Skoči do osrednje vsebine

Aprila potrjenih še 12 projektov gradnje regionalnih kolesarskih povezav

V okviru Dogovora za razvoj regij (DRR) je bilo v aprilu izdanih 12 novih odločitev o podpori za operacije gradnje regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti, v skupni vrednosti 32,57 milijona evrov, ki bodo v višini 25 milijonov evrov sofinancirane s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Skupaj je tako do sedaj potrjenih 21 operacij od 71 vlog, ki jih je Ministrstvo za infrastrukturo prejelo do roka, ki se je iztekel 31. 1. 2021. Preostale vloge so v pregledu in usklajevanju z nosilci projektov, to so občine in Direkcija za infrastrukturo Republike Slovenije.

Potrjene operacije v aprilu 2021:

 1. Kolesarska povezava ob R2-420 Brežice-Dobova
 2. Rekonstrukcija in razširitev Letališke ceste v 4-pasovnico med Bratislavsko cesto in vzhodno obvoznico vključno z ureditvijo peš in kolesarskih površin
 3. Kolesarska povezava Kamnik - Godič
 4. Kolesarska povezava med naselji in sosednjimi občinami ob državni cesti R2-438/1307 od naselja Črnci do naselja Vratja Vas - 1. faza in zveznost
 5. Ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujske ceste v Miklavžu na Dravskem polju
 6. DRR Kolesarska povezava Železniki-Selca
 7. Ureditev kolesarskih povezav v občini Kočevje
 8. DRR Regionalna kolesarska povezava Kamnik - Mengeš - Trzin - Ljubljana
 9. Kolesarske poti Gornja Radgona, 1. faza
 10. Kolesarska pot Postojna-Hruševje-Grobišče-Zagon
 11. Kolesarska povezava ob R2-419 Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi
 12. Kolesarska steza Lendava-Velika Polana-Črenšovci

Več o gradnji regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v okviru dogovora za razvoj regij