Skoči do osrednje vsebine

Konec javne obravnave predloga predpisov glede ravnanja z radioaktivnimi odpadki

Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava za jedrsko varnost je 20. novembra 2020 ponovila javno obravnavo predloga Uredbe o načinu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki in predlog Odloka o preoblikovanju javnega gospodarskega zavoda ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke, Ljubljana v javno podjetje.

Tekom javne obravnave so bile podane pripombe in predlogi s strani štirih različnih deležnikov. Objavljamo vse prejete pripombe ter odgovore nanje.

Obenem sporočamo, da je besedilo odloka spremenjeno tako, da ohranja obstoječo pravnoorganizacijsko obliko ARAO, tj. javni gospodarski zavod.