Skoči do osrednje vsebine

V SKRINJO smo dodali nov podatkovni vir: podatke o oddanih javnih naročilih

V sistemu poslovne inteligence SKRINJA je bil te dni v uporabo predan že tretji podatkovni vir, in sicer Oddana javna naročila v Republiki Sloveniji (PJN-DJN). Uporaba vira je sicer začasno še interne narave in namenjena le upravljavcu tega podatkovnega vira, najpozneje jeseni pa bo na voljo v uporabo tudi vsem drugim organom državne uprave.
zaslonski posnetek portala Skrinja

V sistemu poslovne inteligence Skrinja odslej tudi podatki o oddanih javnih naročilih | Avtor: Ministrstvo za javno upravo

Z dodanim virom, katerega upravljavec je Direktorat za javno naročanje Ministrstva za javno upravo, smo pridobili sodoben analitičen vpogled v zaledne podatke. Pomembni in kakovostni podatki, ponujeni v uporabo prek Skrinje, bodo v pomoč zaposlenim pri sprejemanju odločitev v procesu javnega naročanja. Na eni strani se optimizira izraba časa pri zaposlenih, na drugi strani pa se poveča transparentnost javnih virov ter zaupanje v podatke. Trenutno so podatki na voljo le upravljavcu vira, z jesenjo bodo na voljo vsem organom državne uprave, za tem pa tudi gospodarstvu in državljanom.

Sistem poslovne inteligence SKRINJA je storitev, ki vključuje podatkovno skladišče in poslovno inteligenco. Državnim organom omogoča interaktivni vpogled v podatke v realnem času ter napovedno analitiko, kar pomembno izboljšuje okolje za sprejemanje odločitev in napovedi. S tem dolgoročno vplivamo tudi na boljši izkoristek obstoječih kadrovskih virov in hitrejše ter celovitejše poročanje in odločanje na osnovi podatkov.

SKRINJA je bila dana v uporabo avgusta leta 2020 kot horizontalna platforma za državne organe. V sistem vpeljujemo že četrti podatkovni vir, in sicer Centralno kadrovsko evidenco državne uprave (CKEDU). Podatkovna vira, ki sta že na voljo v Skrinji, pa sta Plače v javnem sektorju – ISPAP in Skupne dimenzije (šifranti).