Skoči do osrednje vsebine

Informacije za javni agenciji, javni sklad in javne zavode s področja kulture v zvezi z omejitvami izvajanja kulturnih dejavnosti in druge splošne informacije

Obveščamo vas, da je vlada na 80. redni seji 3. junija 2021 z novelo odloka podaljšala veljavnost Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji. Poleg podaljšanja veljavnosti odloka se v noveli povečuje dovoljen delež zasedenih fiksnih sedišč in dodatno uvaja možnost postavitve sedišč v zaprtih javnih prostorih brez fiksnih sedišč.

Obiskovalci javnih kulturnih prireditev v zaprtih javnih prostorih in na prostem bodo odslej lahko zasedli do 75 % razpoložljivih fiksnih sedišč. Poleg tega se lahko sedišča postavijo tudi v zaprtih javnih prostorih, v katerih ni fiksnih sedišč. Postavitev je dovoljena pod pogojem, da je med njimi najmanj 1 meter razdalje, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. 

Ostali pogoji in omejitve pri ponujanju kulturnih storitev ostajajo nespremenjeni.

Novela odloka začne veljati naslednji dan od objave v Uradnem listu in podaljšuje veljavnost odloka do vključno 13. junija 2021. 

---

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 79. redni seji dne 3. junija 2021 sprejela Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji. Novela odloka, ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, podaljšuje veljavnost odloka do vključno 13. junija 2021.

Odslej bo lahko v zaprtem prostoru in na odprti površini, kjer se za kolektivno uresničevanje verske svobode uporabljajo tudi fiksni sedeži, zasedenih do 50 % razpoložljivih sedišč. Ob tem bo morala biti zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra, razen med člani skupnega gospodinjstva. Tam, kjer sedišč ni ali pa so ta postavljena, pa bo morala biti med udeleženci oziroma postavljenimi sedišči zagotovljena razdalja najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

Opozorimo naj, da je število udeležencev v zaprtih prostorih in na prostem še vedno omejeno na eno osebo na 10 kvadratnih metrov oziroma več oseb iz skupnega gospodinjstva.

Ostali pogoji in omejitve pri kolektivnem uresničevanju verske svobode ostajajo nespremenjeni.

---

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 77. redni seji dne 26. maja 2021 sprejela Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, s katerim se za sedem dni podaljšuje veljavnost Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji in Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji ter s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih.

Ukrepi v navedenih odlokih ostajajo nespremenjeni in po novem veljajo do vključno 6. junija 2021.

Besedilo Odloka o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, bo objavljeno na strani Uradnega lista RS.

---

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 213. dopisni seji dne 20. maja 2021 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji in Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji.

Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji  (Uradni list RS, št. 79/21) se zaradi večje jasnosti specialne pravne ureditve izrecno določa, da se za ponujanje storitev javnih kulturnih prireditev ter za ponujanje drugih kulturnih storitev neposredno končnim uporabnikom, ne uporabljajo določbe odloka, ki ureja začasno prepoved zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2.

V knjižnicah, arhivih, muzejih in galerijah novela odloka zmanjšuje omejitev po kvadraturi, in sicer na 10 kvadratnih metrov na enega končnega uporabnika oziroma več končnih uporabnikov, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva.

V delu o izvajanju javnih kulturnih prireditev je dopolnjen in spremenjen pogoj pri omejitvi zasedenosti sedišč v zaprtih javnih prostorih in na prostem. Končni uporabniki so lahko navzoči v zaprtih javnih prostorih oziroma na odprtih površinah s fiksnimi sedišči, kjer se izvaja javna kulturna prireditev, do 50 % zasedenosti zmogljivosti sedišč. Med končnimi uporabniki mora biti eno sedišče prosto, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Omejitvi iz prejšnjih stavkov ne veljata na odprtih površinah, na katerih ni fiksnih sedišč, pri čemer mora biti med postavljenimi sedišči najmanj 1 meter razdalje, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. V vsakem primeru pa velja, da mora biti medosebna razdalja med končnimi uporabniki, ki niso na sediščih, najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

Kot izjema od obveznega testiranja za končne uporabnike in nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah se dodaja enkratno cepljene prebolevnike. Pri končnih uporabnikih, ki še niso dopolnili 18 let in zanje ne velja pogoj PCT se dodaja, da to velja tudi za končne uporabnike mlajše od 18 let, ki so udeleženi na javni kulturni prireditvi skupaj s šolo ali drugo ustanovo.

Ostali pogoji in omejitve glede ponujanja kulturnih storitev neposredno končnim uporabnikom ostajajo nespremenjeni.

Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji  (Uradni list RS, št. 79/21) bolj strukturirano ureja (že uveljavljene) izjeme od obveznega testiranja na covid-19 za osebe, ki izvajajo versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje ter kot izjemo od obveznega testiranja za osebe, ki izvajajo versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje, dodaja enkratno cepljene prebolevnike. 

Ostali pogoji in omejitve glede kolektivnega uresničevanja verske svobode ostajajo nespremenjeni.

Obe noveli odlokov začneta veljati 21. 5 .2021 in podaljšujeta veljavnost pogojev in omejitev odloka za sedem dni tako, da veljajo  do vključno 30. maja 2021.

---

Obveščamo vas, da je Vlada na 74. redni seji dne 12. maja 2021 sprejela Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji in Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji. Noveli odlokov, ki začneta veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, podaljšujeta veljavnost pogojev in omejitev odlokov vključno 23. maja 2021.

Z Odlokom o spremembah Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji se spreminjajo začasni ukrepi, ki veljajo pri ponujanju storitev knjižnic, arhivov, muzejev in galerij ter ponujanju javnih kulturnih prireditev.

Za knjižnice, arhive, muzeje in galerije se spreminja omejitev glede dovoljenega števila oseb v zaprtih javnih prostorih. Novela odloka določa, da je v zaprtih javnih prostorih dovoljeno združevanje do 50 ljudi, in sicer tam, kjer sicer po kriteriju kvadrature ne bi bilo dovoljeno združevanje takega števila oseb. Ob tem pa še vedno velja, da je med uporabniki treba zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

Ostali pogoji in omejitve v knjižnicah, arhivih, muzejih in galerijah ostajajo enaki.

Omejitve in pogoji, ki veljajo za ponujanje storitev javnih kulturnih prireditev, se bistveno spreminjajo, in sicer:

 • med pogoji, pod katerimi je dovoljeno ponujanje javne kulturne prireditve, sta dodana pogoja obvezne zagotovitve sedišč za končne uporabnike ter da strežba in uživanje hrane in pijače končnim uporabnikom nista dovoljena;
 • končnih uporabnikov, ki so lahko navzoči v zaprtih javnih prostorih oziroma na odprtih površinah, kjer se izvaja javna kulturna prireditev, je lahko do največ 50% zasedenosti zmogljivosti sedišč, pri čemer ta omejitev ne velja, če gre za končne uporabnike, ki se lahko združujejo kot zaključena skupina na podlagi priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) s področja vzgoje in izobraževanja;
 • pogoj za izvajanje javnih kulturnih prireditev za končne uporabnike je, da nastopajoči enkrat tedensko oziroma pred samo izvedbo javne kulturne prireditve, če to izvajajo občasno, opravijo testiranje na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR) ali s hitrimi antigenskimi testi (test HAG), pri čemer lahko nastopajo le tiste osebe, ki imajo negativen rezultat testa. Nastopajočim testiranja ni treba opraviti, če predložijo dokazila o cepljenju oziroma dokazila o prebolevnosti.

Javnih kulturnih prireditev se lahko udeležijo le končni uporabniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje glede testiranja, cepljenja oziroma prebolevnosti. Končnim uporabnikom, ki še niso dopolnili 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki udeleženi na javni kulturni prireditvi, predpisanih pogojev ni treba izpolnjevati.

Opozorimo naj, da je treba pri ponujanju storitev javnih kulturnih prireditev še vedno smiselno upoštevati vsa higienska priporočila ministrstva za zdravje in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na njunih spletnih mestih. 

Z Odlokom o spremembah Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji se  spreminja omejitev števila oseb, ki kolektivno uresničujejo versko svobodo v zaprtih prostorih in na odprtih površinah, in sicer velja omejitev ena oseba na 10 kvadratnih metrov oziroma več oseb, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Poleg tega velja omejitev do 50% zasedenosti zmogljivosti sedišč tako v zaprtih prostorih kot na odprtih površinah, kjer se kolektivno uresničuje verska svoboda. Medosebna razdalja med osebami mora biti v vseh primerih najmanj 1,5 metra, izjema so osebe iz skupnega gospodinjstva. Novela odloka tudi določa, da je v zaprtih prostorih, v katerih sicer po kriteriju kvadrature ne bi bilo dovoljeno združevanje 50 udeležencev, to dovoljeno, pri čemer še vedno velja, da se mora med udeleženci hkrati zagotavljati medosebno varnostno razdaljo najmanj 1,5 metra, izjema so edino osebe iz skupnega gospodinjstva. Pri kolektivnem uresničevanju verske svobode je ponovno dovoljeno zborovsko petje.

---

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 73. redni seji dne 5. maja 2021 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji in Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji.

Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji se nanaša na priznavanje dokazil negativnega rezultata testa na virus SARS-CoV-2. Po veljavnem odloku se kot ustrezna štejejo dokazila, ki so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike. Po noveli odloka pa se dodatno kot ustrezna štejejo tudi dokazila, ki so bila izdana v Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, in Ruski federaciji.

Omejitev števila oseb po kvadraturi v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvajajo dejavnost ponujanja storitev knjižnic, arhivov, muzejev oziroma galerij končnim uporabnikom oziroma javne kulturne prireditve, se sprosti v vseh statističnih regijah, in sicer na 20 kvadratnih metrov zaprte javne površine.

Ostali pogoji in omejitve glede ponujanja kulturnih storitev neposredno končnim uporabnikom ostajajo nespremenjeni.

Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji se nanaša na priznavanje dokazil negativnega rezultata testa na virus SARS-CoV-2. Po veljavnem odloku se kot ustrezna štejejo dokazila, ki so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike. Po noveli odloka pa se dodatno kot ustrezna štejejo tudi dokazila, ki so bila izdana v Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, in Ruski federaciji.

Omejitev števila oseb po kvadraturi v zaprtih prostorih se sprosti v vseh statističnih regijah, in sicer na 20 kvadratnih metrov zaprte površine.

Ostali pogoji in omejitve glede začasne omejitve kolektivnega uresničevanja verske svobode ostajajo nespremenjeni.

Noveli odlokov, ki začneta veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, podaljšujeta veljavnost pogojev in omejitev za sedem dni tako, da veljajo  do vključno 16. maja 2021.

---

Obveščamo vas, da sta 30. aprila 2021 začela veljati Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Slovenije in Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji.

Z Odlokom o spremembah Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Slovenije (Uradni list RS, št. 66/21) se v Pomurski, Koroški, Osrednjeslovenski, Goriški in Obalno-kraški regiji spreminja omejitev števila končnih uporabnikov v zaprtih javnih prostorih, in sicer: en končni uporabnik na 20 kvadratnih metrov zaprte javne površine.  V ostalih statističnih regijah, to je v Podravski, Savinjski, Zasavski, Posavski, Jugovzhodni Sloveniji, Gorenjski in Primorsko-notranjski regiji, omejitev števila končnih uporabnikov v zaprtih javnih prostorih ostaja nespremenjena (en končni uporabnik na 30 kvadratnih metrov zaprte javne površine).

Vsi ostali pogoji in omejitve se z novelo odloka ne spreminjajo in ostajajo enaki.

Z Odlokom o spremembah Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji  (Uradni list RS, št. 66/21) se v Pomurski, Koroški, Osrednjeslovenski, Goriški in Obalno-kraški regiji spreminja omejitev števila oseb, ki kolektivno uresničujejo versko svobodo v zaprtih prostorih, in sicer: en udeleženec na 20 kvadratnih metrov zaprte površine. V ostalih statističnih regijah, to je v Podravski, Savinjski, Zasavski, Posavski, Jugovzhodni Sloveniji, Gorenjski in Primorsko-notranjski regiji, omejitev števila oseb, ki kolektivno uresničujejo versko svobodo v zaprtih prostorih ostaja nespremenjena (en udeleženec na 30 kvadratnih metrov zaprte površine).

Vsi ostali pogoji in omejitve se z novelo odloka ne spreminjajo in ostajajo enaki.

Predpisani pogoji in omejitve veljajo do vključno 9. maja 2021.

---

Obveščamo vas, da sta 23. aprila 2021 začela veljati Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji in Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji. Odloka veljata do vključno 2. maja 2021.

Odlokom o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji  (Uradni list RS, št. 63/21) so pod določenimi pogoji in omejitvami poleg knjižnic, muzejev, galerij in ograjenih odprtih javnih površin z nepremično kulturno dediščino znova odprti arhivi in dovoljeno je izvajanje javnih kulturnih prireditev (kinematografskih, gledaliških, glasbenih, plesnih in drugih).

Poleg ostalih pogojev in omejitev je določeno, da omejitev števila oseb glede na velikost zaprtega javnega prostora oziroma odprte površine ne velja za tiste, ki se lahko združujejo na podlagi začasnih ukrepov v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Pri gledališki, glasbeni in plesni dejavnosti je obvezno testiranje nastopajočih, izjema so le tisti, ki so covid-19 že preboleli ali pa so se že cepili. Pri izvajanju javnih kulturnih storitev, tako v zaprtih prostorih kot na odprtih površinah, je obvezno dosledno upoštevanje preventivnih ukrepov za zajezitev širjenja epidemije covid-19 in smiselno upoštevanje higienskih priporočil ministrstva za zdravje in NIJZ.

Odlokom o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 63/21) se možnost kolektivnega uresničevanja verske svobode širi tudi na odprte površine pod določenimi pogoji in omejitvami ter dovoljuje izvajanje verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja.

Pri izvajanju verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja je obvezno testiranje oseb, ki to dejavnost izvajajo, z izjemo tistih, ki so covid-19 že preboleli ali pa so se že cepili, ter upoštevanje varne medosebne razdalje. Pri kolektivnem uresničevanju verske svobode je obvezno dosledno upoštevanje preventivnih ukrepov za zajezitev širjenja epidemije covid-19 in smiselno upoštevanje higienskih priporočil ministrstva za zdravje in NIJZ.

---

Obveščamo vas, da je vlada na 69. redni seji dne 14. aprila 2021 sprejela Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, s katerim se za sedem dni podaljšuje veljavnost Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji in Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji ter s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih.

Ukrepi v navedenih odlokih ostajajo nespremenjeni in po novem veljajo do 25. aprila 2021. 

Besedilo Odloka o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, bo dostopno na spletni strani Uradnega lista RS.

---

Obveščamo vas, da bosta 12. aprila 2021 začela veljati Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji in Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji, ki ju je Vlada sprejela na 198. dopisni seji dne 9. 4. 2021.

Novi Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 55/21) začasno prepoveduje ponujanje kulturnih in kinematografskih storitev neposredno končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji kot v rdeči fazi. Prepoved ne velja za knjižnice, muzeje in galerije, ter storitve ponujanja dostopa in ogleda kulturne dediščine brez organiziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino. Pri vseh izjemah je potrebno upoštevati predpisane varnostne ukrepe in omejitve.

Z novim Odlokom o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji  (Uradni list RS, št. 55/21) se začasno omejuje kolektivno uresničevanje verske svobode v Republiki Sloveniji. Za kolektivno uresničevanje verske svobode gre v primerih izražanja vere več članov posamezne cerkve oziroma druge verske skupnosti, ki so hkrati fizično prisotni v verskem objektu, v obliki bogoslužij, verskih obredov, molitev oziroma drugih verskih praks, razen, ko gre za individualno versko duhovno oskrbo.

Kolektivno uresničevanje verske svobode je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:

 • minimalni možni stik med udeleženci,
 • redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija verskih objektov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda,
 • obvezno nošenje zaščitnih mask,
 • prepoved petja, in
 • razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz verskih objektov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.

Število oseb, ki kolektivno uresničujejo versko svobodo  v zaprtih prostorih, se omeji na enega udeleženca na 30 kvadratnih metrov zaprte površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Če je verski objekt manjši od 30 kvadratnih metrov se število oseb omeji na enega verskega uslužbenca in udeleženca oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

Oba odloka veljata do vključno 18. aprila 2021

---

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 67. redni seji dne 28. 3. 2021 sprejela Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji in Odlok o začasni prepovedi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji.

Z novim Odlokom o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji se začasno prepoveduje ponujanje vseh kulturnih in kinematografskih storitev neposredno končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji. Za zunanje obiskovalce se zapirajo tudi knjižnice, arhivi, muzeji in galerije ter storitve ponujanja dostopa in ogleda kulturne dediščine brez organiziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino.

Z novim Odlokom o začasni prepovedi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji se začasno prepoveduje kolektivno uresničevanje verske svobode v Republiki Sloveniji,  pri čemer pa je še vedno, ne glede na odlok, ki ureja začasno delno omejitev gibanja ljudi in prepoved zbiranja ljudi, dovoljeno gibanje in združevanje verskega uslužbenca in člana cerkve oziroma druge verske skupnosti, ko gre za individualno versko duhovno oskrbo. 

Odloka začneta veljati 1. aprila 2021 in veljata do 11. aprila 2021.

---

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 66. redni seji dne 24. marca 2021 sprejela Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih in Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji.

Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih za sedem dni podaljšuje veljavnost Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/21).

Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji za sedem dni podaljšuje veljavnost in določa manjše dopolnitve obstoječega odloka (Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 40/21).

Z novelo se dovoljuje kolektivno uresničevanje verske svobode tudi na prostem, z omejitvijo števila udeležencev po kvadraturi na način primerljiv odprtim tržnicam in zgodovinskim parkom, en udeleženec na 10 m2 oziroma več udeležencev na 10 m2, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Med njimi mora biti medosebna razdalja najmanj 1,5 metra, razen, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Na manjših zunanjih površinah je dovoljeno število udeležencev do največ 10 tudi v primerih, ko bi bilo po omejitvah po kvadraturi dovoljeno število udeležencev manj kot 10, če je med njimi mogoče zagotoviti medosebno razdaljo 1,5 metra.

Oba odloka začneta veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Veljavnost obstoječih odlokov se podaljšuje do 2. aprila 2021.

---

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 64. redni seji dne 17. 3. 2021 sprejela Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji in Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji.

Z novim Odlokom o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji se med izjeme, za katere ne velja začasna prepoved ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom, dodajajo še arhivi ter spreminjajo pogoji in omejitve za izvajanje dovoljenih storitev, in sicer: knjižnice, arhivi, muzeji in galerije so lahko odprti za zunanje obiskovalce in jim svoje kulturne storitve ponujajo neposredno z upoštevanjem dodatnega pogoja uporabe zaščitnih mask. Ostali pogoji, ki se morajo ob izvajanju storitev zagotavljati, ostajajo enaki (minimalen možen stik z obiskovalci, prezračevanja ali ustrezna ventilacija prostorov, razkuževanje rok pred vstopom in ob izstopom iz prostorov, v katerih se izvaja storitev).

Število zunanjih obiskovalcev je v knjižnicah, muzejih in galerijah omejeno na enega obiskovalca na 30 kvadratnih metrov zaprte javne površine. Medosebna razdalja med končnimi uporabniki mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami skupnega gospodinjstva. V knjižnicah, muzejih in galerijah, kjer po kriterijih predpisane kvadrature ne bi bilo dovoljeno združevanje desetih končnih uporabnikov, je dovoljeno število končnih uporabnikov največ deset, če je med njimi mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, razen med osebami skupnega gospodinjstva, kjer je ta razdalja lahko tudi manjša.

V arhivih je število zunanjih obiskovalcev omejeno samo na enega obiskovalca, ne glede na površino zaprtega javnega prostora, kjer se izvaja dejavnost ponujanja storitev arhivov.

Pri ponujanju storitev dostopa in ogleda kulturne dediščine brez organiziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino je dodan pogoj uporabe zaščitnih mask, razen v primerih, ko je možno zagotoviti medosebno razdaljo najmanj dva metra. Ostala dva pogoja, ki se morata upoštevati, ostajata enaka (minimalen možen stik z obiskovalci in razkuževanje rok pred vstopom in ob izstopu iz ograjene javne odprte površine z nepremično kulturno dediščino).

Število oseb na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino, na katerih se ponuja storitev dostopa in ogleda kulturne dediščine brez organiziranega vodenja končnim uporabnikom, se omeji na enega končnega uporabnika na deset kvadratnih metrov odprte javne površine oziroma na več končnih uporabnikov, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Medosebna razdalja med končnimi uporabniki mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva, kjer je ta razdalja lahko tudi manjša.

Z novim Odlokom o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji se spreminjajo omejitve glede dovoljenega števila oseb, ki kolektivno uresničujejo versko svobodo v zaprtih prostorih ter dodaja pogoje in omejitve glede izvajanja verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja, in sicer: pri izvajanju kolektivnega uresničevanja verske svobode je število oseb, ki kolektivno uresničujejo versko svobodo v zaprtih prostorih, omejeno na enega udeleženca na 30 kvadratnih metrov zaprte površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. V verskih objektih, v katerih po kriterijih predpisane kvadrature ne bi bilo dovoljeno združevanje desetih udeležencev, je dovoljeno število udeležencev največ deset, če je med njimi mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva, kjer je ta razdalja lahko tudi manjša.

Izvajanje verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja je dovoljeno le pod pogojem, da osebe, ki izvajajo versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje, enkrat tedensko oziroma pred samo izvedbo verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja, če le to izvajajo občasno, opravijo testiranje na virus SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi (test HAG) ali z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR), pri čemer lahko versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje opravljajo le tiste osebe, ki imajo negativni rezultat testa.

Testiranja ni treba opraviti, če osebe, ki izvajajo versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje predložijo:

 • negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur v primeru občasne izvedbe verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja s strani te osebe,
 • dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
 • dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ne starejši od šest mesecev, 
 • ali potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.

Pri izvajanju verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja velja omejitev glede števila oseb, da mora biti medosebna razdalja med udeleženci najmanj 1,5 metra.

Oba odloka bosta objavljena v Uradnem listu in veljata od 20. marca 2021 do 26. marca 2021.

---

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 62. redni seji dne 10. marca 2021 sprejela Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, s katerim se za sedem dni podaljšuje veljavnost Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji in Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji ter s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih.

Ukrepi v navedenih odlokih ostajajo nespremenjeni in po novem veljajo do 19. marca 2021. 

Besedilo Odloka o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, bo dostopno na spletni strani Uradnega lista RS.

---

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 60. redni seji dne 3. marca 2021 sprejela Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, s katerim se za sedem dni podaljšuje veljavnost Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji in Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji ter s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih.

Ukrepi v navedenih odlokih ostajajo nespremenjeni in po novem veljajo do 12. marca 2021. 

Besedilo Odloka o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, bo dostopno na spletni strani Uradnega lista RS.

---

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 59. redni seji dne 24. februarja 2021 sprejela Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, s katerim se za sedem dni podaljšuje veljavnost Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji in Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji ter s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih.

Ukrepi v navedenih odlokih ostajajo nespremenjeni in po novem veljajo do 5. marca 2021. 

Besedilo Odloka o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, bo dostopno na spletni strani Uradnega lista RS.

---

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 58. redni seji dne 17. 2. 2021 sprejela Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, s katerim se za sedem dni podaljšuje veljavnost Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji in Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji ter s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih.

Ukrepi v navedenih odlokih ostajajo nespremenjeni in po novem veljajo do 26. februarja 2021. 

Besedilo Odloka o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, bo dostopno na spletni strani Uradnega lista

---

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 56. redni seji dne 10. 2. 2021 sprejela Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, s katerim se za sedem dni podaljšuje veljavnost Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji in Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji ter s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih.

Ukrepi v navedenih odlokih ostajajo nespremenjeni in po novem veljajo do 19. februarja 2021. Besedilo Odloka o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, bo dostopno na spletni strani Uradnega lista.

---

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 55. redni seji dne 4. 2. 2021 sprejela Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji in Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih.

Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji

Glede na razglašeno epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 in trenutno epidemiološko situacijo v državi je bilo ocenjeno, da je treba podaljšati ukrepe iz  Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/21 in 12/21) do 12. februarja 2021, pri čemer se zaradi izboljšanja epidemioloških razmer na ravni celotne države odpirajo knjižnice, muzeji in galerije v vseh statističnih regijah. Ker se knjižnice odpirajo v vseh statističnih regijah, se iz odloka črta izvajanje brezstične izposoje vnaprej pripravljenega gradiva, ki ga uporabniki prevzamejo na zunanjih prevzemnih površinah knjižnic, kar je doslej veljalo za statistične regije, ki so se nahajale v črni fazi.

Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.

Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih  podaljšuje veljavnost ukrepov Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji do 12. februarja 2021.

---

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 52. redni seji dne 27. 1. 2021 sprejela Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji in Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih.

Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji

Glede na razglašeno epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 in trenutno epidemiološko situacijo v državi je bilo ocenjeno, da je treba podaljšati ukrepe iz  Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/21) do 5. februarja 2021, pri čemer se kot izjema od prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev neposredno končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji pri knjižnicah, muzejih in galerijah, zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v določenih statističnih regijah črtata statistični regiji Obalno-kraška in Zasavska. Navedeni statistični regiji pa se dodajata pri izvajanju brezstične izposoje vnaprej pripravljenega gradiva, ki ga uporabniki prevzamejo na zunanjih prevzemnih površinah knjižnic.

Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.

Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih  podaljšuje veljavnost ukrepov Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji do 5. februarja 2021. 

---

Obveščamo vas, da bosta s 23. 1. 2021 začela veljati Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji in Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih.

Z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji se začasno prepoveduje ponujanje kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom s tremi izjemami:

 • knjižnice, muzeji in galerije v statističnih regijah Gorenjska, Koroška, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska, Podravska, Pomurska, Primorsko-notranjska, Savinjska in Zasavska,
 • storitve ponujanja dostopa in ogleda kulturne dediščine brez organiziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino, 
 • izvajanje brezstične izposoje vnaprej pripravljenega knjižničnega gradiva, ki ga uporabniki prevzamejo na zunanjih prevzemnih mestih knjižnic v statističnih regijah Goriška, Jugovzhodna in Posavska.

Za muzeje, galerije in knjižnice, ki lahko ponujajo svoje storitve neposredno končnim uporabnikom, veljajo pogoji in omejitve določeni v 3. členu odloka.

Muzeji in galerije, ki so vpisani v razvid iz 87. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) s svojimi ustanovitelji uskladijo odpiralni čas ponujanja storitev neposredno končnim uporabnikom, pri čemer se upoštevajo še druge okoliščine glede odpiranja.

Pri ponujanju storitve dostopa in ogleda kulturne dediščine brez organiziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino veljajo pogoji in omejitve določeni v 4. členu odloka.

Odlok velja do 29. januarja 2021.

Besedilo Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji je dostopno na spletni strani Uradnega lista.

Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih za sedem dni podaljšuje veljavnost ukrepov Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji.

Ukrepi v navedenem odloku ostajajo nespremenjeni in po novem veljajo do 29. januarja 2021.

Besedilo Odloka o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, je dostopno na spletni strani Uradnega lista

---

Obveščamo vas, da je bil sprejet Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 5/21), s katerim se za sedem dni podaljšuje veljavnost ukrepov, ki jih določata Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji in Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji.

Ukrepi v navedenih odlokih ostajajo nespremenjeni in po novem veljajo do 22. januarja 2021.

Besedilo Odloka o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, je dostopno na spletni strani Uradnega lista.

---

Obveščamo vas, da je danes, 8. 1. 2021, začel veljati Odlok o spremembi Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 2/21), s katerim se podaljšujejo ukrepi iz odloka do 15. januarja 2021.

Besedilo odloka je dostopno na spletni strani Uradnega lista.

 Jutri, 9. 1. 2021, bo začel veljati nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 2/21), s katerim se začasno prepoveduje ponujanje kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom z izjemo dveh storitev:

- izvajanje brezstične izposoje vnaprej pripravljenega knjižničnega gradiva, ki ga uporabniki prevzamejo na zunanjih prevzemnih mestih knjižnic, in

- storitve ponujanja dostopa in ogleda kulturne dediščine brez organiziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino.

Storitve ponujanja dostopa in ogleda kulturne dediščine brez organiziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino so dovoljene pod pogoji in omejitvami določenimi v 3. členu odloka.

Muzeji in galerije v Osrednjeslovenski, Goriški, Obalno-kraški, Gorenjski in Primorsko-notranjski statistični regiji ne sodijo več med dovoljene izjeme glede ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom.

Odlok velja do 15. januarja 2021.

Besedilo odloka je dostopno na spletni strani Uradnega lista.

---

Obveščamo vas, da sta 31. 12. 2020 začela veljati Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 203/20) ter Odlok o spremembi Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 203/20).

Z Odlokom o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji se podaljšujejo ukrepi iz odloka do vključno 12. januarja 2021.

Besedilo odloka je dostopno na spletni strani Uradnega lista.

Z Odlokom o spremembi Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji se podaljšujejo ukrepi iz odloka do vključno 12. januarja 2021.

Besedilo odloka je dostopno na spletni strani Uradnega lista.

---

Obveščamo vas, da sta 27. 12. 2020 začela veljati Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 198/20) ter Odlok o spremembi Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 198/20).

Z Odlokom o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji se podaljšujejo ukrepi iz odloka do vključno 5. 1. 2021. Kot izjema od prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev neposredno končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji, se pri muzejih in galerijah na novo dodaja Primorsko-notranjska statistična regija, saj to upravičuje število okuženih v zadevni statistični regiji.

Besedilo odloka je dostopno na spletni strani Uradnega lista

Z Odlokom o spremembi Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji se podaljšujejo ukrepi iz odloka do vključno 5. 1. 2021.

Besedilo odloka je dostopno na spletni strani Uradnega lista

---

Obveščamo vas, da bosta jutri, 19. 12. 2020, začela veljati nova odloka, ki se nanašata na ponujanje kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom ter na ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom.

Z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 190/20) se začasno prepoveduje ponujanje kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom z izjemo knjižnic in storitev ponujanja dostopa in ogleda kulturne dediščine brez organiziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino. Kot izjemo od prepovedi se na novo dodaja muzeje in galerije v Osrednjeslovenski, Goriški, Obalno-kraški in Gorenjski statistični regiji. Za muzeje in galerije, ki lahko ponujajo svoje storitve neposredno končnim uporabnikom, veljajo pogoji in omejitve določeni v 3. členu odloka.

Muzeji in galerije, ki so vpisani v razvid iz 87. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) s svojimi ustanovitelji uskladijo odpiralni čas ponujanja storitev neposredno končnim uporabnikom, pri čemer se upoštevajo še druge okoliščine glede odpiranja.

Odlok velja do vključno 29. 12. 2020.

Besedilo odloka je dostopno na spletni strani Uradnega lista.

Obveščamo vas tudi, da bo dne 19. 12. 2020 začel veljati nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 190/20), ki med izjeme od prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom na novo dodaja knjigarne, papirnice, fotokopirnice, prodajalne z drobno galanterijo in darilnim programom v Osrednjeslovenski, Goriški, Obalno-kraški in Gorenjski statistični regiji. Pri ponujanju in prodajanju blaga in storitev se mora upoštevati pogoje določene v navedenem odloku.

Odlok velja do vključno 23. 12. 2020.

Besedilo odloka je dostopno na spletni strani Uradnega lista.

---

Obveščamo vas, da bo 12. 12. 2020, začel veljati nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 182/20).

Z odlokom se začasno prepoveduje ponujanje kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom z izjemo knjižnic, kot je to veljalo po dosedanji ureditvi. Kot izjemo od prepovedi se na novo dodaja storitev ponujanja dostopa in ogleda kulturne dediščine končnim uporabnikom brez organiziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino pod omejitvami iz odloka. Gre za območja zgodovinskih parkov in vrtov ter drugih območij z nepremično kulturno dediščino na odprtih javnih površinah (npr. arheološki parki, botanični vrtovi). Število zunanjih uporabnikov na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino je omejeno na enega uporabnika na 30 kvadratnih metrov ograjene javne površine ali na enega uporabnika, če je ograjena površina manjša od 30 kvadratnih metrov.

Besedilo odloka je dostopno na spletni strani Uradnega lista.

---

Obveščamo vas, da je 16. 11. 2020, začel veljati Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 165/20; v nadaljnjem besedilu: Odlok), ki določa, da se z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, začasno prepoveduje ponujanje kulturnih in kinematografskih storitev neposredno končnim uporabnikom na območju Republike Slovenije.

Še naprej je predvidena izjema od te prepovedi za knjižnice. V skladu z Odlokom je število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev knjižnic neposredno končnim uporabnikom, še vedno omejeno na 30 kvadratnih metrov na posameznega uporabnika ali na enega uporabnika, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov. Upoštevanje teh navodil zagotovi knjižnica.

Ponujanje storitev knjižnic neposredno končnim uporabnikom je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi minimalni možni stik s končnimi uporabniki v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev končnim upo­rabnikom, in razkuževanje rok za končnega uporabnika pred vsto­pom in ob izstopu iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev končnim uporabnikom. Pri opravljanju dejavnosti knjižnic se smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ. Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje vseh predpisanih pogojev in vseh veljavnih navodil.

Besedilo Odloka je dostopno na spletni strani Uradnega lista.

---

Obveščamo vas, da je 6. 11. 2020 začel veljati Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 159/20; v nadaljnjem besedilu: novela Odloka).

V skladu z novelo Odloka je število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev knjižnic neposredno potrošnikom, po novem omejeno na 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov. Upoštevanje teh navodil zagotovi knjižnica.

Ponujanje storitev knjižnic neposredno potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi minimalni možni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev potrošnikom, in razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev potrošnikom. Pri opravljanju dejavnosti knjižnic se smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ. Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo upoštevanje vseh pogojev in spoštovanje vseh veljavnih navodil.

Besedilo novele Odloka je dostopno na spletni strani Uradnega lista, z dodatnimi pojasnili pa se lahko seznanite tudi na spletni strani vlade.

---

Obveščamo vas, da bo jutri, 31. 10. 2020, začel veljati Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 157/20; v nadaljnjem besedilu: novela Odloka), ki določa novo izjemo od prepovedi ponujanja storitev neposredno potrošnikom za knjižnice.

Od 31. 10. 2020 se odpirajo knjižnice z namenom nemotenega vzgojno izobraževalnega procesa ob upoštevanju vseh predpisanih varnostnih ukrepov. Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev knjižnic neposredno potrošnikom, je omejeno na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 20 kvadratnih metrov. Upoštevanje teh navodil zagotovi knjižnica.

Ponujanje storitev knjižnic neposredno potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi minimalni možni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ). Pri opravljanju dejavnosti knjižnic se smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ. Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje vseh veljavnih navodil.

Besedilo novele Odloka je dostopno na spletni strani Uradnega lista, z dodatnimi pojasnili pa se lahko seznanite tudi na spletni strani vlade.

---

Obveščamo vas, da je danes, 27. 10. 2020, začel veljati Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20; v nadaljnjem besedilu: Odlok).

Odlok med drugim določa:

 • ta Odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb;
 • še velja začasna prepoved zbiranja več kot šest ljudi. Zbiranje do šest ljudi je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ, ki so objavljeni na spletnih straneh NIJZ. Ne glede na to določbo se zbiranje ljudi dovoli skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva;
 • še so začasno prepovedane vse kulturne prireditve;
 • omejeno gibanje ljudi med 21.00 in 6.00 uro, razen za primere odpravljanja neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, prihoda in odhoda na delo ter izvajanja nujnih delovnih nalog, dostopa in nudenja storitev za nujne primere, opravljanja storitev dostave hrane ali zdravil, ter potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji;
 • začasno se omeji prehajanje med občinami, razen če ta Odlok določa drugače. Med drugim je dopustna izjema od te prepovedi tudi prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog, ob upoštevanju priporočil NIJZ. Pri prehajanju med občinami mora imeti posameznik pri sebi ustrezno dokazilo, s katerim izkaže uveljavljanje izjeme iz tega Odloka, in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo, ki vsebuje naslednje podatke: ime in priimek, naslov bivališča, naslov oziroma kraj cilja potovanja, navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje iz prvega odstavka 4. člena Odloka, navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom 4. člena Odloka gibljejo in zadržujejo z njim, navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom 4. člena Odloka gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena, navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh, in navedbo, da se zaveda omejitev iz tega Odloka in da jih bo spoštoval. Dokazilo in izjavo mora na zahtevo pokazati inšpektorju Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije ali policistu;
 • z dnem uveljavitve tega Odloka (tj. 27. 10. 2020) preneha veljati Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/20 in 151/20).

Besedilo Odloka je dostopno na spletni strani Uradnega lista, z dodatnimi pojasnili pa se lahko seznanite tudi na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve

---

Obveščamo vas, da bo jutri, 24. 10. 2020, začel veljati Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 152/20), ki določa, da se z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, začasno prepoveduje med drugim tudi ponujanje kulturnih in kinematografskih storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije.

Z dnem uveljavitve tega odloka (tj. 24. 10. 2020) preneha veljati Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 67/20, 78/20, 103/20, 124/20, 127/20, 138/20, 143/20, 150/20 in 151/20).

---

Obveščamo vas, da bo jutri, 22. 10. 2020, začel veljati Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 150/20), ki med drugim določa, da ponujanje storitev neposredno potrošnikom ni dovoljeno v kinematografih ter kulturnih ustanovah, razen v galerijah, muzejih, arhivih in knjižnicah. Število oseb v zaprtih javnih prostorih (med drugim tudi v galerijah, muzejih, arhivih in knjižnicah), v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, se omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, v kolikor je poslovni prostor manjši od 20 kvadratnih metrov.

V primeru, da se v vaših prostorih izvajajo gostinske dejavnosti oziroma dejavnosti ponujanja in prodajanja blaga potrošnikom, vas obveščamo tudi o omejitvah teh dejavnosti kot izhajajo iz, na dan 22. 10. 2020, veljavnega  Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, in so naslednje:

 • opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih obratih je dovoljeno od 6.00 do 21.00 ure ob ostalih omejitvah iz 2. člena tega odloka;
 • število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga potrošnikom, se omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, v kolikor je poslovni prostor manjši od 20 kvadratnih metrov;
 • prepovedano je opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih obratih (gostišča, restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari) v rdečih statističnih regijah.

---

Obveščamo vas, da je danes, 20. 10. 2020, začel veljati Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/20).

Odlok med drugim določa:

 •  ta odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb;
 • začasno je prepovedano zbiranje več kot šest ljudi. Zbiranje do šest ljudi je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ, ki so objavljeni na spletnih straneh NIJZ. Ne glede na to določbo se zbiranje ljudi dovoli skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva;
 • začasno so prepovedane vse kulturne prireditve;
 • omeji se gibanje ljudi med 21.00 in 6.00 uro, razen za primere odpravljanja neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, prihoda in odhoda na delo ter izvajanje nujnih delovnih nalog, ter dostopa in nudenja storitev za nujne primere;
 • začasno se omeji prehajanje med statističnimi regijami, razen če ta odlok določa drugače. Med drugim je dopustna izjema od te prepovedi tudi prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog, ob upoštevanju priporočil NIJZ;
 • z dnem uveljavitve tega odloka (tj. 20. 10. 2020) prenehata veljati Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi (Uradni list RS, št. 138/20 in 143/20) in Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 143/20).

---

16. 10. 2020 je začel veljati Odlok o spremembah Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi (Uradni list RS, št. 143/20).

Odlok med drugim določa:

 • začasno je prepovedano zbiranje več kot 10 ljudi. Zbiranje do 10 ljudi je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ, ki so objavljeni na spletnih straneh NIJZ;
 • začasno so prepovedane vse kulturne prireditve v statističnih regijah, kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100.000 prebivalcev (v nadaljnjem besedilu: rdeče statistične regije). Uradne podatke o številu okuženih po regijah tedensko objavlja NIJZ na svoji spletni strani in v Uradnem listu Republike Slovenije;
 • javne posamične kulturne prireditve, za katere je pred uveljavitvijo tega odloka NIJZ izdal pozitivno mnenje v skladu z Odlokom o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi (Uradni list RS, št. 138/20), se lahko izvedejo, če izpolnjujejo predpisane pogoje;
 • v skladu z drugim odstavkom 1. člena Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi (Uradni list RS, št. 138/20) se ta odlok ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb.

V primeru, da se v vaših prostorih izvajajo gostinske dejavnosti oziroma dejavnosti ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, veljajo tudi o omejitve teh dejavnosti, kot izhajajo iz Odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 143/20), ki bo začel veljati 16. 10. 2020, in so naslednje:

 • opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih obratih je dovoljeno od 6.00 do 22.30 ob ostalih omejitvah iz 1. člena te novele odloka;
 • število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom (med drugim posamezne trgovine), se omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko;
 • prepovedano je opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih obratih (gostišča, restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari) v rdečih statističnih regijah.

Splošne informacije o omejitvah, ki bodo prav tako stopile v veljavo 16. 10. 2020:

 • začasna prepoved prehajanja iz rdečih statističnih regij, razen če Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 143/20) ne ureja drugače. Med drugim je dopustna izjema od te prepovedi tudi prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog, ob upoštevanju priporočil NIJZ. Ta odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe, za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb;
 • v rdečih statističnih regijah je obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza tudi na odprtih javnih krajih oziroma prostorih in v osebnih vozilih (Odlok o dopolnitvah in spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom z virusom SARS-CoV-2; Uradni list RS, št. 143/20).