Skoči do osrednje vsebine

Svetovni dan veterinarjev 2021

Veterinarji po vsem svetu, vsako leto, zadnjo soboto v aprilu, obeležujejo svoj dan. Določilo ga je svetovno združenje veterinarjev leta 2000. To je dan, ko so v ospredju različni vidiki dela veterinarjev. Letos je to zagotavljanje pomena veterinarske stroke, spodbujanje zdravja in dobrobiti živali, javnega zdravja, s poudarkom na izobraževanju in partnerstvu.

Svetovno združenje veterinarjev si prizadeva tudi za napredek na področjih varovanja okolja v smislu podnebnih sprememb, ki lahko posredno in neposredno vplivajo na zdravje in dobrobit živali ter zagotavljanju naravnih virov in možnosti za izboljšanje reje živali.

Delo veterinarjev vključuje varovanje zdravja živali pred nalezljivimi in drugimi boleznimi, zaščiti živali pred mučenjem in trpljenjem ter skrbi za dobrobit živali. Z izvajanjem ukrepov za preprečevanje in zatiranje bolezni, veterinarji zagotavljajo varnost prebivalstva pred zoonozami, alimentarnimi infekcijami in preprečevanjem prenašanja teh bolezni iz živali na ljudi. Izvajajo sistematično spremljanje zdravstvenega stanja in bolezni živali ter zagotavljajo izvajanje različnih ukrepov za preprečevanje vnosa, širjenja bolezni živali in zoonoz.

Tako kot pri ljudeh se lahko bolezensko stanje pojavi tudi pri živalih. Razlogi, da žival zboli so lahko različni, pomembno je, da jim kot čutečim živim bitjem zagotovimo ustrezno zdravljenje in preprečujemo nepotrebno trpljenje. Posebna pozornost je namenjena zdravljenju živali, ki so namenjene proizvodnji hrane, saj je treba preprečevati, da bi zdravilo ali njegovi metaboliti vplivali na varnost hrane. Nikakor ne smemo izpustiti tudi velike pozornosti, ki jo namenjajo hišnim živalim in ozaveščanju o odgovornem lastništvu.

Nenazadnje je ena od ključnih nalog veterinarjev tudi zagotavljanje varne hrane, saj z neposrednim nadzorom nad živalmi, ki vstopaj v prehransko verigo, vsakodnevno zagotavljajo, da živila živalskega izvora ne predstavljajo tveganja za zdravje ljudi.

Z vidika varovanja okolja je zelo pomembno področje veterinarstva ravnanje z živalskimi stranskimi proizvodi (ŽSP). Neustrezno ravnanje z njimi lahko predstavlja tveganje za okolje in zdravje, tako ljudi kot živali. Ustrezna obdelava ŽSP je učinkovit ukrep za obvladovanje tega tveganja, hjkrati pa tudi koristen prispevek k uresničevanju krožnega gospodarstva in trajnostnega ravnanja z naravnimi resursi.

Veterinarji  tudi sedaj, kljub epidemiološki situaciji nemoteno opravljajo svoje delo.