Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 41. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa, Poročevalka: dr. Simona Kustec

3. Predlog mnenja o Predlogu zakona o ustavitvi določenih postopkov o prekrških, storjenih po Zakonu o nalezljivih boleznih in oprostitvi odgovornosti za prekršek v pravnomočno končanih postopkih, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

5. Predlog uredbe o dopolnitvi Uredbe o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije, Poročevalec: Aleš Hojs

5A. Predlog Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev med Vlado Republike Slovenije in Policijskim sindikatom Slovenije, Poročevalec: Aleš Hojs

6. Predlog sklepa o soglasju k omejitvam vpisa v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih v študijskem letu 2021/2022, Poročevalka: dr. Simona Kustec

7. Predlog letnega programa dela Rdečega križa Slovenije – Zveze združenj s finančnim načrtom za leto 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

8. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditev pravic porabe (URSJP, GSV, MNZ, MZZ, MDDSZ, MZ, MJU, MIZŠ, MK), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

9. Predlog za uvrstitev projekta 3330-21-0018 Dozidava jedilnice in učilnic k SZKŠ Celje v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, Poročevalka: dr. Simona Kustec

10. Predlog za uvrstitev projekta 3330-21-0019 Prenova objektov Srednje šole Jesenice v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, Poročevalka: dr. Simona Kustec

11. Predlog za uvrstitev projekta 1511-21-0006 Celovita obnova avdio video sistemov Generalnega sekretariata Vlade v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, Poročevalka: mag. Janja Garvas Hočevar

12. Izredna naturalizacija – predhodno mnenje o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

III. ZADEVE EU

14. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 11. maja 2021 v Bruslju, Poročevalec: dr. Anže Logar

15. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za izobraževanje, mladino in šport 17. in 18. maja 2021 v Bruslju, Poročevalka: dr. Simona Kustec

16. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (kultura) 18. maja 2021 v Bruslju, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

17. Izhodišča za obisk ministrice za pravosodje mag. Lilijane Kozlovič med 10. in 13. majem 2021 v Haagu in Bruslju, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

17A. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije 11. maja 2021 na ministrski konferenci v Republiki Portugalski, Poročevalec: Aleš Hojs

21. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na videokonferenčnem zasedanju Sveta Evropske unije za zunanje zadeve (FAC) 19. aprila 2021 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

22. Poročilo o obisku ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa z delegacijo 18. in 19. marca 2021 v Bruslju in Haagu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

23. Poročilo o videokonferenčnem pogovoru s podpredsednikom Evropske komisije za spodbujanje evropskega načina življenja Margaritisom Schinasom z ministrom za notranje zadeve Alešem Hojsom 31. marca 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs
IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

24. Informacija o podpisu Pisma o nameri med Ministrstvom za obrambo Republike Ciper, ministrom za obrambo Francoske republike in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o obrambi s sistemom samodejnega prepoznavanja (AIS-D), Poročevalec: mag. Matej Tonin

25. Informacija o nameravanem podpisu Skupne izjave o nameri glede okrepljenega sodelovanja z udeležbo v »Večnacionalni zračni skupini« (Multinational Air Group – MAG) v okviru pobude Natovega koncepta vodilnih držav (Framework Nation Concept – FNC) – večje zračne formacije, Poročevalec: mag. Matej Tonin

26. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o delovnem obisku 13. maja 2021 v Republiki Kosovo, Poročevalec: dr. Anže Logar

28. Izhodišča za srečanje ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja z ministrico za zunanje zadeve Kneževine Andore Marie Ubach Font ob uradnem obisku 13. in 14. maja 2021 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Anže Logar

29. Izhodišča za delovni obisk ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja 19. maja 2021 v Berlinu, Poročevalec: dr. Anže Logar

30. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 65. zasedanju Komisije Združenih narodov za status žensk od 15. do 26. marca 2021 v New Yorku, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z Nacionalnim inštitutom za biologijo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s prehajanjem mej delovnih migrantov, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s službenim obiskom državnega sekretarja F. Kanglerja v BiH, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s potrebo po (kliničnih) farmacevtih, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z izvajanjem pregledov pri osebnem zdravniku, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

36. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s spiskom materiala in predmetov odpeljanih iz Roga, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

37. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Meire Hot in Matjaža Nemca za podporo mednarodni peticiji za uradno priznanje Italije za fašistične zločine na ozemlju bivše Jugoslavije, 00105-49/2021 – (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar