Skoči do osrednje vsebine

206. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji podaljšala odloka o začasnih omejitvah ponujanja kulturnih storitev in kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji, spremenila pa je merilo števila oseb na kvadratni meter zaprte površine v nekaterih statističnih regijah. Imenovala je tudi novega državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo in sprejela mnenje k petemu odstavku 79.a člena Zakona o tujcih.

Vlada podaljšuje odloka o začasnih omejitvah ponujanja kulturnih storitev in kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji

Vlada je na današnji dopisni seji do 9. maja 2021 podaljšala veljavnost odlokov o začasnih omejitvah ponujanja kulturnih storitev in kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji.

Ob tem je tako pri ponujanju kulturnih storitev kot pri kolektivnem uresničevanju verske svobode v statističnih regijah Pomurska, Koroška, Osrednjeslovenska, Goriška in Obalno-kraška spremenila merilo števila oseb na kvadratni meter zaprte površine iz dosedanjih 30 kvadratnih metrov na osebo ali več oseb, če so iz skupnega gospodinjstva, na 20 kvadratnih metrov. V ostalih statističnih regijah - Podravski, Savinjski, Zasavski, Posavski, Jugovzhodni Sloveniji, Gorenjski in Primorsko-notranjski pa merilo števila oseb na kvadratni meter zaprte površine ostaja nespremenjeno, torej 30 kvadratnih metrov.

Pojasnimo naj še, da merilo števila oseb na kvadratni meter zaprte površine pri ponujanju kulturnih storitev ne velja za tiste, ki se lahko združujejo na podlagi predpisov, ki urejajo začasne ukrepe v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter pri izvajanju verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja. 

Ostali pogoji in omejitve pri ponujanju kulturnih storitev in kolektivnem uresničevanju verske svobode ostajajo nespremenjeni.  Prav tako še vedno ostaja obvezno dosledno upoštevanje preventivnih ukrepov za zajezitev širjenja epidemije covid-19 in smiselno upoštevanje higienskih priporočil ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Vir: Ministrstvo za kulturo

Vlada sprejela mnenje za začetek postopka ustavnosti drugega stavka petega odstavka 79.a člena Zakona o tujcih

Vlada Republike Slovenije je sprejela mnenje na zahtevo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za začetek postopka ustavnosti drugega stavka petega odstavka 79.a člena Zakona o tujcih (ZTuj-2) in ga pošlje Državnemu zboru.

Zahteva se nanaša na določilo drugega stavka petega odstavka 79.a člena Ztuj-2, ki določa pravico tujca do pritožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v primeru, da je omejitev gibanja še vedno utemeljena. To določilo naj bi bilo po mnenju vrhovnega sodišča protiustavno zaradi nasprotja z 2. členom Ustave RS, ki v skladu z načelom jasnosti in določnosti predpisov zahteva, da je iz besedila predpisa mogoče nedvoumno ugotoviti vsebino in pomen norme. Zakonodajalec bi moral glede na to, da gre za poseben postopek sodnega nadzora urediti tudi posebnost tega postopka, ne pa zgolj določiti pravico do pritožbe, pri čemer vrhovno sodišče izpostavlja tudi vprašanje, ali je pristojnost upravnega sodišča v ZTuj-2 določena pomotoma.

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2F) je bilo v 51. členu določilo drugega stavka petega odstavka spremenjeno na način, da je kot pristojno sodišče za odločanje o pritožbi določeno vrhovno sodišče. S tem je bilo upoštevano tako mnenje ustavnega kot vrhovnega sodišča, ki je bilo podano med pripravo sprememb in dopolnitev Zakona o tujcih.

Temelji namen pritožbe je v preverjanju zakonitosti odločitve upravnega sodišča in s tem povezanim vprašanju zakonitosti omejitve gibanja za tujca. V 79.a členu Zakona o tujcih je izrecno določeno, da gre v danem primeru za odločanje v upravnem sporu, da gre posledično za ugotavljanje zakonitosti izpodbijanih aktov ter da lahko vrhovno sodišče v postopku odločanja o pritožbi postopa v skladu s 73. do 82. členom Zakona o upravnem sporu.

Vlada Republike Slovenije meni, da upoštevajoč navedeno niso podani razlogi za neustavnost drugega stavka petega odstavka 79.a člena ZTuj-2.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Vlada za novega državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo imenovala mag. Janeza Žaklja

Vlada je na današnji seji na predlog ministra za obrambo mag. Mateja Tonina s funkcije državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo s 30. aprilom 2021 razrešila mag. Damijana Jaklina. Prav tako je na predlog ministra za obrambo na funkcijo državnega sekretarja v Ministrstvu za obrambo s 1. majem 2021 imenovala mag. Janeza Žaklja.

Mag. Janez Žakelj je diplomiral na Biotehnični fakulteti, smer biologija ter magistriral iz mikrobiologije na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Zadnjih enajst let je bil župan Občine Žiri. Pred tem je bil zaposlen na Ministrstvu za gospodarstvo in kasneje na Ministrstvu za zunanje zadeve, kjer je deloval na področju gospodarske diplomacije. Deloval je tudi na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na področju promocije slovenske prehranske industrije in kmetijstva doma in v tujini.

Vir: Ministrstvo za obrambo