Skoči do osrednje vsebine

205. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela spremembe Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, s katerimi se v sredo ukinjajo kontrolne točke na meji z Avstrijo in Italijo.

V sredo se ukinjajo kontrolne točke na meji z Avstrijo in Italijo

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavi v Uradnem listu RS. Odlok začne veljati 28. aprila in velja do vključno 9. maja 2021.

Ukinjajo se kontrolne točke na cestnih povezavah na mejnem območju z Italijo in Avstrijo (na meji z Madžarsko ostajajo).

Pri vstopu v Slovenijo se priznavajo testi PCR tudi, če so opravljeni v Avstraliji, Novi Zelandiji, Kanadi, Izraelu ali Rusiji (poleg že zdaj priznanih testov PCR iz držav članic EU ali schengenskega območja, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih držav Amerike).

Z rdečega seznama držav EU in schengenskega območja je črtana Finska, spremembe so pri administrativnih enotah Grčije, Španije in Norveške, na seznam sta dodani Malta in portugalska avtonomna regija Azori. Na rdeči seznam tretjih držav so dodani Bahami, črtajo se Sveta Lucija, Antigva in Barbuda ter Dominikanska republika.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Soglasje vlade k predlogom amandmajev k Predlogu resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025

Vlada na današnji dopisni seji dala soglasje k predlogom amandmajev k Predlogu Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025.

Besedilo predloga Resolucije je s sprejetimi predlogi amandmajev usklajeno s pripombami Zakonodajno-pravne službe državnega zbora (DZ) in Komisije DZ za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu.

Spremembe, ki jih prinašajo predlogi amandmajev so naslednje: med ozemlja slovenske manjšinske skupnosti v sosednjih državah sta dodatno uvrščeni tržaška in goriška pokrajina; odpravljena je terminološka nejasnost pri opredelitvi tistih, ki sodelujejo pri načrtovanju, izvajanju in spremljanju dejavnosti nacionalne jezikovne politike; izbrisano je kazalo, ker oštevilčenje strani ob objavi v uradnem listu ne bo skladno z oštevilčenjem v kazalu, zato je brezpredmetno; popravljen je sklic pri oceni okvirnih sredstev v delu o Spremljanju jezikovnopolitičnih razmer; razvezani sta dve kratici (ESS v Evropski socialni sklad in VIZ v vzgojno-izobraževalni zavod), dve sta izbrisani (SVZ in GSV).

Vir: Ministrstvo za kulturo

Imenovanje so-predsedujoče Slovensko-turške skupne gospodarske komisije

Republika Slovenija in Republika Turčija imata zelo dobre politične in gospodarske odnose ter od leta 2011 sklenjen Sporazum o strateškem partnerstvu. V letu 2019 je vrednost blagovne menjave med državama znašala 1,2 milijardi evrov in s tem prvič presegla 1 milijardo evrov, kar je uvrstilo Republiko Turčijo na 15. mesto med najpomembnejšimi gospodarskimi partnericami Slovenije.

Slovensko-turška skupna gospodarska komisija je bila ustanovljena in deluje na podlagi 9. člena Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med državama, ki je bil podpisan 8. marca 1996 v Ljubljani. Osrednja naloga Skupne komisije je obravnava gospodarskega sodelovanja ter sprejem usmeritev za nadaljnji razvoj sodelovanja med državama na gospodarskem področju. Naslednje zasedanje Skupne komisije bo potekalo v Republiki Turčiji. Turška stran je predlagala fizično izvedbo zasedanja junija 2021, če bodo epidemiološke razmere to dopuščale, sicer pa bo potekalo interaktivno.

Turškemu delu komisije predseduje minister za mladino in šport dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu. Na osnovi dogovora med ministrstvom za zunanje zadeve, ki je pristojno za pripravo in izvedbo bilateralnih mešanih komisij za gospodarsko sodelovanje, in ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport bo predsedovanje Skupni komisiji na slovenski strani prevzela ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Simona Kustec.

Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve

Pooblastilo za vodenje postopkov po Zakonu o nevladnih organizacijah, na podlagi zahtev Zakona o ohranjanju narave

Vlada je za vodenje pritožbenih postopkov po Zakonu o nevladnih organizacijah (ZNOrg) v povezavi s postopki preverjanja izpolnjevanja pogojev nevladnih organizacij NVO v javnem interesu na podlagi Zakona o ohranjanju narave (ZON) in njegovih sprememb, pooblastila mag. Sabino Jereb, Janjo Gregorin in Barbaro Žagar.

Ministrstvo za okolje in prostor je v postopku preverjanja izpolnjevanja pogojev NVO v javnem interesu na podlagi ZON izdalo ugotovitvene odločbe o odvzemu statusa NVO v javnem interesu, zoper katere so bile vložene pritožbe. Skladno z ZNOrg o pritožbi odloča vlada, ki za vodenje pritožbenega postopka pooblašča javne uslužbenke Ministrstva za okolje in prostor, ki so usposobljene za vodenje postopkov na pritožbenem postopku in strokovnjakinje s področja okoljskih in naravovarstvenih predpisov ter izpolnjujejo pogoje skladno s predpisi o splošnem upravnem postopku.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor