovec

19. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Sporazuma o zračnem prevozu med Državo Katar na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani, Poročevalec: Jernej Vrtovec

20. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Republiko Armenijo na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani, Poročevalec: Jernej Vrtovec

21. Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše na vrhu EU-Indija 8. maja 2021 v Portu, Poročevalec: dr. Anže Logar

21A. Izhodišča za delovna srečanja ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca v okviru institucij EU 11. in 12. maja 2021 v Bruslju, Poročevalec: Jernej Vrtovec

22. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za promet 30. marca 2021, (DOKONČNA OBRAVANAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

23. Poročilo o zaključenih pogajanjih za sklenitev Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

24. Predlog za izvedbo dveh projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja za slovenska visoko tehnološka podjetja 2021-2022 preko UNIDO in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

25. Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše na Delfskemu gospodarskemu forumu in srečanju s predsednikom Vlade Helenske Republike Kyriakosem Mitsotakisem 10. maja 2021 v Helenski Republiki, Poročevalec: dr. Anže Logar

26. Informacija o delovnem obisku dr. Jožeta Podgorška, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pri Kmetijsko izobraževalni skupnosti Gorski kotar 14. maja 2021 na Hrvaškem, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

27. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 103. virtualnem zasedanju Odbora Mednarodne pomorske organizacije za pomorsko varnost med 5. in 14. majem 2021, (DOKONČNA OBRAVANAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

28. Poročilo o 3. zasedanju Slovensko-brazilske mešane komisije za gospodarsko sodelovanje 17. 3. 2021 preko avdio-video povezave, (DOKONČNA OBRAVANAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

29. Predlog pojasnila v zvezi z Zahtevo za oceno ustavnosti 69. člena, drugega, tretjega in enajstega odstavka 74. člena, štirinajstega odstavka 77. člena, 82. in 86. člena Zakona o varstvu okolja, (DOKONČNA OBRAVANAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak