Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 41. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišča v k. o. 2594 – Ankaran iz Republike Slovenije na občino Ankaran, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

2. Predlog določitve javnih zavodov za upravljavce nepremičnin na območju parkov, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

3. Predlog določitve Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za upravljavca nepremičnin v k. o. 676 Pekre in v k. o. 660 Studenci, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

4. Predlog odločbe o pritožbi zoper odločbo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 060-21/2013/31 z dne 9. 3. 2021 za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, Poročevalka: dr. Simona Kustec

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

5. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Upravnega sodišča Republike Slovenije v upravnem sporu, vloženem pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, opr. št. I U 237/2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

5A. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije v upravnem sporu, opr. št. IV U 64/2021, zoper Republiko Slovenijo pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije in pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

6. Predlog soglasja k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Slovenskem inštitutu za standardizacijo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

7. Predlog soglasja za določitev višjega plačnega razreda ob premestitvi na delovno mesto podsekretar v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

8. Predlog soglasja za določitev višjega plačnega razreda ob premestitvi na delovno mesto vodja sektorja v uradniškem nazivu sekretar, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

9. Predlog soglasja za določitev višjega plačnega razreda ob premestitvi na delovno mesto policijski svetnik – pomočnik direktorja Uprave avtocestne policije v Ministrstvu za notranje zadeve, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

10. Predlog soglasja za določitev višjega plačnega razreda ob premestitvi na delovno mesto direktor uprave v Ministrstvu za notranje zadeve, (DOKONČNA OBRAVNAVA)Poročevalec: Aleš Hojs

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

11. Predlog podpore h kandidaturi za izvršnega direktorja Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

12. Predlog razrešitve in imenovanja članov Sveta javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

13. Predlog imenovanja članov Sveta javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

14. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Slovenske akreditacije, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

15. Predlog imenovanja zastopnice pacientovih pravic za območje območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Maribor, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar