Skoči do osrednje vsebine

Javno naročilo za izvedbo konservatorsko restavratorskega posega v kapeli dvorca Dornava

Ministrstvo za kulturo je 23. aprila 2021 objavilo javno naročilo "Konservatorsko restavratorski posegi na kapeli dvorca Dornava". Rok za oddajo ponudb je 17. maj 2021 do 11. ure (informacijski sistem e-JN).

Dvorec Dornava

Dvorec Dornava ima status kulturnega spomenika državnega pomena, zato se konservatorsko restavratorski posegi izvajajo v skladu z izdelanim konservatorskim načrtom in v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Za zainteresirane prijavitelje bo 3. maja 2021 organiziran ogled kapele dvorca Dornava. Za ogled se je treba predhodno prijaviti na elektronski naslov alenka.kusevic@gov.si ali po telefonu 01 369 58 62.

Prošnje za dodatna pojasnila lahko zainteresirani prijavitelji oddajo na spletnem portalu za javna naročila najkasneje do 10. maja 2021 do 12.00.

Razpisna dokumentacija je objavljena strani ministrstva za kulturo Javne objave.