Skoči do osrednje vsebine

Referendum v Občini Radenci

Skladno s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo število volilnih upravičencev v Občini Radenci.

Občina Radenci je 20. aprila 2021 sprejela akt o razpisu referenduma o preimenovanju Titove ceste v Radencih. Za dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, je določen 3. maj 2021, glasovanje pa se bo izvedlo v nedeljo, 13. junija 2021.

Število volilnih upravičencev za referendum v Občini Radenci

Ime občine Ime volilne enote lokalnega volišča Šifra in ime lokalnega volišča Število
Radenci VOLILNA ENOTA 1 001 - RADENCI - občina Radenci, Radgonska c. 9g 599
Radenci VOLILNA ENOTA 1 002 - BORAČEVA - LOVSKI DOM (JEŽ) 377
Radenci VOLILNA ENOTA 1 003 - ŠRATOVCI - GASILSKI DOM 142
Radenci VOLILNA ENOTA 1 004 - JANŽEV VRH - GASILSKI DOM 242
Radenci VOLILNA ENOTA 1 006 - TURJANCI-POSL.OBJ. GMW Weindorfer, d.o.o. 185
Radenci VOLILNA ENOTA 1 007 - HRASTJE MOTA - GASILSKI DOM 302
Radenci VOLILNA ENOTA 1 010 - RADENCI - VRTEC 488
Radenci VOLILNA ENOTA 1 011 - RADENCI - OSNOVNA ŠOLA 689
Radenci VOLILNA ENOTA 1 008 - HRAŠENSKI VRH - GASILSKI DOM 225
Radenci VOLILNA ENOTA 1 012 - Murščak - nasproti stare šole 209
Radenci VOLILNA ENOTA 1 013 - KAPELSKI VRH - OŠ KAPELA 652
Radenci VOLILNA ENOTA 1 014 - OKOSLAVCI - GASILSKI DOM 222
SKUPAJ 4.332